ورود/ثبت‌نام
بورس‌ اتومات

بورس‌ اتومات

@g_1149682010

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۲۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
3904تعداد پیام
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#شاراک عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز شاراک این شرکت در بهمن فروش 3,031.2 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 13.0 درصدی نسبت به دی و رشد 13.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. شاراک در پاییز با فروش 8,074.5 میلیارد تومان به سود خالص 305.5 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 379.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 27,770.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بورس‌ اتومات
#کوثر عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز کوثر @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بورس‌ اتومات
#غگرجی عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز غگرجی @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#شبصیر عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز شبصیر این شرکت در بهمن فروش 319.2 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 4.0 درصدی نسبت به دی و رشد 8.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. شبصیر در پاییز با فروش 851.4 میلیارد تومان به سود خالص 234.4 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 937.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 29,250.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#دزهراوی عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز دزهراوی این شرکت در بهمن فروش 35.9 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 10.0 درصدی نسبت به دی و افت 50.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. دزهراوی در پاییز با فروش 211.9 میلیارد تومان به سود خالص -0.7 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل -2.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 5,200.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#درازک عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز درازک این شرکت در بهمن فروش 150.8 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 18.0 درصدی نسبت به دی و رشد 47.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. درازک در پاییز با فروش 306.9 میلیارد تومان به سود خالص 22.5 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 107.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 11,360.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بورس‌ اتومات
#وبملت عملکرد دی ۱۴۰۲ و مقایسه با آذر و پاییز وبملت @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بورس‌ اتومات
#پارس عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز پارس @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#سبزوا عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز سبزوا این شرکت در بهمن فروش 38.5 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 18.0 درصدی نسبت به دی و افت 15.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. سبزوا در پاییز با فروش 136.2 میلیارد تومان به سود خالص 40.6 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 108.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 6,440.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#بوعلی عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز بوعلی این شرکت در بهمن فروش 6,059.2 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 6.0 درصدی نسبت به دی و رشد 11.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. بوعلی در پاییز با فروش 16,461.3 میلیارد تومان به سود خالص 4,389.4 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 3,059.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 57,750.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بورس‌ اتومات
#غمارگ عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز غمارگ @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#خدیزل عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز خدیزل این شرکت در بهمن فروش 2,179.5 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 226.0 درصدی نسبت به دی و رشد 151.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. خدیزل در پاییز با فروش 2,601.7 میلیارد تومان به سود خالص 286.8 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 82.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 3,430.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#زنگان عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز زنگان این شرکت در بهمن فروش 17.9 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 61.0 درصدی نسبت به دی و رشد 78.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. زنگان در پاییز با فروش 30.1 میلیارد تومان به سود خالص -0.1 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل -8.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 78,100.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#ذوب عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز ذوب این شرکت در بهمن فروش 5,054.4 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 1.0 درصدی نسبت به دی و رشد 21.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. ذوب در پاییز با فروش 12,586.0 میلیارد تومان به سود خالص -1,836.7 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل -260.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 4,333.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
،بنیادی،بورس‌ اتومات
#خاور عملکرد بهمن ۱۴۰۲ و مقایسه با دی و پاییز خاور این شرکت در بهمن فروش 3,102.8 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 39.0 درصدی نسبت به دی و افت 34.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. خاور در پاییز با فروش 14,089.9 میلیارد تومان به سود خالص 2,504.5 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 290.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 3,395.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها