ورود/ثبت‌نام
کدال۳۶۰

کدال۳۶۰

@g_1355843251

تعداد دنبال کننده:10
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۱۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
8803تعداد پیام
،کدال۳۶۰
#تاپکیش تصمیمات #مجمع_عمومی_فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1403/09/30 شرکت #تجارت_الکترونیک_پارسیان_کیش ▪️ زمان جلسه: 1402/12/09 ساعت 10:00 ▪️ سرمایه فعلی: 1,800,000 میلیون ریال ▪️ افزایش سرمایه: 187% ▪️ مبلغ افزایش سرمایه: 3,366,000 میلیون ریال 1402-12-09 14:48:52 (1160551) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#تاپکیش خلاصه تصمیمات #مجمع_عمومی_فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1403/09/30 شرکت #تجارت_الکترونیک_پارسیان_کیش ▪️ زمان جلسه: 1402/12/09 راس ساعت 10:00 ▪️ سرمایه ثبت شده: 3,366,000 میلیون ریال ▪️ سود هر سهم: 1,000 ریال ▪️ سود انباشته پایان دوره: 271,712 میلیون ریال 1402-12-09 14:44:58 (1159735) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#فجر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت #فولاد_امیر_کبیر_کاشان اساسنامه پیوست شده در اطلاعیه در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است 1402-12-09 14:44:49 (1160662) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#مادیرا آگهی ثبت #افزایش_سرمایه شرکت #صنایع_مادیران موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت صنایع مادیران - نماد: مادیرا(مادیران) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-200 مورخ 1402/10/26 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/11/17 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 14,200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 18,800,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 4600000 میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ 1402/11/18 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 1402-12-09 14:30:48 (1159590) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#سامان #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت #بانک_سامان 1402-12-09 14:25:05 (1160651) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#قشرین تصمیمات #مجمع_عمومی_عادی به طور فوق العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/06/31 شرکت #صنعتی_و_کشاورزی_شیرین_خراسان ▪️ زمان برگزاری: 1402/12/09 راس ساعت 09:00 ▪️ سرمایه ثبت شده: 2,508,208 میلیون ریال ▪️ سود هر سهم: 135 ریال ▪️ سود نقدی هر سهم: 17 ریال ▪️ سود انباشته پایان دوره: 556,690 میلیون ریال 1402-12-09 14:23:05 (1160615) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#دکوثر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مصوبه هییت مدیره بابت انتشاراوراق اختیار فروش تبعی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت #داروسازی_کوثر 1402-12-09 14:22:57 (1160472) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#واحیا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/11/30 شرکت #مجتمع_صنایع_و_معادن_احیاآ_سپاهان 1402-12-09 14:20:56 (1160654) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#رتکو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اخذ گواهینامه تایید صلاحیت نهاد بازرسی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت #بازرسی_فنی_و_کنترل_خوردگی_تکین_کوی 1402-12-09 14:18:59 (1160680) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#غشاذر آگهی دعوت به #مجمع_عمومی_فوق_العاده دوره 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 شرکت #شیر_پاستوریزه_پگاه_آذربایجانغربی ▪️ زمان جلسه: 1402/12/21 راس ساعت 14:30 1402-12-09 14:14:50 (1160565) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#غشاذر آگهی دعوت به #مجمع_عمومی_عادی سالیانه دوره 10 ماهه منتهی به 1402/10/30(اصلاحیه) شرکت #شیر_پاستوریزه_پگاه_آذربایجانغربی ▪️ زمان جلسه: 1402/12/21 راس ساعت 15:00 1402-12-09 14:08:49 (1160660) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#غشاذر آگهی دعوت به #مجمع_عمومی_عادی سالیانه دوره 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 شرکت #شیر_پاستوریزه_پگاه_آذربایجانغربی ▪️ زمان جلسه: 1402/12/21 راس ساعت 15:00 1402-12-09 13:58:48 (1160538) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#ولصنم خلاصه تصمیمات #مجمع_عمومی_عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/09/30(اصلاحیه) شرکت #لیزینگ_صنعت_و_معدن ▪️ زمان جلسه: 1402/12/09 راس ساعت 08:30 ▪️ سرمایه ثبت شده: 4,000,000 میلیون ریال ▪️ سود هر سهم: 452 ریال ▪️ سود نقدی هر سهم: 280 ریال ▪️ سود انباشته پایان دوره: 2,244,436 میلیون ریال 1402-12-09 13:52:55 (1160628) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰
#مبین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/11/30(اصلاحیه) شرکت #مبین_انرژی_خلیج_فارس ▪️ شرکت مبین انرژی خلیج فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 مبلغ معادل 21,102,554 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افت داشته است. ▪️ مبین با سرمایه ثبت شده 20,237,840 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 402,474,411 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است. 1402-12-09 13:47:24 (1160305) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰
#خمحرکه خلاصه تصمیمات #مجمع_عمومی_فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) شرکت #صنعتی_نیرو_محرکه ▪️ زمان جلسه: 1402/12/09 راس ساعت 10:00 1402-12-09 13:34:58 (1160602) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها