ورود/ثبت‌نام
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎

💎 رضا(حاجیان)بورس 💎

@g_1233430847

تعداد دنبال کننده:16
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۸/۲۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1104
-52
رتبه بین 8243 تریدر
-4.9%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.6%)
قدرت تحلیل
3.2
10000تعداد پیام
فیلتر
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز چهارشنبه ۲۹ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #کفرا #شتاب #دعبید #وحکمت #ثرود #فاهواز #شبندر #ثفارس #فولاد #مبین #جهش #پالایش #کیسون #وساپا @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۶۸۸
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢 🕘 امروز چهارشنبه ۲۹ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #اهرم #شتاب #توان #وبملت #پالایش #جهش #فولاد #ثفارس #خگستر #کفرا #اسیاتک #شپنا #چدن #چنوپا #دارا_یکم @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۴٬۵۹۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 برخی از نمادهای دارای فروش گروهی 🔴🔴🔴 🕘 امروز چهارشنبه ۲۹ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #اهرم #شتاب #توان #پالایش #چنوپا #خودرو #اسیاتک #ثشاهد #آریا #کرمان #نوری #کرومیت #ثفارس #تاپیکو #سفانو @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۴٬۵۹۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
احتمالا #بوعلی یک گزارش مالی عالی داد و همین امر سبب دوام صف خرید شده است
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶۹٬۶۹۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
🟢 #پرتقاضاترین سهم ها در پیش گشایش 🟢 #فولاد #دکوثر #دهدشت #اهرم #واعتبار #شپنا #توان #کرومیت #ثزاگرس #وجامی #چنوپا #پالایش @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۴۹۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #فن_افزار #فزر #وثنو #فنرژی #آریا #کارام #حفارس #شلعاب #دامین #کسرام @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۵۴۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز سه شنبه ۲۸ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #اسیاتک #اهرم #توان #دکوثر #قثابت #وارس #خکمک #ثفارس #شتران @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۳۴٬۳۱۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢 🕘 امروز سه شنبه ۲۸ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #اهرم #شتاب #اسیاتک #وبملت #وارس #توان #فولاد #خودرو #حکشتی #خگستر #ثفارس #فملی #جهش #زماهان #دارا_یکم @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۳۴٬۳۱۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 برخی از نمادهای دارای فروش گروهی 🔴🔴🔴 🕘 امروز سه شنبه ۲۸ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #اهرم #وبملت #توان #شتاب #فولاد #دارا_یکم #نوری #خودرو #جهش #پالایش #کرومیت #وبانک #خزامیا #شپنا #زاگرس @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۴۰۵
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #فن_افزار #فزر #اهرم #خودرو #شتاب #وثنو #فنرژی #ذوب #حفارس #کارام #حکشتی #وشهر @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۹۷۵
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
🟢 #پرتقاضاترین سهم ها در پیش گشایش 🟢 #چنوپا #واعتبار #کرومیت #وملی #فولاد #وبملت #دکوثر #کاما #ثپردیس #دارا_یکم #ثزاگرس #شپنا @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۷۹۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز دوشنبه ۲۷ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #واحصا #تاصیکو #غالبر #نوری #فملی #کایتا #فزر #قصفها #فن_افزار #پکرمان #وارس #ثفارس #گشان #وبانک #کاوه @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۶۸۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢 🕘 امروز دوشنبه ۲۷ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #فن_افزار #فولاد #خودرو #جهش #دارا_یکم #اهرم #فملی #ثفارس #شپنا #ورنا #وبملت #نوری #وساپا #شتاب #خساپا @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۹۷۵
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 برخی از نمادهای دارای فروش گروهی 🔴🔴🔴 🕘 امروز دوشنبه ۲۷ فرودین ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #فاذر #ذوب #دامین #وبصادر #وسنا #زماهان #ثفارس #وساپا #حسینا #کسرام #حفارس #وپارس #وارس #وبانک #ثپردیس @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۵۹۸
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #فن_افزار #خودرو #خگستر #غالبر #فنرژی #ذوب #دامین #ورنا #حفارس #فاذر #وثنو #کسرام @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۲۵۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها