ورود/ثبت‌نام

ومشانومشان

س. فنی و مهندسی مشانیر

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت سرمایه گذاری
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 6 سیگنال راجع به سهام ومشان وجود دارد،

خرید
فروش

نماد ومشان خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز ومشان:
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 99
2.7
🗒 #واچ_لیست_نوسانی_فردا ❗️ سیگنال خرید نیست و صرفا جهت بررسی می باشد. 💢 پس از بررسی تکنیکالی و بنیادی تصمیم بگیرید. #فماک | #ومشان | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۳:۰۱ 🆔 @BourseTrader24
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 159
2.0
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از ومشان بهتر است؟
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار 0.025 میلیون سهم #ومشان در تاریخ 1402/08/30 به فروش رساند و درحال حاضر 15.95 درصد از سهام #ومشان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 99
2.7
🗒 #واچ_لیست_نوسانی_فردا ❗️ سیگنال خرید نیست و صرفا جهت بررسی می باشد. 💢 پس از بررسی تکنیکالی و بنیادی تصمیم بگیرید. #وسدید | #تشتاد | #زمگسا | #فنورد | #لکما | #افرا | #وکادو | #ولکار | #شکربن | #سخاش | #کسعدی | #ومشان | #ثتران | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۳:۰۱ 🆔 @BourseTrader24
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 297
2.3
سیگنال خرید فردا #شستان #ومشان #لازما #بهیر #باران
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از ومشان گرفته است؟

6 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از ومشان گرفته اند.
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني معيار
893
رتبه تریدر
2.95%
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار
781
رتبه تریدر
2.76%
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار 0.390 میلیون سهم #ومشان در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 15.96 درصد از سهام #ومشان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار 0.108 میلیون سهم #ومشان در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 15.79 درصد از سهام #ومشان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني معيار 0.039 میلیون سهم #ومشان در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 15.81 درصد از سهام #ومشان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 159
2.0
ورود پول هوشمند 💰 #ثغرب #ومعلم #ولپارس #ولکار #وتوصا #وثنو #وکادو #ومشان #کایزد #سبزوا #شسم #غبشهر #غشصفها #قیستو #خبنیان #خاذین #بکاب #تکمبا #فروسیل #پدرخش #پشاهن #چکاپا #زمگسا خروج پول هوشمند 💸 #رکیش #باران #اتکام #معیار #سدشت #سقاین #کارام #غاذر #خعمرا #تپکو #لابسا #وتوکا #زکشت کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #فغدیر #تاصیکو کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #ثجنوب #انرژی #ولکار #سپاها #دسبحا #غشصفا #قیستو #خبنیان #فصبا #فروسیل #چکاپا #کرومیت تیک صعودی ✅ #فصبا تیک نزولی‼️ #کارام #پاکشو #فسا #قپیرا #اپال ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #غنیلی     2 - #کگهر      3 - #وشمال 4 - #سمایه     5 - #وسنا      6 - #شرنگی 7 - #داراب      8 - #کپرور     9 - #ثنور 10 - #وحافظ  11 - #زنگان  12 - #ثاژن 13 - #ثفارس‌  14 - #بکابل   15 - #پکرمان 16 - #سغرب   17 - #بتک    18 - #فنورد 19 - #فاما‌    20 - #ساذری   21 - #تپولا 22 - #ومشان 23 - #ثپردیس ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تکشا   2 - #شرنگی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
🟢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #زنگان، #فالوم     💢شیمیایی:  #شستان، #بوعلی، #نوری، #شاراک، #شجم، #شکلر، #شصفها     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #وحافظ     💢رایانه:  #رکیش     💢بانک:  #سامان     💢حمل و نقل: #حاسا، #توریل، #حافرین     💢انبوه‌سازی: #ثپردیس، #ثفارس، #ثزاگرس     💢سرمایه‌گذاری: #وارس، #ومشان، #پردیس، #وثوق     💢سیمان:  #سیلام، #سنیر، #سخزر، #سشرق، #سدور     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کایزد، #کگاز     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولغدر، #ولشرق     💢کاشی:  #کسعدی     💢قند:  #قشرین، #قچار، #قشکر     💢غذایی:  #غاذر، #غدام، #غمایه، #غگلپا     💢دارویی:   #داوه، #ددام، #پخش، #دسانکو، #دکپسول     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #لابسا، #لازما     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بکاب     💢عرضه برق و گاز: #بگیلان     💢خودرو:  #خشرق، #خوساز، #خپویش،  #خودرو،  #خساپا     💢استخراج کانه‌های فلزی: #کرومیت     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاما     💢محصولات کاغذی:  #لطیف     💢هتل:  #آباد     💢چاپ:   #چافست     💢استخراج‌نفت:  #حفاری     💢سایرمحصولات کانی غیر‌فلزی:   #کقزوی     💢منسوجات:  #نطرین     💢استخراج سایر معادن:   #کتوسعه     💢استخراج‌زغال‌سنگ: #کطبس     💢زراعت:   #زدشت     💢لاستیک:  #پکرمان            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد ... ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #زنگان، #فالوم     💢شیمیایی:  #شستان، #بوعلی، #نوری، #شاراک، #شجم، #شکلر، #شصفها     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #وحافظ     💢رایانه:  #رکیش     💢بانک:  #سامان     💢حمل و نقل: #حاسا، #توریل، #حافرین     💢انبوه‌سازی: #ثپردیس، #ثفارس، #ثزاگرس     💢سرمایه‌گذاری: #وارس، #ومشان، #پردیس، #وثوق     💢سیمان:  #سیلام، #سنیر، #سخزر، #سشرق، #سدور     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کایزد، #کگاز     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولغدر، #ولشرق     💢کاشی:  #کسعدی     💢قند:  #قشرین، #قچار، #قشکر     💢غذایی:  #غاذر، #غدام، #غمایه، #غگلپا     💢دارویی:   #داوه، #ددام، #پخش، #دسانکو، #دکپسول     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #لابسا، #لازما     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بکاب     💢عرضه برق و گاز: #بگیلان     💢خودرو:  #خشرق، #خوساز، #خپویش،  #خودرو،  #خساپا     💢استخراج کانه‌های فلزی: #کرومیت     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاما     💢محصولات کاغذی:  #لطیف     💢هتل:  #آباد     💢چاپ:   #چافست     💢استخراج‌نفت:  #حفاری     💢سایرمحصولات کانی غیر‌فلزی:   #کقزوی     💢منسوجات:  #نطرین     💢استخراج سایر معادن:   #کتوسعه     💢استخراج‌زغال‌سنگ: #کطبس     💢زراعت:   #زدشت     💢لاستیک:  #پکرمان            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #زنگان، #فالوم     💢شیمیایی:  #شستان، #بوعلی، #نوری، #شاراک، #شجم، #شکلر، #شصفها     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #وحافظ     💢رایانه:  #رکیش     💢بانک:  #سامان     💢حمل و نقل: #حاسا، #توریل، #حافرین     💢انبوه‌سازی: #ثپردیس، #ثفارس، #ثزاگرس     💢سرمایه‌گذاری: #وارس، #ومشان، #پردیس، #وثوق     💢سیمان:  #سیلام، #سنیر، #سخزر، #سشرق، #سدور     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کایزد، #کگاز     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولغدر، #ولشرق     💢کاشی:  #کسعدی     💢قند:  #قشرین، #قچار، #قشکر     💢غذایی:  #غاذر، #غدام، #غمایه، #غگلپا     💢دارویی:   #داوه، #ددام، #پخش، #دسانکو، #دکپسول     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #لابسا، #لازما     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بکاب     💢عرضه برق و گاز: #بگیلان     💢خودرو:  #خشرق، #خوساز، #خپویش،  #خودرو،  #خساپا     💢استخراج کانه‌های فلزی: #کرومیت     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاما     💢محصولات کاغذی:  #لطیف     💢هتل:  #آباد     💢چاپ:   #چافست     💢استخراج‌نفت:  #حفاری     💢سایرمحصولات کانی غیر‌فلزی:   #کقزوی     💢منسوجات:  #نطرین     💢استخراج سایر معادن:   #کتوسعه     💢استخراج‌زغال‌سنگ: #کطبس     💢زراعت:   #زدشت     💢لاستیک:  #پکرمان            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 129
2.5
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #زقیام (اینگالف صعودی) 2 - #چکاپا (اینگالف صعودی) 3 - #حریل (هارامی صعودی) 4 - #آبین (اینگالف صعودی) 5 - #فنفت (چکش و ستاره صبحگاهی) 6 - #فروی (اینگالف صعودی) 7 - #غگیلا (اینگالف صعودی) 8 - #آریا (الگوی پییرسینگ) 9 - #گدنا (اینگالف صعودی) 10 - #شاروم (دوجی و چکش و دوجی قطره باران) 11 - #زملارد (الگوی پییرسینگ) 12 - #وملل (الگوی پییرسینگ) 13 - #سمایه (اینگالف صعودی) 14 - #فن_آوا (دوجی و چکش معکوس) 15 - #ارفع (هارامی صعودی و دوجی) 16 - #نیرو (اینگالف صعودی) 17 - #رتاپ (اینگالف صعودی) 18 - #کتوکا (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) 19 - #غمینو (اینگالف صعودی) 20 - #پاکشو (دوجی و چکش معکوس) 21 - #وآفری (اینگالف صعودی) 22 - #سمتاز (چکش) 23 - #فزرین (اینگالف صعودی) 24 - #کیمیا (دوجی و چکش) 25 - #ومشان (اینگالف صعودی) 26 - #فیروزه (اینگالف صعودی) 27 - #توان (اینگالف صعودی) 28 - #پتروآگاه (اینگالف صعودی) 29 - #وطوبی (اینگالف صعودی) 30 - #فافق (چکش) 31 - #کزغال (اینگالف صعودی) 32 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ (چکش) 33 - #شاخص_۵۰_شرکت_فعال_تر (هارامی صعودی) 34 - #شاخص_بازار_اول (هارامی صعودی) 35 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی (اینگالف صعودی) 36 - #وسدید (اینگالف صعودی) 37 - #چکاوه (اینگالف صعودی) 38 - #کخاک (دوجی) 39 - #دالبر (هارامی صعودی) 40 - #شکربن (اینگالف صعودی) 41 - #لخزر (دوجی سنجاقک و چکش) 42 - #لازما (اینگالف صعودی) 43 - #غشوکو (اینگالف صعودی) 44 - #شسینا (هارامی صعودی و چکش) 45 - #خزامیا (هارامی صعودی و چکش معکوس) 46 - #قصفها (اینگالف صعودی) 47 - #سکارون (اینگالف صعودی) 48 - #غنوش (اینگالف صعودی) 49 - #وملت (چکش) 50 - #شرنگی (اینگالف صعودی) 51 - #شپارس (اینگالف صعودی) 52 - #شپاکسا (هارامی صعودی) 53 - #دجابر (اینگالف صعودی) 54 - #غچین (هارامی صعودی) 55 - #خودرو (الگوی پییرسینگ) 56 - #کهمدا (چکش) 57 - #کسعدی (هارامی صعودی و چکش) 58 - #استیل (اینگالف صعودی) 59 - #وامید (دوجی و چکش معکوس) 60 - #دماوند (اینگالف صعودی) 61 - #وبهمن (اینگالف صعودی) 62 - #شیراز (دوجی و چکش) 63 - #سنوین (اینگالف صعودی و چکش معکوس) 64 - #تیپیکو (اینگالف صعودی) 65 - #دانا (چکش) 66 - #حبندر (اینگالف صعودی) 67 - #سامان (هارامی صعودی) 68 - #وپارس (اینگالف صعودی) 69 - #کمنگنز (اینگالف صعودی) 70 - #دشیمی (اینگالف صعودی) 71 - #خموتور (اینگالف صعودی) 72 - #کهرام (دوجی و چکش معکوس) 73 - #کگل (اینگالف صعودی) 74 - #بمپنا (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 129
2.5
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #غنیلی 2 - #کگهر 3 - #وشمال 4 - #سمایه 5 - #وسنا 6 - #شرنگی 7 - #داراب 8 - #کپرور 9 - #ثنور 10 - #وحافظ 11 - #زنگان 12 - #ثاژن 13 - #ثفارس‌ 14 - #بکابل 15 - #پکرمان 16 - #سغرب 17 - #بتک 18 - #فنورد 19 - #فاما‌ 20 - #ساذری 21 - #تپولا 22 - #ومشان 23 - #ثپردیس ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تکشا 2 - #شرنگی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار 0.090 میلیون سهم #ومشان در تاریخ 1402/08/23 به فروش رساند و درحال حاضر 15.73 درصد از سهام #ومشان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار 0.045 میلیون سهم #ومشان در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 15.75 درصد از سهام #ومشان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت اطمينان گستردانا-سهامي خاص- 0.015 میلیون سهم #ومشان در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 1.07 درصد از سهام #ومشان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ومشان،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #ومشان 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/24 ⌚ 10:54:48 🔖 17,820 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 2.89 تابلو  به ارزش کل 5,660,808,120 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها