ورود/ثبت‌نام

توریلتوریل

آخرین معامله-0.29%۴٬۰۸۵
اضافه کردن به دیده‌بان
56
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
39%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز توریل:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

Shekofebijgerdi
Shekofebijgerdi
رتبه: 167
فروشتوریل،تکنیکال،Shekofebijgerdi

۳۰۸۰ حمایت قوی

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۳۰
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
13 روز
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۸۵
اشتراک گذاری

🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#فروژ، #فخوز، #وتوکا ⭕️شیمیایی:#شخارک، #نوری، #شاراک، #شسینا ⭕️بیمه: #پارسیان، #دانا ⭕️رایانه: #توسن ⭕️بانک: #وشهر ⭕️حمل‌ونقل: #توریل ⭕️انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثبهساز، #ثپردیس ⭕️سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وبهمن، #ومدیر، #وارس ⭕️سیمان:#سیدکو، #سدور ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کگاز ⭕️غذایی: #غدانه، #غشاذر، #غدشت ⭕️دارویی: #دلقما، #برکت، #داوه ⭕️قند:#قنیشا، #قشیر ⭕️خودرو: #ختوقا، #خپارس، #ورنا، #خمهر، #خاور ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تکمبا، #تایرا ⭕️لاستیک: #پلاسک ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاذر ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کاما ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/30

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از توریل بهتر است؟

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فروژ، #فخوز، #وتوکا 💢شیمیایی:#شخارک، #نوری، #شاراک، #شسینا 💢بیمه: #پارسیان، #دانا 💢رایانه: #توسن 💢بانک: #وشهر 💢حمل‌ونقل: #توریل 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثبهساز، #ثپردیس 💢سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وبهمن، #ومدیر، #وارس 💢سیمان:#سیدکو، #سدور 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرا، #کگاز 💢غذایی: #غدانه، #غشاذر، #غدشت 💢دارویی: #دلقما، #برکت، #داوه 💢قند:#قنیشا، #قشیر 💢خودرو: #ختوقا، #خپارس، #ورنا، #خمهر، #خاور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تکمبا، #تایرا 💢لاستیک: #پلاسک 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاذر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کاما ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۸۵
اشتراک گذاری
rashidir
rashidir
رتبه: 744
0.3
خریدتوریل،تکنیکال،rashidir

.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۳۰
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
181 روز
نقطه ورود:
۴٬۰۸۲
حد سود:
۱۱٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1271
4.9

ســـــــودهای واریزی تیرماه: - سپید : ۵۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۳ تیر) ‏      - آردینه : ۱۳۵۰ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۰ تیر غیرسجام: از ۱۰ شهریور امورسهام) ‏      - شهر : ۵۰ ریال/تقسیم سود: ۱۶ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ خرداد غیرسجام: از ۲۹ تیر با درخواست کتبی) ‏      -  سیستم : ۱۸۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۳۰ خرداد غیرسجام: از ۳۰ تیر ارسال مشخصات به امورسهام) ‏  - سشمال : ۳۵۳۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر نا ۳۰ تیر)    - بمولد : ۴۱۰ ریال/تقسیم سود: ۶۳ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر)    -  وملت: ۱۱ ریال/تقسیم سود: ۴ درصد/ (سجام: واریز از ۱۶ تیر غیرسجامی: از ۱۷ تیر بانک اعلام شده)    - امید : ۲۲۰ ریال/تقسیم سود: ۶۰ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ تیر غیرسجام: از ۱۳ مرداد بانک سپه)    - بایکا : ۱۲۵ ریال/تقسیم سود: ۲۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۱ تیر غیرسجام: از ۲۷ تیر بانک پاسارگاد)    - غپاذر : ۳۲۰ ریال/تقسیم سود: ۳۵ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر ۱۴۰۳)    -  اپال: ۱۶۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۶ الی ۱۰ تیر) ‏    - جم_پیلن ۲۴۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۸ خرداد غیرسجام: از ۳۱ تیر بانک ملت) ‏    - سفانو : ۱۲۵۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از نیمه دوم تیر) ‏  -  وارس : ۱۶۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام: واریز از ۵ تیر) ‏    - سنیر : ۵۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر) ‏    - گنگین : ۴۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۷۷ درصد/ (سجام: واریز از ۹ خرداد غیرسجام: از ۲ تیر پس از ارسال اطلاعات) ‏    - رانفور : ۳۸۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۴ درصد/ (سجام: واریز از ۲ تیر) ‏    - توریل : ۲۵۰ ریال/تقسیم سود: ۳۸ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر غیرسجام: از ۱ مهر تا ۳۰ آبان بانک تجارت) ‏    - شبصیر: ۲۱۱۰ ریال/تقسیم سود: ۸۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر غیرسجام: از ۲۲ مرداد بانک پارسیان) ‏    - فغدیر: ۱۰۶۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر) ‏    - شگویا : ۱۹۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر) ‏ @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری
کارگزاری تدبیرگران فردا
کارگزاری تدبیرگران فردا
رتبه: 800
0.6

ســـــــودهای واریزی تیرماه: - سپید : ۵۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۳ تیر) ‏ - آردینه : ۱۳۵۰ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۰ تیر غیرسجام: از ۱۰ شهریور امورسهام) ‏ - شهر : ۵۰ ریال/تقسیم سود: ۱۶ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ خرداد غیرسجام: از ۲۹ تیر با درخواست کتبی) ‏ - سیستم : ۱۸۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۳۰ خرداد غیرسجام: از ۳۰ تیر ارسال مشخصات به امورسهام) ‏ - سشمال : ۳۵۳۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر نا ۳۰ تیر) - بمولد : ۴۱۰ ریال/تقسیم سود: ۶۳ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر) - وملت: ۱۱ ریال/تقسیم سود: ۴ درصد/ (سجام: واریز از ۱۶ تیر غیرسجامی: از ۱۷ تیر بانک اعلام شده) - امید : ۲۲۰ ریال/تقسیم سود: ۶۰ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ تیر غیرسجام: از ۱۳ مرداد بانک سپه) - بایکا : ۱۲۵ ریال/تقسیم سود: ۲۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۱ تیر غیرسجام: از ۲۷ تیر بانک پاسارگاد) - غپاذر : ۳۲۰ ریال/تقسیم سود: ۳۵ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر ۱۴۰۳) - اپال: ۱۶۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۶ الی ۱۰ تیر) ‏ - جم_پیلن ۲۴۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۸ خرداد غیرسجام: از ۳۱ تیر بانک ملت) ‏ - سفانو : ۱۲۵۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از نیمه دوم تیر) ‏ - وارس : ۱۶۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام: واریز از ۵ تیر) ‏ - سنیر : ۵۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر) ‏ - گنگین : ۴۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۷۷ درصد/ (سجام: واریز از ۹ خرداد غیرسجام: از ۲ تیر پس از ارسال اطلاعات) ‏ - رانفور : ۳۸۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۴ درصد/ (سجام: واریز از ۲ تیر) ‏ - توریل : ۲۵۰ ریال/تقسیم سود: ۳۸ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر غیرسجام: از ۱ مهر تا ۳۰ آبان بانک تجارت) ‏ - شبصیر: ۲۱۱۰ ریال/تقسیم سود: ۸۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر غیرسجام: از ۲۲ مرداد بانک پارسیان) ‏ - فغدیر: ۱۰۶۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر) ‏ - شگویا : ۱۹۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر) ‏ 🆔️@Tadbirgaran_farda

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1087
2.5
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1037
2.3

🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فسوژ، #فنورد، #فرزین 💢شیمیایی:#شاراک، #پترول، #شبصیر، #بوعلی 💢صندوق: #دارایکم، #خودران 💢بیمه: #پارسیان 💢رایانه: #توسن، #سپیدار 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس 💢بانک: #دی، #ونوین 💢حمل‌ونقل: #توریل، #حپارسا، #حکشتی، #حآفرین 💢انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #وساخت، #ثباغ 💢سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وسپهر، #وکبهمن، #پردیس 💢سیمان:#سیدکو، #سیتا، #سبزوا 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی 💢غذایی: #آردینه، #غویتا 💢دارویی: #دکپسول، #برکت، #پخش 💢قند:#قصفها، #قهکمت 💢خودرو: #خودرو،  #خاور، #خساپا، #خگستر، #خموتور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد 💢لاستیک: #پتایر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری

🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فسوژ، #فنورد، #فرزین ⭕️شیمیایی:#شاراک، #پترول، #شبصیر، #بوعلی ⭕️صندوق: #دارایکم، #خودران ⭕️بیمه: #پارسیان ⭕️رایانه: #توسن، #سپیدار ⭕️فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس ⭕️بانک: #دی، #ونوین ⭕️حمل‌ونقل: #توریل، #حپارسا، #حکشتی، #حآفرین ⭕️انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #وساخت، #ثباغ ⭕️سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وسپهر، #وکبهمن، #پردیس ⭕️سیمان:#سیدکو، #سیتا، #سبزوا ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی ⭕️غذایی: #آردینه، #غویتا ⭕️دارویی: #دکپسول، #برکت، #پخش ⭕️قند:#قصفها، #قهکمت ⭕️خودرو: #خودرو،  #خاور، #خساپا، #خگستر، #خموتور ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد ⭕️لاستیک: #پتایر ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/29

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فسوژ، #فنورد، #فرزین 💢شیمیایی:#شاراک، #پترول، #شبصیر، #بوعلی 💢صندوق: #دارایکم، #خودران 💢بیمه: #پارسیان 💢رایانه: #توسن، #سپیدار 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس 💢بانک: #دی، #ونوین 💢حمل‌ونقل: #توریل، #حپارسا، #حکشتی، #حآفرین 💢انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #وساخت، #ثباغ 💢سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وسپهر، #وکبهمن، #پردیس 💢سیمان:#سیدکو، #سیتا، #سبزوا 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی 💢غذایی: #آردینه، #غویتا 💢دارویی: #دکپسول، #برکت، #پخش 💢قند:#قصفها، #قهکمت 💢خودرو: #خودرو، #خاور، #خساپا، #خگستر، #خموتور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد 💢لاستیک: #پتایر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۶۱
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار