#

شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شکبیر
امتیاز:596
دنبال کننده:6.1K

بریم برای بررسی امروزمون😉🌹🌹

#سمتاز از مثبت به صف خرید😉🌹

#دماوند از منفی به مثبت ۲/۶😉🌹✳️

#تماوند ۵%😉🌹

#ساراب ۶😉🌹✅

#شکبیر صبر😉

آموزش شکبیر
امتیاز:573
دنبال کننده:45.4K
StalinMIBC (استالین)کانال آموزش مالی

#تابلوخوانی_استالینی 📊🧮

♻️لیست نمادهای با #بیشترین_ورود_پول_حقیقی🤓:

#وپاسار

#ساراب

#ارفع

#واعتبار

#واحیا

#زاگرس

#تاصیکو

#اتکای

#شاملا

#شکبیر

#ومعادن

#آریا

#فایرا

#وصندوق

و

#جم

در صدر جدول هستند 👌🏽👌🏽👌🏽

@StalinMIBC

آموزش شکبیر
امتیاز:573
دنبال کننده:45.4K
StalinMIBC (استالین)کانال آموزش مالی

#تابلوخوانی_استالینی 📊🧮

♻️لیست نمادهای که #حجم های_مشکوک داشتند (مرتب شده بر اساس ورود نقدینگی حقیقی):

#جم_پیلن

#خبهمن

#تاصیکو

#پارتا

#کرمان

#شکبیر

#خدیزل

#همراه

#ثمسکن

#وثوق

#شصدف

#ثامید

#ثنوسا

و

#فسپا

در صدر جدول هستند 👌🏽👌🏽👌🏽

آموزش شکبیر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#امین_یکم #کیان #اعتماد #کارین #اکورد #فولاد #واحیا #جم_پیلن #ارمغان #افران #شستا #اریا #خبهمن #داروح #تصمیم #ومعادنح #کرمان #پارتا #واعتبار #شکبیر

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

آموزش شکبیر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#کارین #امین_یکم #اعتماد #واعتبار #ساربیل #کمند #اکورد #ارمغان #کیان #اسام #شصدف #پلوله #افران #کسعدی #دارا_یکم #نیرو #ثروتم #شکبیر #اریان #پارند

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

آموزش شکبیر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#کی_بی سی #وگردش #واحیا #اعتماد #شکبیر #حتاید #ثباغ #افق #سامان #لسرما #کمند #سیدکو #شگویا #شجم #ونوین #تایرا #وامید #برکت #شبندر #فولاد

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش شکبیر
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#شکف #کخاکح #کمینا #سپاس #وایرا #اعتماد #کمند #امین_یکم #اکورد #خاتم #زمگسا #سخند #شسینا #شصدف #رافزا #پارند #حخزر #شکبیر #ورازی #دکپسولح

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش شکبیر
امتیاز:642
دنبال کننده:15.3K

بیشترین سرانه خرید از صف فروش

ارقام به میلیون تومان

1. #شکبیر 👈 186⬅ (128 هزار سهم)

(آخرین معامله +0.03 %)

2. #پارس 👈 120⬅ (33 هزار سهم)

(آخرین معامله +1.01 %)

3. #شاراک 👈 63⬅ (224 هزار سهم)

(آخرین معامله 1.49- %)

4. #خمحور 👈 54⬅ (25 هزار سهم)

(آخرین معامله +5.94 %)

5. #دی 👈 54⬅ (48.7 M سهم)

(صف خرید +5.99 %)

6. #ومشان 👈 49⬅ (96 هزار سهم)

(آخرین معامله 3.9- %)

7. #تپمپی 👈 49⬅ (373 هزار سهم)

(صف فروش 1.99- %)

8. #غفارس 👈 48⬅ (1.3 M سهم)

(آخرین معامله +1.7 %)

9. #شکلر 👈 48⬅ (250 هزار سهم)

(آخرین معامله +2.68 %)

10. #سیمرغ 👈 44⬅ (6 M سهم)

(آخرین معامله 1.72- %)

@rezaboors

آموزش شکبیر
امتیاز:492
دنبال کننده:23.4K

#شکبیر چه رنجی

آموزش شکبیر
امتیاز:461
دنبال کننده:6.4K

♨️اگر اکنون ...

از گروه بانکی: #وبملت #ونوین #وبصادر #وپاسار #وسینا #وپارس #وتجارت #وگردش #وخاور #وزمین

از گروه چند رشته ای: #شستا #وغدیر #وصندوق #وامید #سینا

از گروه فولادی: #فولاد #کاوه #هرمز #فملی #فخوز #فروی #فباهنر #ارفع #فایرا #فولاژ #فاسمین #فجر #فماک #فسازان #ذوب #فسپا #فنوال #فنفت #فاذر #فاما

از گروه شیمیایی: #زاگرس #شیراز #شپدیس #شفن #قرن #بوعلی #آریا #نوری #کرماشا #فارس #پترول #پاکشو #شبصیر #شجم #شگویا #شکبیر #شپترو #تاپیکو #پارسان #خراسان #جم #شپلی #جم_پیلن #شاراک

از گروه فرآورده های نفتی: #شپنا #شبریز #شبندر #شبهرن #ونفت #شاوان

از گروه سرمایه گذاری ها: #وخارزم #وسپهر #وساپا #آریان #سرچشمه #وآرین

از گروه معدنی ها: #کچاد #کگل #ومعادن #کمنگنز #تاصیکو #کگهر #واحیا

از گروه نهادهای مالی: #تنوین #تملت #فرابورس #تماوند #انرژی_3

از گروه نیروگاهی: #مبین #ونیرو #بجهرم #وهور

از گروه خودرویی: #خبهمن #خکرمان #خدیزل #خگستر #خزامیا #خمحرکه

از گروه حمل و نقل: #حریل #حفارس #حتاید #حسینا #حخزر

از گروه دارویی: #برکت #دارو #هجرت #داوه #تیپیکو #دتوزیع #دتولید #درهآور #دامین #دجابر

از گروه بیمه: #دانا #البرز #وسین #ملت #پارسیان

از گروه سیمانی: #سفارس #سشرق #ساروج #سیتا

از تک سهم ها: #ولپارس #های_وب #حفاری #کطبس #اوان #اخابر #کرمان #ثنوسا #غدشت #قزوین #غگلستا #تکشا #رمپنا #کفپارس #پارتا #قثابت #غشاذر #کسرا #کاذر

👈اگر اکنون قصد فروش این نمادها را دارید و می‌خواهید از #بازار سرمایه خارج شوید؛ لطفا دست نگه دارید(!) این یک تصمیم غیر اقتصادی بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد (عایدی) است.

@suggestedstock

نمادآخرینپایانیحجمارزش