#پترولح

ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش پترولح
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:669
دنبال کننده:120.3K

🟢 ورود پول هوشمند

#فولاد1,086 میلیارد ریال ، #تاپیکو 264 میلیارد ریال ، #شستا 224 میلیارد ریال ، #فخوز 206 میلیارد ریال ، #شپنا 196 میلیارد ریال ، #پترولح 180 میلیارد ریال ، #نوری 174 میلیارد ریال #کاوه 155 میلیارد ریال ، #وغدیر150 میلیارد ریال ، #فملی 131 میلیارد ریال

🔴 خروج پول هوشمند

#وتجارت منفی 563 میلیارد ریال ، #وساخت منفی 188 میلیارد ریال ، #خساپا منفی 178 میلیارد ریال ، #قاسم منفی 158 میلیارد ریال ، #اپرداز2 منفی 127 میلیارد ریال ، #وبصادر منفی 113 میلیارد ریال ، #فاسمین منفی 108 میلیارد ریال ، #وپخش منفی 105 میلیارد ریال ، #برکت منفی 93 میلیارد ریال ، #کویر منفی 91 میلیارد ریال

✔️ پول هوشمند به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد.

@ChanelVIP1354

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#فولاد #تاپیکو #شستا #کاوه #شپنا #پترولح #فخوز #وغدیر #فملی #نوری #کاردان #واحیا #اریا #کچاد #شبریز #سرو #شبندر #اگاس #وساپا #فارس

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#تمحرکه #قاسم #اعتماد #فردا #امین_یکم #شرنگی #واحیا #پارند #کرازی #پترولح #شستا #کمند #خاذین #خپویش #تاپیکو #کاردان #کهمداح #سپر #اکورد #سمگا

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #میدکو 👈 3 (آخرین معامله +0.92 %)

2. #پترولح 👈 3 (صف فروش 4- %)

3. #سپ 👈 2 (آخرین معامله +2.18 %)

4. #حتاید 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

5. #وهور 👈 1 (صف خرید +5.96 %)

6. #کفرآور 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

7. #شپارس 👈 1 (آخرین معامله +5.88 %)

8. #دشیری 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

9. #فایرا 👈 1 (آخرین معامله +2.81 %)

10. #کخاکح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #خکرمان 👈 1 (آخرین معامله +2.18 %)

12. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

13. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

14. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

15. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

16. #ثنام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

17. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

18. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.87- %)

19. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #وایران 👈 0 (صف فروش 0 %)

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:747
دنبال کننده:4.6K

خروجی فیلتر حجم مشکوک:

وخارزمح

#خصدرا

#پترولح

#خزامیا

بعضی از سهما تو این فیلتر میان ولی حجم ناچیزی خوردن چون چندین وقت صف فروش بودن و حجم نخوردن یهو یه حجم کمی بخورن میان تو فیلتر

و نکته دیگه حجم مشکوک تو کف حمایتی مناسب و توی قله ها سیگنال خروجه

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#کمند #فایرا #شتران #ارمغان #کچاد #فولاد #پترولح #فملی #شپنا #حفاری #وپارس #سپاس #صبا #وارس #واتی #وسینا #کاوه #خاتم #فخوز #سباقر

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی

#کمند #فایرا #شتران #پالایش #کچاد #ارمغان #فولاد #پترولح #فملی #شپنا #حفاری #دارا_یکم #شستا #وپارس #وارس #سپاس #صبا #کاوه #وسینا #فخوز

بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_فروش_حقوقی

#کمند #ارمغان #پترولح #میدکو #واتی #خاتم #فایرا #سپاس #وبانک #وتجارت #فولاد #اعتماد #وارس #سباقر #وپاسار #شتران #وملل #حفاری #وسینا #بموتو

بیشترین سرانه‌های فروش حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#کمند #پارند #فولاد #شستا #شپنا #ارمغان #ونوین #کچاد #پترولح #حکشتی #اریا #کیان #بپاس #کگل #شیران #سرود #ساروج #سیمرغ #سدشت #سخوز

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش پترولح
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی

#کمند #پارند #فولاد #کچاد #حکشتی #ارمغان #شستا #شپنا #شیران #ساروج #وتعاون #کگل #پترولح #بپاس #ومعادن #اساس #خاتم #شفن #سخوز #اوصتا

بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد