ورود/ثبت‌نام
کانال بورسی خبرگان سهام

کانال بورسی خبرگان سهام

@g_1030391736

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۲/۱۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
521
رتبه بین 7835 تریدر
-3.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.6%)
قدرت تحلیل
2.1
124تعداد پیام
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
در کنفرانس #خودرو برنامه شرکت برای خروج از ماده 141 اعلام شد درخصوص تجدید ارزیابی شرکت توضیح داده شد: جلسه اول سران درخصوص تجدید ارزیابی برگزار شده است. سه‌شنبه آتی، جلسه دوم در این خصوص برگزار می‌شود. با این افزایش سرمایه از ۱۴۱ خارج می‌شویم‌. در پاسخ به سوالی در مورد انتقال نماد به بازار پایه عنوان شد: با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی که امیدواریم تا پایان سال انجام شود و با خروج از ماده ۱۴۱، نماد به بازار پایه منتقل نمی‌شود.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #ثنور      مجمع عمومی سالیانه #تنوینح  پایان مهلت پذیره نویسی ⬇️ مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه ⬇️ #حریل   افسر    6%     از انباشته #غگلپا    افسر  219%  از انباشته #غپاک    افسر  888%  از تجدید #نیان     افسر  435%  از تجدید #غبشهر  افسر    18%   از انباشته  #ما        افسر    25%   از انباشته #کاما     افسر    50%   از انباشته #ختور    افسر    33%   از انباشته #وتعاون افسر 140% از تجدید و اندوخته ⬇️مجمع فوق‌العاده تطابق اساسنامه ⬇️ #فافزا          #وسین         #دانا #اتکاسا         #ملت          #وفردا #بساما   تغییر اساسنامه شرکت ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #ولراز         #وثخوز #کایتا         #شتولی ⬇️ عدم اعمال حجم مبنا ⬇️ #ثعتما 1402_12_08
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#خلاصه_اخبار_کدال (۷ اسفند ۱۴۰۲) ⬇️ افشای الف⬇️ #دی  تهاتر ملک کوهستان پارک مشهد با سازمان املاک کوثر زیر مجموعه بنیاد شهید که با توجه به وصول و تهاتر حدود 36% از بهای معامله مبلغ 37500 میلیارد ریال سود شناسایی کرد #فسبزوار توقف بخشی از فعالیت های شرکت به دلیل محدودیت مصرف گاز #کصدف افزایش بیش از 10 درصد نرخ فروش محصولات ⬇️ افشای ب⬇️ #وگستر مصوبه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 525% از مبلغ 800 میلیارد ریال به 5000 میلیارد ریال از محل سلب حق تقدم #قثابت فروش 15,000,000 سهم قیستو #کی_بی_سی برگزاری مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 10,953 متر مربع در بهارستان کرج #دبالک افزایش نرخ 3 محصول #تابا برگزاری مزایده جهت فروش کل سهام متعلق به شرکت تابان نیرو سپاهان #وبانک برگزاری مزایده واگذاری 35 درصد از سهام شرکت تجهیزات مدارس به صورت عمده در روز دوشنبه ۲۱ اسفند #خراسان توقف کلیه واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت مصرف گاز #شیراز توقف تولید واحد متانول به دلیل محدودیت مصرف گاز #دقاضی افزایش نرخ محصولات 1402_12_07
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#افزایش_سرمایه ⬇️ مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره ⬇️ #پلوله    افسر  462%  از انباشته #حگهر   افسر 252% از انباشته و آورده و مطالبات ⬇️ مرحله دوم اظهار نظر حسابرس ⬇️ #ذوب  افسر  1015%   از تجدید #شبهرن افسر    50%    از انباشته ⬇️ مرحله سوم صدور مجوز ⬇️ #انتخاب  افسر  1433% از تجدید #لخزر     افسر  150%   از انباشته #کمنگنز   افسر  102%   از انباشته #خشرق   افسر  114%   از انباشته #خلنت    افسر  100%   از انباشته #پکرمان  افسر  100%   از انباشته #بشهاب   افسر   92%    از انباشته #کحافظ  افسر   91%    از انباشته #غشصفا  افسر   85%    از انباشته #پخش    افسر   78%     از انباشته #فجر      افسر   77%     از انباشته #غگیلا    افسر    58%    از انباشته #کیمیا    افسر    50%    از انباشته #حکشتی افسر   42%    از انباشته #غشان    افسر   37%    از انباشته #شپاکسا  افسر   33%    از انباشته #فگستر   افسر   30%    از انباشته #ولبهمن   افسر   26%    از انباشته #فزرین    افسر   28%    از انباشته #غگل      افسر    20%    از انباشته #کگل      افسر    15%    از انباشته #شنفت   افسر    15%    از انباشته #سرچشمه افسر  52%    از انباشته #پردیس   افسر  81%   از آورده ⬇️ مرحله چهارم آگهی دعوت ⬇️ #آباد  دعوت به مجمع افسر 4350% از تجدید در تاریخ 1402/12/19 1402_12_07
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#افزایش_سرمایه (بخش اول) #پلوله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 462% از انباشته #ذوب اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 1015% از تجدید #آباد دعوت به مجمع افزایش سرمایه 4350% از تجدید در تاریخ 1402/12/19 1402_12_07
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#ذوب مهر تائید حسابرس بر افزایش سرمایه سنگین
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #ولصنم   #شگل #وسکاب #قشرین ⬇️ مجمع فوق‌العاده تطابق اساسنامه ⬇️ #ورازی      #ومعلم     #خمحرکه #نوین        #فپنتا #ثنطام   انتخاب اعضای هیئت مدیره #شکلر    مجمع برای تصویب افسر #مبینح   اتمام مهلت استفاده از حق تقدم ⬇️مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه ⬇️ #تاپکیش  افسر 187% از انباشته و تجدید #کطبس    افسر 148%  از انباشته #فولای     افسر    42%  از انباشته #ومعادن   افسر   55%  از انباشته ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #فبستم        #غیوان ⬇️ اعمال حجم مبنا⬇️ #فاهواز 1402_12_07
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#خلاصه_اخبار_کدال (شنبه ۵ اسفند) #شلرد #زاگرس افشای الف شروع مجدد فعالیت متوقف شده ناشی از قطع گاز #کوثر افشای الف واگذاری سهام شرکت آپادانا به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به مبلغ 22,077,677 میلیون ریال #تابا  افشای ب برگزاری مزایده جهت فروش کل سهام متعلق به شرکت تابان نیرو سپاهان در تاریخ ۷ اسفند #فاراک افشای ب برنده مناقصه فروش ۷ قلم Gate_valve به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به مبلغ 708,519 میلیون ریال #تکشا افشای ب فروش و نصب دو دستگاه شیردوش به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان #وبانک افشای ب  #شاراک برگزاری مزایده واگذاری 51.32 درصد از سهام پتروشیمی شازند در روز سه‌شنبه به مبلغ پایه 75 درصد بالاتر از قیمت تابلوی دوشنبه #کاذر افشای ب انحلال شرکت فرآورده های نسوز قشم #وسین افشای ب برنده مناقصه درمان گروهی کارکنان شرکت راه آهن #کمینا افشای ب انعقاد قرارداد فروش بطر به ارزش 233,527 میلیون ریال که در سال 1403 تولید و تحویل شد #بهیر تعلیق نماد به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر حداکثر تا تاریخ 1402/12/19 1402_12_05
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۶
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#افزایش_سرمایه #سدشت پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 111%  از انباشته #وجامی پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 100% از آورده و مطالبات #سلار اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 1348% از انباشته و تجدید #غپاذر اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 141% از انباشته #غشاذر اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 25% از انباشته #غفارس اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش 46% از انباشته #فجام     ثبت افسر 11%  از انباشته #کفپارس ثبت افسر 54%  از انباشته #وجامی  ثبت افسر 25%  از انباشته 1402_12_05
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۶
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #قیستو     مجمع عمومی سالیانه #بنو          تطابق اساسنامه #ثپردیس  تطابق اساسنامه #البرز        تطابق اساسنامه #تپسی      انتخاب اعضای هیئت مدیره #شگویا     انتخاب اعضای هیئت مدیره  #وکار        افسر   9%  از انباشته #کسرا       افسر  27% از انباشته #پدرخش  افسر  40% از انباشته #وتجارت  افسر   50% از انباشته #وسینا      افسر  57%  از انباشته #شتهران   افسر 330% از انباشته ⬇️ عدم اعمال حجم مبنا ⬇️ #نتوس ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #معیار   #رفاه   #سایرا  #فنرژی 1402_12_05
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
🔹در هفته منتهی به سوم اسفندماه 1402، شاخص کل بورس با افت 0.37 درصدی، در محدوده 2070816 واحدی و شاخص کل هم‌وزن با کاهش 0.1 درصدی در محدوده 726935 واحدی قرار گرفت. ارزش دلاری بازار هم به 158 میلیارد دلار رسید. 🔹مجموع ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) نیز در هفته‌ای که گذشت، 15.34 همت بود. ضمن اینکه خروج حدود 1.2 همت نقدینگی از سهام و حق‌تقدم‌ها به ثبت رسید. 🔹نمادهای انبوه‌سازی و خودرویی، بیشترین ارزش معاملات هفته را به خود اختصاص دادند و گروه زراعت و قند و شکر، بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. 🔹 #آردینه و #بیوتیک و #بکاب و #داوه بیشترین رشد هفتگی و #ثتران و #آ_س_پ و #ثنوسا بیشترین افت هفتگی را از آن خود کردند. 🔹این در حالی‌است دلار در بازار آزاد، این هفته حدود 2.6 درصد رشد کرد و به 57193 تومان رسید. 🔹در بازار کامودیتی‌ها نیز، "مس" و "روی" به ترتیب با رشد حدودا 4.39 و 4.5 درصدی، جذاب‌ترین‌های هفته بودند. @khobregan_saham
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۴
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#افزایش_سرمایه (۲ و ۳ اسفند) #ذوب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1015% از تجدید #شبهرن پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 50% از انباشته #بموتو پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 29% از آورده و مطالبات #زفکا اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 709% از تجدید #خریخت اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 289% از تجدید #حگردش اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 11% از انباشته #غگلپا  #غپاک   #ختور  دعوت به‌ مجمع افزایش سرمایه در تاریخ 1402/12/12 #شپارس  #پتایر   #ولبهمن دعوت به مجمع افزایش سرمایه در تاریخ 1402/12/13 #بکابل     ثبت افسر 100%  از انباشته #فجام     ثبت افسر  11%   از انباشته #غپونه    ثبت افسر  98%   از انباشته #واعتبار   ثبت‌ افسر  94%   از انباشته #وسبحان ثبت افسر  28%   از انباشته #غشهداب ثبت افسر  18%   از انباشته 1402_12_04
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۴
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
#ذوب تصویب افزایش سرمایه 1015درصدی از تجدید ارزیابی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۳
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #دامین    افسر   34%   از انباشته #فلامی   افسر    43%   از انباشته #دتهران  افسر  240%   از انباشته #وحافظ   انتخاب اعضای هیئت مدیره ⬇️ عدم اعمال حجم مبنا ⬇️ #فنر       #ثباغ      #زماهان #ثعمرا    #فصبا     #زشریف ⬇️ اعمال حجم مبنا⬇️ #غمینو   #کایزد     #زنگان #فروژ    #کشرق     #پارتا  #فبیرا ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #لپیام      #شلیا      #شکف 1402_12_02
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
کانال بورسی خبرگان سهام
کانال بورسی خبرگان سهام
رتبه: 521
2.1
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #ناما    #پکویر #وسپه  #وسزنجان ⬇️ مجمع فوق‌العاده ⬇️ #فخاس افسر 195%  از انباشته #بنیرو   افسر   48%   از انباشته #بهامرز  اصلاح اساسنامه ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #ثاصفا     #ثزاگرس        #فسدید #دتهران     #وشمال       #چنوپا 1402_12_01
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها