ورود/ثبت‌نام
کدال۳۶۰

کدال۳۶۰

@g_1355843251

تعداد دنبال کننده:26
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۸/۱۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#غگل اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #گلوکوزان ▪️ شرکت گلوکوزان در دوره 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 20 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 310 ریال سود محقق کرده است. ▪️ «غگل» با سرمایه ثبت شده 12,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 3,715,799 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 3,699,032 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 203 درصد رشد داشته است. 1403-03-28 14:10:36 (1148379) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
34 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۶۱۰
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#پاکشو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) شرکت #گروه_صنعتی_پاکشو ▪️ شرکت گروه صنعتی پاکشو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ معادل 7,960,283 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد افت داشته است. ▪️ پاکشو با سرمایه ثبت شده 48,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 92,160,644 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است. 1403-03-28 14:10:24 (1185101) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
34 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۷۴۰
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#کویر #صورت‌های_مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #تولیدی_فولاد_سپید_فراب_کویر ▪️ شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 40 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 256 ریال سود محقق کرده است. ▪️ «کویر» با سرمایه ثبت شده 52,164,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 13,369,526 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 13,831,136 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افت داشته است. 1403-03-28 14:00:15 (1201303) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
44 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۵۳۶
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#کویر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) شرکت #تولیدی_فولاد_سپید_فراب_کویر ▪️ شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ معادل 12,911,141 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد افت داشته است. ▪️ کویر با سرمایه ثبت شده 52,164,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 150,417,181 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است. 1403-03-28 13:50:26 (1204452) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
54 دقیقه پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۵۳۶
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#خودکفا #صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #اقتصادی_و_خودکفایی_آزادگان ▪️ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 910 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته است. ▪️ «خودکفا» با سرمایه ثبت شده 10,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 9,097,185 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1403-03-28 12:55:44 (1204322) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۰۱۰
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#فایرا #صورت‌های_مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #آلومینیوم_ایران ▪️ شرکت آلومینیوم ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 32 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 727 ریال سود محقق کرده است. ▪️ «فایرا» با سرمایه ثبت شده 37,965,074 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 36,348,112 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 36,615,728 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد رشد داشته است. 1403-03-28 12:55:36 (1189222) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶٬۲۵۰
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰

#خساپا گزارش #کنترل_های_داخلی در تاریخ 1402/12/29 شرکت #ایرانی_تولید_اتومبیل_سایپا 1403-03-28 12:55:24 (1204444) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۴۲۱
اشتراک گذاری
،کدال۳۶۰

#خزامیا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش قیمت محصولات سبک تجاری ( گروه پادرا)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/12/30 شرکت #زامیاد 1403-03-28 12:55:08 (1204396) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۹۶۴
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#خودکفا #صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #اقتصادی_و_خودکفایی_آزادگان ▪️ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 910 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته است. ▪️ «خودکفا» با سرمایه ثبت شده 10,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 9,097,185 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1403-03-28 12:50:36 (1204322) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۰۱۰
اشتراک گذاری
،بنیادی،کدال۳۶۰

#فایرا #صورت‌های_مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #آلومینیوم_ایران ▪️ شرکت آلومینیوم ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 32 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 727 ریال سود محقق کرده است. ▪️ «فایرا» با سرمایه ثبت شده 37,965,074 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 36,348,112 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 36,615,728 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد رشد داشته است. 1403-03-28 12:50:28 (1189222) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶٬۲۵۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار