ورود/ثبت‌نام

برترین تریدرها

با دنبال کردن برترین تریدرها، روی بهترین فرصت‌ها سرمایه‌گذاری کنید.

فیلتر
نام
منبع
1
g_1235182027✍بورس پلاس +refrence
36.6%
36.6%
0%
2
s_rezam1412536شاگرد آخر کلاس
نیاز به اشتراک دارد
refrence
22.9%
22.6%
0%
3
i_19857شركت سرمايه گذاري پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ -
نیاز به اشتراک دارد
refrence
30.9%
11.2%
7.8%
4
i_16725FIN Gif Spc
نیاز به اشتراک دارد
refrence
24.5%
14.1%
5%
5
g_1236561057بورس 888
نیاز به اشتراک دارد
refrence
26.6%
15.2%
-0.3%
6
g_1010473396بورس ایران با دکتر وحید کشمیری پورrefrence
24.2%
22.3%
0%
7
g_1449974874SIGNAL....refrence
42.3%
10.7%
0%
8
g_1384988132پایگاه قهرمانی بورسrefrence
28.9%
4.8%
2.2%
9
i_22914شركت بين المللي پارس تجارت منطقه آزادچابهار-س خrefrence
38.6%
-1.4%
-1.7%
10
i_16716شركت طرح وتوسعه سرزمين تمدن پارسي-سهامي خاص-refrence
5.3%
19.4%
1.5%
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار