#

خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش خشرق
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:514
دنبال کننده:10.3K
آخرین تحلیل

#خشرق ➕فالو

‌‌‌‏✍️ .

✴️ تحلیل‌گر : #Moein1

📅 ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۱۱:۴۳

📊@AkharinTahlil1

آموزش خشرق
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:514
دنبال کننده:10.3K
آخرین تحلیل

#خشرق ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ خشرق

✴️ تحلیل‌گر : #akbar09124116852

📅 ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۰۹:۴۷

📊@AkharinTahlil1

آموزش خشرق
امتیاز:468
دنبال کننده:5.6K

دوتا سهم تو گروه خودرویها معامله میشه

#خزامیا

#خشرق که هنوز فرصت وروده 👌

آموزش خشرق
امتیاز:468
دنبال کننده:5.6K

#خشرق

میتونه آخرین فرصت های خرید باشه

شنبه دیگه شاید به سختی حجم بخوره

آموزش خشرق
امتیاز:468
دنبال کننده:5.6K

#خشرق

1600 تومان مفته اینم یکی از سهم های خشک بازاره

آموزش خشرق
امتیاز:468
دنبال کننده:5.6K

#خشرق

خرید از صف فروش قیمت15550 ریال

آموزش خشرق
امتیاز:0
دنبال کننده:5.9K

#کدال #گزارش_خوب

▪️«#غشاذر» با سرمایه ثبت شده 1,232,422 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,259,519 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% رشد داشته است.

▪️«#سبجنو» با سرمایه ثبت شده 392,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,189,483 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% رشد داشته است.

▪️«#خشرق» با سرمایه ثبت شده 630,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 11,570,574 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 132% رشد داشته است.

▪️«#غگیلا» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,836,843 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

▪️«#دابور» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 6,626,670 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% رشد داشته است.

▪️«#لخزر» با سرمایه ثبت شده 151,200 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 9,818,068 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 119% رشد داشته است.

▪️«#کلوند» با سرمایه ثبت شده 400,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,580,141 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 77% رشد داشته است.

▪️«#چکاوه» با سرمایه ثبت شده 250,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,203,999 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107% رشد داشته است.

▪️«#کپشیر» با سرمایه ثبت شده 150,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,740,297 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64% رشد داشته است.

▪️«#شگل» با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 مبلغ 2,488,682 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% رشد داشته است.

▪️«#سهرمز» با سرمایه ثبت شده 1,084,000 میلیون ریال طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/08/30 مبلغ 2,152,559 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% رشد داشته است.

▪️«#ساروم» با سرمایه ثبت شده 700,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,346,023 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

▪️«#دزهراوی» با سرمایه ثبت شده 2,504,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 5,022,376 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43% رشد داشته است.

از 1400/1/5 تا 1400/1/6

آموزش خشرق
امتیاز:468
دنبال کننده:5.6K

#خشرق

قیمت 15620 ریال مناسب برای خرید

آموزش خشرق
مثبت سبز@Mosbat_sabz
امتیاز:405
دنبال کننده:7.8K

#خشرق میتونید واچ لیست قرار بدید وقتی کندل برگشتی زد یک پله وارد شید👆👆

نمادآخرینپایانیحجمارزش