ورود/ثبت‌نام

وارسوارس

آخرین معامله
دنبال کردن
12
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وارس:
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 883
2.7
#وارس صف فروش دیروز به صف خرید✅❤️🔥
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 940
1.9
🔴 مجامع شرکت‌ها، فروردین 1403: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: 25 فروردین: ساروج 26 فروردین: واتی، غگلپا، رکیش، پی پاد، آریا، اعتلا(سرمایه)، کتوسعه 27 فروردین: ثامید، بمولد، غشصفا 28 فروردین: غگلستا، وغدیر، کفپارس، ولملت 29 فروردین: بمپنا، ثبهساز، امید، بهمن، فبستم، وفردا، ومدیر، وملت، ونیکی، مفاخر، ولملت، فصبا، غمارگ، بایکا، دیران، ریشمک 30 فروردین: شپلی، غویتا، فلات، وارس، وآفر، سیمرغ، کی بی سی (سرمایه)، زپارس، دبالک 🔹مجامع عمومی فوق العاده: 25 فروردین: ومشان (سرمایه) 26 فروردین: ملت، آرمان، دروز، تکمبا 27 فروردین: خکار، سبزوا 28 فروردین: زملارد (سرمایه) 29 فروردین: فبستم 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وارس بهتر است؟
اسمارت بورس
اسمارت بورس
رتبه: 842
3.0
🟣 مجامع شرکت‌ها، فروردین 1403: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: 25 فروردین: ساروج 26 فروردین: واتی، غگلپا، رکیش، پی پاد، آریا، اعتلا(سرمایه)، کتوسعه 27 فروردین: ثامید، بمولد، غشصفا 28 فروردین: غگلستا، وغدیر، کفپارس، ولملت 29 فروردین: بمپنا، ثبهساز، امید، بهمن، فبستم، وفردا، ومدیر، وملت، ونیکی، مفاخر، ولملت، فصبا، غمارگ، بایکا، دیران، ریشمک 30 فروردین: شپلی، غویتا، فلات، وارس، وآفر، سیمرغ، کی بی سی (سرمایه)، زپارس، دبالک 🔹مجامع عمومی فوق العاده: 25 فروردین: ومشان (سرمایه) 26 فروردین: ملت، آرمان، دروز، تکمبا 27 فروردین: خکار، سبزوا 28 فروردین: زملارد (سرمایه) 29 فروردین: فبستم ___ 🆔 @SmartBourse_com 🪩 smartbourse.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
شخص حقیقی درصدی  در نماد   بکاب  500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تاپکیش  1,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  1,031  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  1,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لسرما  1,700  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  1,760  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غمایه  3,300  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  8,888  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  9,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   قهکمت  10,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثقزوی  12,845  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  13,441  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  14,400  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وسبحان  17,684  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سدور  20,844  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  21,877  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  22,222  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فسپا  25,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  33,200  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   دیران  36,391  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کفرآور  40,680  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غدام  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غاذر  66,730  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  70,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  86,668  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وارس  116,366  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفاسی  122,060  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   چکارن  125,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کایزد  130,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولقمان  145,729  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  149,915  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تمحرکه  155,070  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  190,001  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  246,118  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لکما  400,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حشکوه  950,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کمرجان  968,516  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,031,566  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وپسا  2,098,731  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,741,176  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,415,422  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,600,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  6,876,985  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  8,265,529  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  9,494,540  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  9,919,273  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حآفرین  11,801,745  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وصنعت  12,832,664  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  40,534,925  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  43,664,838  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  46,794,750  عدد سهم خرید داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
مجامع شرکتها: #وارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا - نماد: وارس موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - سعادت آباد - سرو شرقی- بین بانک پارسیان و بانک ایران زمین - پلاک 35 - طبقه 7 برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی ایشان دعوت میگردد جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر ، اصل وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه ( حسب مورد ) ، روز اداری قبل از برگزاری مجمع به امور سهام شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد ، سرو شرقی ، پلاک 35 ، طبقه 7 مراجعه فرمایند . همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک https://www.aparat.com/arassaba/live ملاحظه فرمایند. دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارس صبا #زکشت آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت - نماد: زکشت موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1403/02/04 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس کیلومتر 55 جاده اصفهان تهران، جاده پادگان شهید قوچانی، محل شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سایر موارد توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : لذا از سهامداران محترم دعوت می گردد وفق ماده 99 قانون تجارت تا تاریخ 02/02/1403 در ساعات اداری با ارائه کارت ملی به آدرس اصفهان، کیلومتر 55 جاده اصفهان تهران، جاده پادگان شهید قوچانی مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. ضمناً مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق آدرس https://www.aparat.com/esfahankesht/live به صورت غیر حضوری امکان پذیر می باشد. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات و نظرات خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی شرکت به نشانی esfahankesht1366@gmail.com مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجمع اقدام گردد. دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 0.102 میلیون سهم #وارس در تاریخ 1403/01/20 خریداری کرد و درحال حاضر 2.0 درصد از سهام #وارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۶۰۰
اشتراک گذاری
✅ "وارس" سهامداران را به مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه فراخواند. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
وارس،کدال۳۶۰
#وارس آگهی دعوت به #مجمع_عمومی_عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/09/30 شرکت #سرمایه_گذاری_ارس_صبا ▪️ زمان جلسه: 1403/01/30 راس ساعت 09:00 1403-01-20 20:30:48 (1175636) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 883
2.7
#وارس صف فروش به صفر تابلو✅❤️🔥
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
وارس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #وارس 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/20 ⌚ 09:52:22 🔖 20,950 #خرید 2 کد حقیقی  درمنفی -0.48 تابلو  به ارزش کل 4,865,176,600 ریال سرانه خرید هر کد 2,432,588,300 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 883
2.7
🟢✔️🟢 #وارس 📅 1403/1/20 ⌚ 09:19:02 🔖 20,450 #خرید 17 کد حقیقی  در صف فروش  به ارزش کل 9,707,942,200 ریال سرانه خرید هر کد 510,902,350 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
🔴🔴🔴سومین #فروش_گروهی 🔴🔴🔴 #وارس (بازار پایه زرد فرابورس) تعداد فروشندگان: 1 نفر هر کد حقیقی: 409 میلیون تومان جمعاً: 409 میلیون تومان قیمت: 20,450 (%2.85-) قدرت خریدار به فروشنده: 0.52 🕘 09:25:59 🗓 1403/01/20 🆔 @SmBan 🆔 @SmBanGroup 🆔 @SmBanPVBot👈کانالهای خصوصی سهام بان 🆔 @SmBanBot👈بات دیده بان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
وارس،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #وارس 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/20 ⌚ 09:19:02 🔖 20,450 #خرید 17 کد حقیقی  در صف فروش  به ارزش کل 9,707,942,200 ریال سرانه خرید هر کد 510,902,350 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
وارس،BahmanNameh
#وارس ✴️ قیمت پایانی ۲۱،۱۰۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 989
3.4
#اختصاصی_مثبت_سرمایه 💠ده نماد برتر که برآیند خرید و فروش صندوقهای سهامی در آن ها مثبت بوده به ترتیب : #فولاد #فملی #شیراز #وامید #فغدیر #شمش_طلا #شستا #وصندوق #پارسان #شپدیس 💠ده نماد با بیشترین برآیند خرید و فروش منفی در پرتفوی صندوقهای سهامی به ترتیب : #وبانک #فجر #سغدیر #وارس #وبصادر #وکغدیر #صبا #فزر #اختیارخ‌اهرم #کاوه ✨️@sarmayeh_plus✨️مثبت سرمایه✨️
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها