ورود/ثبت‌نام

گکیشگکیش

توریستی ورفاهی آبادگران کیش

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت هتل و رستوران
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 19 سیگنال راجع به سهام گکیش وجود دارد،

خرید
فروش

نماد گکیش خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز گکیش:
کانال تحلیلی رد پول
کانال تحلیلی رد پول
رتبه: 107
2.9
خریدگکیش،تکنیکال،کانال تحلیلی رد پول
#گکیش بریک مقاومت از کف حمایت استاتیک با واگرایی rsi بنیادی بررسی نشده به شدت شارپی ریسک بازار پایه #واچ_لیست #به_هیچ_وجه_سیگنال_نیست @rade_pool
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۶
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱۰٬۲۳۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فلوله (47.4M) #پلاست (7.7M) #کرومیت (12.3M) #وثنو (17.6M) #وبشهر (11.4M) #ثزاگرس (1.1M) #تپکو (24.7M) #کسرام (5.8M) #وحافظح (18.9M) #سخواف (13.7M) #وآفر (1.7M) #کمرجان (8.1M) #خمهر (13.4M) #فصباح (7.8M) #سدشت (444.5K) #وملت (5M) #ثشرق (1.5M) #خکاوه (1.2M) #کباده (1.6M) #وحافظ (6.6M) #وارس (15.6K) #سباقر (1.4M) #خلیبل (6.5M) #وثخوز (350K) #افرا (1M) #زفجر (493.5K) #وفتخار (6M) #کابگن (1M) #تفیرو (154.4K) #وهور (6.8M) #وگردش (1M) #ثعتما (180.5K) #نبروج (0.9M) #فکمند (236K) #کصدف (392.1K) #ثنام (3.7M) #گکیش (561.6K) #کرمان (1.8M) #دتهران‌ (3M) #شزنگ (46.4K) #وکادوح (400K) #غمارگ (2.4M) #بجهرم (472K) #فبیرا (659.1K) #ثقزوی (27.1K) #کهرام (73.3K) #غیوان (108.5K) #فماک (3.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از گکیش بهتر است؟
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تپکو (62.9M) #کرومیت (15.3M) #زفجر (6.3M) #پلاست (8.4M) #کابگن (12.5M) #وثنو (21.4M) #ثزاگرس (1.1M) #وهور (32.6M) #سدشت (705.4K) #وحافظح (19M) #وآفر (1.5M) #وفتخار (12.8M) #وحافظ (6.6M) #سباقر (1.7M) #کباده (1.4M) #فصباح (4.8M) #خکاوه (769K) #وملت (5.4M) #تفیرو (154.4K) #نبروج (1.1M) #کصدف (478.5K) #سخواف (2.7M) #فکمند (169.8K) #فبیرا (1.3M) #کهرام (160.9K) #ثنام (3M) #گکیش (440.3K) #شزنگ (31K) #دتهران‌ (1.1M) #ثنوسا (309) #غیوان (108.5K) #ثعتما (5.5K) #ثقزوی (63.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #سصفها (1.3M) #غنوش (8.5M) #بنیرو (26M) #سخواف (24.8M) #خموتور (19.7M) #وثنو (12.6M) #وآفر (3M) #کرومیت (8M) #پلاست (4.3M) #پارتا (10.4M) #تپکو (24.6M) #خاذین (18.2M) #کیسون (25.9M) #وحافظح (18.7M) #آباد (732.1K) #خمحور (8.7M) #زفجر (2.1M) #ویسا (4.7M) #غمینو (4.1M) #خمحرکه (4.9M) #کباده (1.8M) #غالبر (346.2K) #سدشت (333.3K) #وملت (6.2M) #سباقر (1.4M) #وفتخار (10.1M) #وحافظ (5.1M) #کسرام (1.8M) #فمراد (799K) #ثنام (8.4M) #غسالم (2.8M) #شپترو (6.5M) #تفیرو (162.1K) #وپسا (6.7M) #تکاردان (1.7M) #غمهرا (1.2M) #بجهرم (3.7M) #کیمیاتک (840.7K) #نبروج (822.3K) #فکمند (206.8K) #کساپا (292.3K) #دهدشت (297.9K) #خلنت (339.6K) #سجام (1.1M) #ثشرق (230.4K) #قیستو (163.3K) #گشان (83.5K) #نیرو (181.4K) #دتهران‌ (2.2M) #پشاهن (22.3K) #ولتجار (529K) #وثوق (39.1K) #وسین (0.9M) #غمارگ (1.1M) #غیوان (108.5K) #گکیش (74.8K) #فماک (69.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #بنیرو (36.2M) #غنوش (10.9M) #گشان (4.2M) #فصباح (23.8M) #وثنو (16.3M) #خمحور (15M) #خاذین (23.9M) #غمینو (8.1M) #خموتور (19.3M) #آباد (1.1M) #کرومیت (6.6M) #وآفر (1.8M) #سدشت (687.4K) #وحافظح (18.7M) #غمهرا (4.8M) #کباده (2.2M) #بجهرم (15.9M) #زفجر (1.4M) #سباقر (1.5M) #وملت (6.9M) #وحافظ (5.9M) #غسالم (3.9M) #وفتخار (7.8M) #تکاردان (2.2M) #تفیرو (167.2K) #وپسا (6.5M) #ثنام (6.1M) #پارتا (1.7M) #نبروج (826.9K) #سصفها (50) #فکمند (166.7K) #ثقزوی (374.6K) #لابسا (84.2K) #شمواد (143) #شزنگ (46.7K) #نیرو (240.5K) #دتهران‌ (2.2M) #پشاهن (26.9K) #رنیک (194.4K) #غمارگ (2M) #کیسون (319.9K) #غیوان (108.5K) #کیمیاتک (35.7K) #گکیش (117.6K) #فماک (54.6K) #وسین (261.3K) #ودانا (10.6K) #قیستو (2.3K) #نشار (2.2M)         ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از گکیش گرفته است؟

7 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از گکیش گرفته اند.
بورس با رابینز (VIP)
894
رتبه تریدر
2.83%
بورس با رابینز (VIP)
894
رتبه تریدر
2.81%
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (70) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (20.7M) #خموتور (43.7M) #اخابر (10.7M) #کسرام (10.6M) #لسرما (2.9M) #وثنو (20M) #شمواد (515.8K) #خاذین (19.6M) #ختراک (11.8M) #رنیک (6.5M) #کتوکا (5M) #غپونه (4.1M) #چافست (4.7M) #وحافظح (13.2M) #ثنور (4.9M) #چکاوه (1.2M) #کباده (1.5M) #فروی (3.1M) #وفتخار (10.3M) #مادیرا (5.1M) #سخواف (7.6M) #وملت (6.6M) #غدیس (1.5M) #غفارس (1.8M) #وحافظ (4.6M) #کایزد (1.7M) #والماس (7.9M) #ساذری (1.1M) #پارتا (3.1M) #خفنر (1.3M) #سباقر (1M) #تپسی (1M) #تفیرو (201.9K) #وپسا (8M) #نبروج (1.3M) #ثقزوی (714.8K) #دهدشت (861.3K) #غسالم (2.9M) #قیستو (1M) #بکام (3.4M) #شگل (1.6M) #سجام (2M) #خفولا (48.9K) #کلر (174.6K) #غشاذر (825.7K) #بزاگرس (1.1M) #وحکمت (1.2M) #پشاهن (50.8K) #ثنام (2.8M) #نیرو (275.5K) #لابسا (475K) #ودانا (548.1K) #شپاکسا (1.5M) #فکمند (71K) #فافزا (44.3K) #بمیلا (309.5K) #دتهران‌ (1.4M) #غیوان (153.5K) #کگاز (39.7K) #غمارگ (785.3K) #ختراکح (285K) #دزهراوی (245.6K) #ثاصفا (20.9K) #وکادوح (221.4K) #ددام (67.9K) #بهیر (103.5K) #غالبر (6.8K) #واحصا (12.5K) #گکیش (13.9K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (38) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #اخابر (23.7M) #کرومیت (28.6M) #خاذین (42.1M) #کسرام (14.6M) #بکام (35.3M) #لسرما (3.3M) #وثنو (23.1M) #شمواد (587.5K) #کتوکا (4.6M) #غپونه (3.6M) #ثنور (5.7M) #وحافظح (13.2M) #کباده (1.8M) #سخواف (8M) #وملت (7.5M) #سباقر (1.4M) #کفرا (1.8M) #دهدشت (1.2M) #وپسا (10M) #ثقزوی (1M) #تفیرو (203K) #ساذری (1.1M) #قیستو (1.1M) #کایزد (381.9K) #وحافظ (1.2M) #فکمند (196.6K) #دتهران‌ (3.8M) #لازما (67.9K) #فافزا (89.9K) #پشاهن (38.6K) #وحکمت (1.3M) #تشتاد (552.2K) #حپترو (12.3K) #ثنام (402.9K) #غیوان (153.6K) #شگل (295.5K) #گکیش (45.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (61.5M) #ثاخت (66.1M) #کرومیت (26.5M) #کیمیا (22.9M) #لسرما (3.9M) #وکادوح (14.3M) #وثنو (17.8M) #شمواد (519.9K) #مادیرا (14.4M) #کفرا (6.4M) #خاذین (16.2M) #غپونه (4.2M) #غگیلا (2.7M) #گشان (1.6M) #حپترو (879.7K) #وامیر (112K) #ثنور (4.4M) #پدرخش (2.3M) #وحافظح (9.9M) #سباقر (1.5M) #سخواف (7.4M) #ولپارس (3.1M) #کباده (1.2M) #غنوش (2M) #وملت (4.8M) #دهدشت (1.1M) #ساذری (1.5M) #وپسا (9.1M) #سفار (44.3K) #تفیرو (215.9K) #وحافظ (3.5M) #ثعتما (462.9K) #قیستو (1.1M) #های وب (3.1M) #وهنر (1.4M) #خفولا (136.4K) #وکادو (555.7K) #وفتخار (2.8M) #پشاهن (50.6K) #ودانا (795.4K) #گکیش (533.4K) #حسیر (321.3K) #تشتاد (727.5K) #ولتجار (590.4K) #غیوان (246.4K) #ثقزوی (147.2K) #ثاصفا (60K) #سلار (54.8K) #غگلپا (3.2K) #ثامان (16.3K) #ثنام (588.9K) #دسانکو (273.2K) #باران (189K) #وپترو (24.7K) #بمولد (93.4K) #دتهران‌ (797.7K) #غشوکو (36.5K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۲:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (41) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (80.6M) #ثاخت (73.8M) #کرومیت (22.7M) #کیمیا (24.6M) #آ س پ (6.5M) #غگیلا (5.7M) #غنوش (9.6M) #شمواد (654.9K) #وکادوح (13M) #دسانکو (12M) #وثنو (18.5M) #کفرا (7.6M) #خاذین (18.2M) #غپونه (3.8M) #کباده (2.2M) #سخواف (12.1M) #ثنور (5.8M) #دهدشت (1.9M) #ولپارس (3.7M) #وپسا (10.7M) #وحافظح (7.4M) #وهنر (3.2M) #سباقر (1.1M) #وفتخار (8.3M) #وملت (2.8M) #ساذری (1.1M) #تفیرو (198.2K) #ثعتما (408.4K) #ودانا (1.5M) #گکیش (805.3K) #وحافظ (1.9M) #سلار (169K) #قیستو (668.3K) #پشاهن (45.7K) #تشتاد (602.3K) #غیوان (246.4K) #غگلپا (54.5K) #ثاصفا (53.9K) #قثابت (502.1K) #دتهران‌ (667.7K) #نشار (2.2M)       📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 شنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۴ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 وحافظح                  ۳۹۷.۵۴ ثنور                          ۲۰۴.۴۰   قیستو                      ۱۶۷.۹۲ وهنر                        ۱۴۲.۳۴ ممسنی                    ۱۳۶.۶۵ کیمیا                       ۱۲۹.۰۸ وامیر                       ۱۲۷.۱۴ وحافظ                    ۱۲۵.۱۵ دهدشت                  ۱۲۲.۶۵ کباده                       ۱۲۱.۳۸ تشتاد                      ۱۱۹.۵۲ خاذین                     ۱۱۷.۱۹ گکیش                     ۱۱۰.۱۲ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 یکشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۵                              ✴️ بازار پایه سباقر شمواد وثنو کباده وملت گکیش پشاهن سخواف دهدشت قیستو تشتاد               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت وکادوح لسرما ثنور
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (82.2M) #فصباح (75.1M) #ثاخت (78.3M) #کترام (24M) #فصبا (37.8M) #نطرین (13.2M) #ثامان (6.4M) #آ س پ (7.1M) #شمواد (670.3K) #ثجنوب (4.8M) #وامیر (183.9K) #سخواف (17.8M) #وثنو (12.1M) #خکاوه (1.6M) #کباده (2M) #قشیر (3.5M) #دهدشت (1.4M) #وفتخار (8.9M) #وسدید (4M) #ثعتما (716.3K) #سباقر (1.1M) #تفیرو (212.4K) #لکما (5.3M) #وهنر (2.5M) #تشتاد (1.5M) #قیستو (817K) #وحافظح (2.8M) #غیوان (428.5K) #پشاهن (49.9K) #گکیش (459.1K) #دزهراوی (3.9K) #خمهر (1M) #دتهران‌ (724.4K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (61) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کرومیت (97.9M) #ثاخت (103.7M) #فصبا (40.9M) #وسدید (20.8M) #خمهر (67.4M) #نطرین (12.9M) #گشان (6.3M) #خبنیان (32.1M) #قشرین (11.9M) #شمواد (0.9M) #ثامان (5M) #کسرام (13.6M) #خکاوه (3.3M) #غشصفا (4.2M) #فروسیل (3.8M) #آ س پ (3.6M) #شپلی (38M) #ثجنوب (3.3M) #غبشهر (17M) #ثغرب (3.7M) #دزهراوی (7.3M) #وامیر (106K) #وحافظح (13.8M) #کایزد (2.7M) #کباده (1.6M) #سخواف (9.1M) #وثنو (6M) #دهدشت (1.4M) #تفیرو (316.5K) #وفتخار (9.3M) #خاذین (6.8M) #ولپارس (3.3M) #سباقر (1.1M) #وتعاون (7.8M) #ثشرق (779.2K) #آریان (1.6M) #واحصا (569.6K) #ولکار (2.4M) #فمراد (687.3K) #ثعتما (518.2K) #وایرا (1.8M) #سفار (36.9K) #شکربن (1.4M) #قشیر (1.3M) #فنفت (571K) #پشاهن (72.8K) #کقزوی (190K) #غپاک (416.7K) #فلات (198.3K) #ثنام (2.8M) #زمگسا (127.3K) #غیوان (305.8K) #وتوس (171.4K) #وپسا (1.8M) #گکیش (380.1K) #قیستو (310.8K) #ومعلم (1.1M) #خصدرا (615.4K) #دتهران‌ (882.5K) #فصباح (53.3K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 271
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (31) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (162.1M) #کرومیت (106M) #فصبا (46.5M) #خمهر (101.4M) #ثاخت (72.9M) #گشان (6.8M) #قشرین (17.2M) #نطرین (11.6M) #کسرام (21M) #شمواد (898.1K) #غبشهر (44.8M) #ثامان (4.9M) #خکاوه (3.5M) #دزهراوی (9.6M) #ولپارس (6.7M) #کباده (2M) #وفتخار (14M) #واحصا (895.5K) #تفیرو (332.5K) #دهدشت (1.4M) #ثعتما (719.3K) #کقزوی (483.2K) #سباقر (897.5K) #وایرا (1.8M) #گکیش (835K) #شپلی (3.5M) #فلات (198.3K) #غیوان (306.1K) #قیستو (4.9K) #دتهران‌ (711.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 شنبه  📆۱۴۰۲.۹.۴                              ✴️ بازار پایه تفیرو کباده شمواد پلاست دهدشت ثعتما پشاهن وفتخار سباقر گکیش               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت وثنو سخواف فصبا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۳
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 سه شنبه 🗓۱۴۰۲.۸.۳۰ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 شمواد                    ۴۷۰.۳۲ وحافظح                  ۳۱۹.۰۴   ثاخت                      ۱۴۶.۷۰ ثعتما                       ۱۳۶.۳۱ کباده                      ۱۳۵.۶۰ قشرین                   ۱۲۸.۶۸ دزهراوی                 ۱۲۶.۱۹ گشان                     ۱۲۵.۱۵ نطرین                   ۱۱۷.۹۵ فروسیل                ۱۱۶.۵۱ کسرام                  ۱۰۱.۳۳ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 چهارشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۱               🚀نماد فصبا کرومیت                ✴️ بازار پایه غیوان سباقر شمواد دهدشت کباده گکیش قشرین گشان وفتخار وامیر ثعتما               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت کسرام خکاوه سخواف
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 297
2.3
گکیش صف خرید ششم تقدیم شما ❤️👆
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 297
2.3
گکیش قفل صف خرید پنجم تقدیم شما 🔥❤️👆
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
بورس با رابینز (VIP)
بورس با رابینز (VIP)
رتبه: 714
1.9
#ثزاگرس جزء سهمهایی بود که روی ۳۳۰۰ معرفی شد و حجم مبنا نمیداد و قفل شد و سود خودشو به مرور زمان داد و بچه های وی ای پی هم گفتیم تبدیل کنند به سهمهایی که زیاد رفتن تو ضرر و میانگینشونو تو سهمهایی که زیاد تو ضرر هستند را بیارن پایین و در حال حاضر #گکیش هم حجم مبنا نمیده ولی هدفهاشو زد چون در حال حاضر خشگش کردن و ۲۰۰ میلیون هر برگ ۱۰۰۰ یعنی پول یک اپارتمان در حالی که گکیش در حال ساخت هتل ۱۵هزار متری هست و دارایی خوبی که داره و من گفتم یک برگ نفروختم و حتی تو این محدوده ها پول دستم بیاد اضافه می کنم تا ۱۱۰۰و می ندازم بمونه و حق تقدمشم واریز کردیم مثل ولشرق با صبر سودهای ۳۰۰الی ۴۰۰ درصدی انتظار داریم ازش اینجور سهمها در حال رشد حجم مبنا نمیدن ولی مثل #ثزاگرس اروم اروم بیشتر از بازار رشد می کنه و حتی حجم مبنا یک میشن و گره معاملاتی میرن پس احتیاج نیست چون حجم مبنا نمیده فکر کنید رشد نمی کنه وقتی خشکش می کنند خودشونم میدونند چطور رشدش بدن 🔰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۲
اشتراک گذاری
کندل سبز
کندل سبز
رتبه: 285
2.3
خریدگکیش،کندل سبز
#گکیش تکنیکالیست ها بررسی کنند... شخصا قبل از استناد به این تحلیل، از نظر بنیادی و  تکنیکال و نیز حد سود و زیان  بررسی بفرمایید. این تحلیل را برای گروه های بورسی خود ارسال نمایید🙏                                  @CandeleSabz            #حمایت_بیشتر 🍀    #تحلیل_بیشتر 🍀
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۶
اشتراک گذاری
بزرگان بورس تبریز
بزرگان بورس تبریز
رتبه: 192
2.5
خریدگکیش،تکنیکال،بزرگان بورس تبریز
#گکیش 🟠 انتهای پذیره نویسی! 🔹حمایت کف کانال محدوده 840 الی 950 (این فاصله برای ورود پله ای است) 🔹هدف محدوده 1400 🔹حدضرر 840
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱۰٬۱۰۰
حد سود:
۱۴٬۰۰۰
حد ضرر
۸٬۴۰۰
اولین حمایت:
۹٬۵۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها