ورود/ثبت‌نام
پیدا و پنهان بازار سرمایه

پیدا و پنهان بازار سرمایه

@g_1302333266

تعداد دنبال کننده:14
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
10000تعداد پیام
فیلتر
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 13:51:10 🔖 158,940 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 1.27 تابلو  به ارزش کل 10,232,239,320 ریال سرانه خرید هر کد 3,410,693,460 ریال
نوع سیگنال: خنثی
18 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۵۸٬۸۵۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 13:51:10 🔖 158,940 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 1.27 تابلو  به ارزش کل 10,232,239,320 ریال سرانه خرید هر کد 3,410,693,460 ریال
نوع سیگنال: خنثی
18 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۵۸٬۸۵۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #گنج 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:38:50 🔖 37,700 #فروش 6 کد حقیقی درمثبت 1.26 تابلو به ارزش کل 16,489,904,600 ریال سرانه فروش هر کد 2,748,330,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۷٬۶۹۴
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #اهرم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:33:10 🔖 21,750 #فروش 37 کد حقیقی درمثبت 1.92 تابلو به ارزش کل 46,559,181,000 ریال سرانه فروش هر کد 1,258,346,250 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۱٬۷۴۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #گنج 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:33:10 🔖 37,699 #فروش 3 کد حقیقی درمثبت 1.26 تابلو به ارزش کل 7,876,829,060 ریال سرانه فروش هر کد 2,625,622,253 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۷٬۶۹۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #اهرم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:30:21 🔖 21,740 #خرید 4 کد حقیقی  درمثبت 1.87 تابلو  به ارزش کل 22,387,634,600 ریال سرانه خرید هر کد 4,423,329,100 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۱٬۷۴۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #اهرم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:28:32 🔖 21,740 #فروش 5 کد حقیقی درمثبت 1.87 تابلو به ارزش کل 13,319,011,000 ریال سرانه فروش هر کد 2,663,802,200 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۱٬۷۴۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #خفنر 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:28:32 🔖 7,470 #خرید 1 کد حقیقی  در صف فروش  به ارزش کل 10,056,621,960 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۷٬۴۹۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #ثرود 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:28:15 🔖 13,370 #خرید 1 کد حقیقی  درمنفی -0.07 تابلو  به ارزش کل 14,704,326,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۳٬۲۵۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
#وآتوس 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:23:35 🔖 2,100 انجام معامله با قیمت: 2,100 به ارزش ریالی: 4,200,000,000
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۱۲۳
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #چنوپا 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:18:25 🔖 29,600 #خرید 2 کد حقیقی  درمنفی -0.34 تابلو  به ارزش کل 5,004,116,800 ریال سرانه خرید هر کد 2,502,058,400 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۹٬۵۰۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #عیار 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:15:37 🔖 112,900 #خرید 11 کد حقیقی  درمثبت 1.23 تابلو  به ارزش کل 74,143,010,600 ریال سرانه خرید هر کد 6,740,242,900 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۱۲٬۲۲۲
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #فباهنر 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:13:51 🔖 4,960 #خرید 1 کد حقیقی  در صف خرید  به ارزش کل 6,026,400,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۹۶۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شپنا 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:12:16 🔖 5,740 #خرید 2 کد حقیقی  در صف خرید  به ارزش کل 16,559,262,860 ریال سرانه خرید هر کد 8,279,634,300 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۷۴۰
اشتراک گذاری
،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #اهرم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/29 ⌚ 12:12:16 🔖 21,740 #خرید 7 کد حقیقی  درمثبت 1.87 تابلو  به ارزش کل 25,044,240,860 ریال سرانه خرید هر کد 3,577,751,800 ریال
نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۱٬۷۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها