ورود/ثبت‌نام
نوسان گیری مدرن

نوسان گیری مدرن

@g_1319412645

تعداد دنبال کننده:6
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۲/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
469
رتبه بین 7860 تریدر
-0.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.7%)
قدرت تحلیل
2.3
305تعداد پیام
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
#شپنا نماد شرکت پالایش نفت اصفهان در آستانه تغییرات مهمی است و سهامداران این نماد شاخص‌ساز و محوریِ گروه پالایشی بایستی منتظر اتفاق ویژه‌ای باشند و آن، شکست سقف تاریخی تعدیل شده در روند بلندمدت است. از سال 99، در دوره‌های قبل به دلایل مختلف شکست این مقاومت موثر محقق نشد اما اینبار با توجه به شرایط حال حاضر می توان انتظار داشت که سرانجام سهم موفق به شکست و عبور موفق از این سطح کلیدی شود. هرچند که تنش و تقابل عرضه و تقاضا حوالی سطح موردنظر اجتناب‌ناپذیر است اما به طور کلی نماد کاملا پتانسیل شکست و تثبیت موفق بر روی سطح 550 تومان را دارد. تحقق این امر، مسیر پیش‌روی سهم را بسیار هموار کرد و زمینه‌ساز روندهای صعودی جدیدی می شود که امیدواریم با حمایت همه سهامداران حقوقی و حقیقی، این امر محقق شود و قطعا به نفع کلیت بازار نیز بود. Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
3 ساعت پیش
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
#خساپا واکنش مثبت به حمایت موردانتظار و برگشت قیمت از محدوده 220 تومان. طبق مطالب قبل، نماد برای خروج از روند نزولی نیاز به تثبیت قیمت بر روی سطح 240 تومان دارد. در حال حاضر مسیر پیش‌روی سهم‌ به دلیل وجود مقاومت‌های متعدد هموار نیست و نماد برای تداوم روند صعودی، کار چندان راحتی در پیش ندارد. بر همین اساس در روند کوتاه‌مدت سه سطح مقاومتی 240, 260 و 280 تومان پیش‌روی سهم قرار‌ دارد که چگونگی واکنش قیمت به هر یک از این سطوح در تعیین روند کلی نماد تعیین‌کننده بود. Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه نهادهای مالی #بورس حمایت 470، مقاومت 570 #لوتوس حمایت 270، مقاومت 300 #کالا حمایت 780، مقاومت 900 #تملت حمایت 200، مقاومت 230 #فرابورس حمایت 670، مقاومت 900 #امین حمایت 270، مقاومت 350 #تکاردان حمایت 240، مقاومت 250 #انرژی حمایت 2200، مقاومت 2600 #تنوین حمایت 160، مقاومت 200 #تفارس حمایت 280، مقاومت 300 #امید حمایت 330، مقاومت 370 #تماوند حمایت 450، مقاومت 500 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام ساخت محصولات فلزی #فاما حمایت 700، مقاومت 830 #چدن حمایت ‌230، مقاومت 260 #فاراک حمایت 140، مقاومت 180 #فاذر حمایت 125، مقاومت 170 #فکمند حمایت  3000، مقاومت 3300 #فبیرا حمایت 200، مقاومت 260 #فجوش حمایت 190، مقاومت 220 #فجام حمایت 800، مقاومت 900 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
خرید،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه لاستیک و پلاستیک #پکرمان حمایت 3900، مقاومت 4500 #پارتا حمایت 600، مقاومت 750 #پیزد حمایت 390، مقاومت 430 #پتایر حمایت 220، مقاومت 250 #پاسا‌ حمایت 1400، مقاومت 1600 #پلاسک حمایت 810، مقاومت 900 #پلاست حمایت 930، مقاومت 1000 #پلوله حمایت ‌3300، مقاومت 3500 #پشاهن حمایت ‌10000، مقاومت 11000 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
خرید،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه قندوشکر #قصفها حمایت 14000، مقاومت 17000 #قهکمت حمایت 900، مقاومت 1200 #قاروم حمایت 8400، مقاومت 9200 #قپیرا حمایت 1050، مقاومت 1150 #قچار حمایت 630، مقاومت 730 #قمرو حمایت 500، مقاومت 650 #قنقش حمایت 13000، مقاومت 15000 #قشهد حمایت 1300، مقاومت 1500 #قتربت حمایت 430، مقاومت 450 #قزوین حمایت 750، مقاومت 850 #قثابت حمایت 210، مقاومت 280 #قلرست حمایت 630، مقاومت 750 #قنیشا حمایت 220، مقاومت 280 #قشیر حمایت 830، مقاومت 1000 #قشکر حمایت 250، مقاومت 270 #قجام حمایت 700، مقاومت 800 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه لیزینگ #ولساپا حمایت 90، مقاومت 120 #ولبهمن حمایت 300، مقاومت 360 #ولملت حمایت 780، مقاومت 980 #وایران حمایت 550، مقاومت 700 #ولپارس حمایت 500، مقاومت 600 #ولکار حمایت 570، مقاومت 720 #ولتجار حمایت 370، مقاومت 430 #ولغدر حمایت 460، مقاومت 510 #ولیز حمایت 135، مقاومت 170 #ولراز حمایت 400، مقاومت 480 #ولشرق حمایت 350، مقاومت 500 #ولانا حمایت 2800، مقاومت 3300 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،تکنیکال،نوسان گیری مدرن
#شستا این نماد شاخص‌ساز‌ بازار هم در یک روند نزولی فرسایشی در حال طی مسیر به سمت سطوح پایین‌تر است. در ادامه سهم حوالی قیمت 100 تومان یک حمایت موثر را پیش‌روی خواهد‌ داشت که‌ بین 5 الی 10 درصد پایین‌تر از نقطه فعلی است. با توجه به ورود نماد به محدوده اشباع فروش و کاهش قابل توجه ریسک آن، انتظار داریم‌ که در‌ محدوده ذکرشده تقاضا برای سهم افزایش یابد و شاهد تلاش برای تغییر روند باشیم. در عین حال با توجه به رابطه مستقیم‌ چنین سهامی‌ با روند کلی بازار، روند حرکت سهم بستگی به شرایط کلی بازار هم داشت. به طور کلی خروج و شناسایی زیان در این شرایط منطقی نیست و در مقابل، شناسایی نقاط ورود و اقدام نسبت به این امر در زمان مناسب، بازدهی 30 درصد به بالا را در بازه زمانی‌‌ میان‌مدت‌ به همراه داشت. Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اولین حمایت:
۱٬۰۰۰
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه خودرو و قطعات (بخش دوم) #خکرمان حمایت 490، مقاومت 570 #خموتور حمایت 350، مقاومت 400 #خنصیر حمایت 850، مقاومت 1100 #خچرخش حمایت 1800، مقاومت 2000 #خمهر حمایت 280، مقاومت 330 #خزر حمایت 430، مقاومت 480 #ختور حمایت 360، مقاومت 450 #خرینگ حمایت 1400، مقاومت 1600 #خریخت حمایت 580، مقاومت 670 #خاذین حمایت 290، مقاومت 340 #خکمک حمایت 370، مقاومت 460 #خکار حمایت 300، مقاومت 350 #خلنت حمایت 3000، مقاومت 3500 #خشرق حمایت 1250، مقاومت 1450 #خعمرا حمایت 500، مقاومت 550 #تشتاد حمایت 440، مقاومت 510 #خفناور حمایت 3000، مقاومت 3700 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه خودرو و قطعات (بخش اول) #خودرو حمایت 220، مقاومت 270 #خساپا حمایت 220، مقاومت 240 #خاور حمایت 320، مقاومت 370 #خبهمن حمایت 150، مقاومت 190 #خگستر حمایت 370، مقاومت 450 #خزامیا حمایت 460، مقاومت 380 #خدیزل حمایت 300، مقاومت 380 #خپارس حمایت 90، مقاومت 110 #خاهن حمایت 270، مقاومت 360 #ورنا حمایت 570، مقاومت 700 #خکاوه حمایت 1800، مقاومت 2100 #خلیبل حمایت 220، مقاومت 250 #خمحرکه حمایت 680، مقاومت 730 #خوساز حمایت 2900، مقاومت 3300 #ختوقا حمایت 520، مقاومت 600 #خپویش حمایت 1500، مقاومت 1800 #خبنیان حمایت 300، مقاومت 330 #خمحور حمایت 460، مقاومت 500 #ختراک حمایت 370، مقاومت 420 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
#خساپا نمودار قیمت سهم شرکت خودروسازی سایپا، گویای بخشی از واقعیات بازار است. با دستکاری مداوم قیمت، سهم‌ در حدود سه‌ ماه است که در روند نزولی فرسایشی قرار گرفته و در این مسیر هنوز 20 درصد هم افت قیمت را تجربه نکرده است. و اینگونه اندک دارایی سهامداران خرد در بازار بورس ایران روز به روز بی ارزش‌تر می شود! هرچند تجربه ثابت کرده است که همه این‌گونه جاماندگی‌ها در بازار بورس طی یک دوره خاص جبران می شود اما عملکرد افتضاح مسئولین فعلی، غیرقابل انکار و فراموش‌نشدنی است. فارغ ازین موضوعات بیهوده، در ادامه‌ این نماد مهم گروه خودرویی حوالی قیمت 220 تومان یک حمایت موثر را پیش‌رو داشت که نیاز به حمایت و واکنش‌ مثبت به این محدوده دارد. در صورت عدم موفقیت در تحقق این امر و تثبیت قیمت زیر سطح 230 تومان، سهم مستعد سقوط به سطوح زیر 200 تومان هم بود‌. همچنین‌ برای خروج از روند نزولی، نماد نیاز به تثبیت قیمت بر روی سطح 240 تومان دارد. به طور کلی در روند کوتاه‌مدت، سهم‌ مستعد ایجاد یک نوسان مثبت حدودا 10 درصدی از حوالی قیمت 220 تومان بود. Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۶
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
خرید،نوسان گیری مدرن
#ذوب سهم دارای مقاومت موثر حوالی قیمت 440 تومان است. با‌‌ توجه به وجود این مقاومت، در حال حاضر خرید سهم پرریسک ارزیابی می شود. در ادامه، تنش‌ با سطح موردنظر اجتناب‌ناپذیر است و شاهد تلاش سهم برای خروج از روند‌ نزولی بلند‌مدت بود. عبور موفق نماد ذوب‌ آهن اصفهان از این مقاومت بستگی به روند کلی بازار دارد و در صورت بهبود کلی روند بازار، مسیر همواری پیش‌روی این سهم قرار خواهد‌ گرفت که تحقق این امر امکان‌پذیر اما نیازمند شرایط ویژه‌ای است. Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه رایانه #رانفور حمایت 440، مقاومت 540 #سپ حمایت 1600، مقاومت 1750 #سیستم حمایت 1700، مقاومت 2000 #پرداخت حمایت 800، مقاومت 1000 #سپیدار حمایت 7000، مقاومت 9000 #توسن حمایت 1700، مقاومت 2100 #آپ حمایت 590، مقاومت 690 #پی‌پاد حمایت 1100، مقاومت 1250 #رتاپ حمایت 280، مقاومت 350 #رکیش حمایت 280، مقاومت 320 #تاپکیش حمایت 1150، مقاومت 1400 #تپسی حمایت 700، مقاومت 800 #رافزا حمایت 1450، مقاومت 1750 #افرا حمایت 950، مقاومت 1300 #مفاخر حمایت 1000، مقاومت 1300 #فن‌آوا حمایت 350، مقاومت 400 #مرقام حمایت 700، مقاومت 800 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه حمل و نقل #حکشتی حمایت 1100، مقاومت 1200 #حسینا حمایت 2900، مقاومت 3150 #حگهر حمایت 1300، مقاومت 1500 #حتاید حمایت 520، مقاومت 600 #توریل حمایت 530، مقاومت 620 #حفارس حمایت 180، مقاومت 210 #حآفرین‌ حمایت 180، مقاومت 230 #حآسا حمایت 900، مقاومت 1100 #حپترو حمایت 5600، مقاومت 6000 #حتوکا حمایت 250، مقاومت 310 #حبندر حمایت 1200، مقاومت 1400 #حپرتو حمایت 480، مقاومت 520 #حریل حمایت 190، مقاومت 250 #حگردش حمایت 270، مقاومت 310 #حرهشا حمایت 25000، مقاومت 26500 #حخزر حمایت 190، مقاومت 2000 #حاریا حمایت 750، مقاومت 800 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 469
2.3
،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه بیمه #بپاس حمایت 1100، مقاومت 1200 #البرز حمایت 240، مقاومت 260 #ملت حمایت 230، مقاومت 240 #دانا حمایت 250، مقاومت 320 #آسیا حمایت 160، مقاومت 180 #بساما حمایت 1150، مقاومت 1250 #اتکای حمایت 360، مقاومت 450 #اتکام حمایت 230، مقاومت 280 #ما حمایت 380، مقاومت 440 #ورازی حمایت 110، مقاومت 140 #بنو حمایت 350، مقاومت 390 #وحافظ حمایت 650، مقاومت 800 #ومعلم حمایت ‌220، مقاومت 280 #بتهران حمایت 300، مقاومت 340 #آرمان حمایت 500، مقاومت 540 #وسین حمایت 200، مقاومت 220 #وحکمت حمایت 330، مقاومت 380 #بخاور حمایت 400، مقاومت 440 #وتعاون حمایت 200، مقاومت 220 #آواپارس حمایت 160، مقاومت 180 #نوین حمایت 160، مقاومت 180 #اتکاسا حمایت 300، مقاومت 330 #کاریز حمایت 300، مقاومت 320 #وفردا حمایت 120، مقاومت 130 #باران حمایت 180، مقاومت 200 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها