ورود/ثبت‌نام
رصدخانه

رصدخانه

@g_1210080886

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
8.7%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0
7599تعداد پیام
#حجم_مشکوک 🤔 #شتران قیمت: 6.95% قدرت خرید : 1.30 سرانه خرید : 29.2 ن.حجم: 2.7 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 12:12:4 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #شصدف قیمت: -1.7% قدرت خرید : 0.95 سرانه خرید : 33.8 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 12:6:5 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #پلاست قیمت: 2.99% قدرت خرید : 1.13 سرانه خرید : 116.2 ن.حجم: 2.7 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:50:28 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #بورس قیمت: 6.89% قدرت خرید : 1.37 سرانه خرید : 60.0 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:50:27 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #خفنر قیمت: 3.01% قدرت خرید : 1.38 سرانه خرید : 19.0 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:50:17 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #قرن قیمت: 1.28% قدرت خرید : 5.46 سرانه خرید : 48.4 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:46:48 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #کرازی قیمت: 1.56% قدرت خرید : 1.04 سرانه خرید : 21.1 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:46:17 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #وپویا قیمت: 0.95% قدرت خرید : 1.63 سرانه خرید : 20.4 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:46:16 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #دکوثر قیمت: 0.67% قدرت خرید : 0.92 سرانه خرید : 35.4 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:45:18 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #فاهواز قیمت: 1.95% قدرت خرید : 1.20 سرانه خرید : 39.4 ن.حجم: 2.6 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:39:18 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #وصنعت قیمت: 4.28% قدرت خرید : 1.11 سرانه خرید : 20.3 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:29:53 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #نتوس قیمت: -0.66% قدرت خرید : 1.91 سرانه خرید : 42.6 ن.حجم: 3.1 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:9:40 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #شاراک قیمت: 6.93% قدرت خرید : 0.98 سرانه خرید : 20.1 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:6:47 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #دحاوی قیمت: 2.95% قدرت خرید : 1.20 سرانه خرید : 41.5 ن.حجم: 2.6 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 11:4:54 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک 🤔 #خگستر قیمت: 6.99% قدرت خرید : 1.47 سرانه خرید : 81.2 ن.حجم: 2.5 تابلو سهم | چارت سهم ⏰ 10:42:8 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها