ورود/ثبت‌نام
BahmanNameh

BahmanNameh

@g_1087056223

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
9499تعداد پیام
،BahmanNameh
#چدن ✴️ قیمت پایانی ۲،۵۹۷ ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۶۰۶
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#سیستم ✴️ قیمت پایانی ۲۵،۴۳۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۵٬۴۰۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#نتوس ✴️ قیمت پایانی ۱۰،۷۰۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰٬۹۳۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#وثخوز ✴️ قیمت پایانی ۶۵،۱۵۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶۷٬۱۰۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#وصنعت ✴️ قیمت پایانی ۱،۵۱۵ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۵۰۴
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#وگستر ✴️ قیمت پایانی ۱۷،۱۲۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۶٬۹۰۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#حپرتو ✴️ قیمت پایانی ۴،۷۵۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۸۶۶
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#حشکوه ✴️ قیمت پایانی ۲،۵۸۲ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۵۶۹
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#حگهر ✴️ قیمت پایانی ۴،۹۴۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۹۸۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#حتوکا ✴️ قیمت پایانی ۳،۱۰۱ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۱۲۴
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#حتاید ✴️ قیمت پایانی ۵،۹۱۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۹۷۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#لخزر ✴️ قیمت پایانی ۵،۸۲۰ ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۸۳۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#نیرو ✴️ قیمت پایانی ۱۳،۹۲۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۳٬۸۱۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#بایکا ✴️ قیمت پایانی ۲۱،۱۰۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۰٬۶۰۰
اشتراک گذاری
،BahmanNameh
#وآرین ✴️ قیمت پایانی ۲،۵۴۸ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۵۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها