ورود/ثبت‌نام

وهنروهنر

گروه توسعه هنر ایران

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت سرمایه گذاری
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 48 سیگنال راجع به سهام وهنر وجود دارد،

خرید
فروش

نماد وهنر خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وهنر:
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 327
2.3
یادش بخیر ❤️👆😊چقدر تاکید میکردم بخرید وهنر
نوع سیگنال: خرید
8 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 51
2.6
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖      💢فلرات‌اساسی: #فولاد، #فملی، #فباهنر، #وسدید، #فافق،  #کیمیا، #فپنتا، #فروژ، #فنوال، #فاسمین      💢شیمیایی: #شفارس، #شسینا، #تاپیکو، #فارس، #شکربن، #شپلی، #شیران، #شفن، #شاروم، #نوری، #ساینا، #شپاکسا، #شوینده، #زاگرس، #شپترو      💢بیمه:  #آسیا، #دانا، #کوثر      💢خدمات مهندسی:  #رمپنا،  #رتکو      💢فعالیت‌های هنری:  #وهنر      💢اطلاعات:  #آسیا_تک      💢مخابرات:  #اخابر، #همراه      💢صندوق:  #اهرم، #پالایش      💢رایانه: #رافزا      💢بانک: #وبملت، #وکار      💢فراکابها: #امید، #کالا، #فرابورس      💢حمل و نقل: #حکشتی، #حافرین، #حاسا، #حتوکا، #حتاید، #حسینا      💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثشرق، #ثبهساز، #ثفارس، #ثامید، #ثمسکن، #کیسون      💢سرمایه‌گذاری: #وخارزم، #شهر، #وسپهر، #وسپه، #وتوصا      💢سیمان: #سصفها، #سیتا، #سبزوا، #سجام، #سیلام، #سنیر، #سشرق، #سلار، #ساروم      💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کرازی، #کسرام، #کساپا      💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولملت، #ولصنم      💢کاشی: #کحافظ      💢هتل: #گشان      💢قند:  #قچار، #قصفها      💢غذایی:  #غشصفا، #غزر، #عالیس، #غدانه، #غگرجی، #غشهداب، #غگل، #غگلپا      💢دارویی:  #برکت، #دسبحا، #درازک، #دیران، #ریشمک، #دامین، #دتولید، #دسینا      💢ماشین‌آلات ودستگاه‌های برقی: #بکاب، #بترانس      💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #تپکو      💢عرضه برق و گاز: #ونیرو      💢خودرو:  #خلیبل، #خدیزل، #خپارس، #خبنیان      💢استخراج کانه‌های فلزی: #ومعادن، #کرومیت     💢شرکت‌های صنعتی: #شستا، #ونیکی، #وصندوق     💢نفت:  #شپنا، #شتران،  #شبندر، #ونفت     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاراک     💢استخراج نفت:  #حفاری     💢استخراج سایر معادن:  #کماسه     💢استخراج زغال‌سنگ: #کزغال     💢زراعت:   #سیمرغ، #زماهان     💢لاستیک:  #پکرمان     ➖  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وهنر بهتر است؟
تک‌سهم های رانتی
تک‌سهم های رانتی
رتبه: 65
3.9
#وهنر 600 تومان صف خرید سنگین
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
ترید طلایی (دکتر حمیدآبادی)
ترید طلایی (دکتر حمیدآبادی)
رتبه: 108
2.5
فیلترهای مهم (دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳) 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🟣 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🔵 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🟢 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🟡 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا 💰#ترید_طلایی💰 @Trade_Talaei
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس 888
بورس 888
رتبه: 112
2.7
📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی         ☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند: ☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده #قاسم (6) | #وملل (1.6) | #سیتا (31) | #خکرمان (3.4) | #حکشتی (5) | #کزغال (3.2) | #انتخاب (3.8) | #شفن (1.2) | #لخانه (1.4) | #کبافق (1.8) | #سیمرغ (1.5) | #ولانا (1.7) | #زپارس (1.4) | #فزر (1.3) | #کطبس (3.6) | #فافق (2.2) | #ونیرو (1.8) | #وحافظح (3.1) |         📛 #کد_به_کد_حقیقی_به_حقوقی         💸 نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقیقی به حقوقی داشته اند: #بازرگام | #تفارس | #سپید | #وسالت | #تکیمیا | #وشهر | #فماک | #حشکوه | #وهنر | #اتکای |        
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از وهنر گرفته است؟

43 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از وهنر گرفته اند.
تک‌سهم های رانتی
1076
رتبه تریدر
13.85%
تک‌سهم های رانتی
1076
رتبه تریدر
13.62%
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 125
2.7
♨️ #ورود_پول_هوشمند ☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند: ⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده #رافزاح (8) | #قصفها (7) | #حکشتی (7) | #قاسم (6) | #زفجر (6) | #فگستر (5) | #پی پاد (5) | #انتخاب (3.9) | #وهامون (3.5) | #غشاذر (3.2) | #بموتو (3.1) | #وبیمه (3) | #سآبیک (2.9) | #پخش (2.7) | #وهنر (2.5) | #مادیرا (2.4) | #وبصادر (2.4) | #غمینو (2.3) | #وآفر (2.1) | #خکرمان (2) | #غپونه (2) | #سلام (1.9) | #سمان (1.9) | #بکهنوج (1.8) | #زماهان (1.8) | #وملی (1.8) | #سفارس (1.7) | #ناب (1.7) | #تلیسه (1.7) | #پارسیان (1.6) | #زبینا (1.6) | #کبافق (1.6) | #سغرب (1.6) | #شاملا (1.6) | #گوهرانح (1.5) | #فروسیل (1.5) | #گنج (1.5) | #دامین (1.5) | #فلامی (1.4) | #ولتجار (1.4) | #لسرما (1.4) | #شفن (1.4) | #ودی (1.3) | #کمرجان (1.3) | #ستران (1.2) | #وپاسار (1.2) | #آ س پ (1.2) | #سدبیر (1.2) | #وطوبی (1.2) | #حپرتو (1.2) | #آواپارس (1.2) | #گکوثر (1.2) | #غمایه (1.1) | #سجام (1.1) | #خاور (1.1) | #شمواد (1.1) | #نمرینو (1.1) | #وملل (1.1) | ⏱ این پیام هر 15 دقیقه ارسال می شود. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۰ 🆔 @Bourse_Traderir 🌐 Bourse-Trader.ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 128
2.4
#فیلتر_تابلوخوانی 🗓️ ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 🔴 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🔴 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🔴 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🔴 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 151
2.1
ورود پول هوشمند 💰 #وهنر #رمپنا #رتکو #کرمان #کیسون #امید #وحافظ #اخابر #همراه #حآفرین #وبصادر #وپارس #وملل #وسپهر #کمرجان #کفرا #کخاک #سدشت #سخوز #پترول #شفن #داوه #دعبید #ریشمک #تیپیکو #غچین #غگرجی #غدانه #بمولد #ونیکی #وصندوق #قیستو #خاذین #خلیبل #بکابل #بشهاب #فولاد #فملی #ذوب #فرود #وتوکا #پلاسک #ونفت #تاصیکو #زفجر #زماهان خروج پول هوشمند 💸 #ثاخت #باران #ولتجار #وآیند #وشمال #کورز #سصفها #شفارس #شستان #فسا #دحاوی #غشهد #قپیرا #بالبر کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #وسنا #بازرگام #ثباغ #وشمال #سفار #کصدف #هجرت #قپیرا #گلدیرا کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #رتکو #سیستم #جهرم0212 #امید #ودی #اخابر #حآفرین #وبصادر #وکار #وسکاب #وملت #سایرا #سخوز #سغدیر #شفن #پارسان #تاپیکو #شکف #دعبید #غشان #غمینو #ونیکی #وصندوق #وامید #خلیبل #فولاد #فملی #کاوه#ارفع #ونفت #شنفت #شپاس #کرومیت #تاصیکو تیک صعودی ✅ #کرمان #جهرم0212 #وسبحان #دتماد #کبافق تیک نزولی‼️ #شلیا #بازرگام #بایکا #فروسیل ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
جام بورس
جام بورس
رتبه: 153
2.9
صف خریدی دیگر از #وهنر
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
جام بورس
جام بورس
رتبه: 153
2.9
#وهنر صف خرید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
جام بورس
جام بورس
رتبه: 153
2.9
#وهنر در ۶۰۰ تومان صف خرید دارد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 158
2.4
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖      💢فلرات‌اساسی: #فولاد، #فملی، #فباهنر، #وسدید، #فافق،  #کیمیا، #فپنتا، #فروژ، #فنوال، #فاسمین      💢شیمیایی: #شفارس، #شسینا، #تاپیکو، #فارس، #شکربن، #شپلی، #شیران، #شفن، #شاروم، #نوری، #ساینا، #شپاکسا، #شوینده، #زاگرس، #شپترو      💢بیمه:  #آسیا، #دانا، #کوثر      💢خدمات مهندسی:  #رمپنا،  #رتکو      💢فعالیت‌های هنری:  #وهنر      💢اطلاعات:  #آسیا_تک      💢مخابرات:  #اخابر، #همراه      💢صندوق:  #اهرم، #پالایش      💢رایانه: #رافزا      💢بانک: #وبملت، #وکار      💢فراکابها: #امید، #کالا، #فرابورس      💢حمل و نقل: #حکشتی، #حافرین، #حاسا، #حتوکا، #حتاید، #حسینا      💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثشرق، #ثبهساز، #ثفارس، #ثامید، #ثمسکن، #کیسون      💢سرمایه‌گذاری: #وخارزم، #شهر، #وسپهر، #وسپه، #وتوصا      💢سیمان: #سصفها، #سیتا، #سبزوا، #سجام، #سیلام، #سنیر، #سشرق، #سلار، #ساروم      💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کرازی، #کسرام، #کساپا      💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولملت، #ولصنم      💢کاشی: #کحافظ      💢هتل: #گشان      💢قند:  #قچار، #قصفها      💢غذایی:  #غشصفا، #غزر، #عالیس، #غدانه، #غگرجی، #غشهداب، #غگل، #غگلپا      💢دارویی:  #برکت، #دسبحا، #درازک، #دیران، #ریشمک، #دامین، #دتولید، #دسینا      💢ماشین‌آلات ودستگاه‌های برقی: #بکاب، #بترانس      💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #تپکو      💢عرضه برق و گاز: #ونیرو      💢خودرو:  #خلیبل، #خدیزل، #خپارس، #خبنیان      💢استخراج کانه‌های فلزی: #ومعادن، #کرومیت     💢شرکت‌های صنعتی: #شستا، #ونیکی، #وصندوق     💢نفت:  #شپنا، #شتران،  #شبندر، #ونفت     💢ساخت محصولات فلزی:  #فاراک     💢استخراج نفت:  #حفاری     💢استخراج سایر معادن:  #کماسه     💢استخراج زغال‌سنگ: #کزغال     💢زراعت:   #سیمرغ، #زماهان     💢لاستیک:  #پکرمان     ➖  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 233
2.9
#فیلتر_آرمان 🗓️ ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🟠 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🟠 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🟠 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 247
2.0
#فیلتر_تابلوخوانی 🗓️ ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 🔴 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🔴 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🔴 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🔴 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (76) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فرود (65.6M) #خودکفا (28.4M) #ثشاهد (17.6M) #کیسون (74.9M) #تاپیکو (8.6M) #پلاست (9.7M) #فافق (28.8M) #کرومیت (12.1M) #دروز (9.9M) #پیزد (31.5M) #سباقر (6.2M) #شفارس (40.8M) #واحیا (7.7M) #سرچشمه (10.7M) #وملی (275.1K) #حکشتی (4.4M) #مبین (5.9M) #وثخوز (857.8K) #کسرام (3.1M) #لازما (483.9K) #کرازی (13.8M) #خبنیان (5.2M) #قصفها (155.9K) #پکرمان (721.9K) #سخواف (6.7M) #وایران (3.8M) #کورز (3M) #فجهانح (10.1M) #تکشا (425.4K) #شپاکسا (7.2M) #ثعمرا (1.1M) #خلیبل (5.7M) #رتکو (636.3K) #تفیرو (300.9K) #وملت (4M) #وصندوق (742.6K) #حآسا (1.3M) #کابگن (1.2M) #سمایه (2.3M) #ولملت (1.1M) #رافزا (742.2K) #آ س پ (603.8K) #کفرا (891.2K) #خپارس (7.2M) #مادیرا (1.9M) #کهرام (254.6K) #دتهران‌ (3.6M) #ورازی (5.2M) #ممسنی (546.9K) #ولانا (254.5K) #نبروج (702.5K) #گشان (140.9K) #قیستو (616K) #وهنر (671.2K) #فوکا (415.9K) #تکمبا (469.4K) #لپیام (72.9K) #وبرق (51.5K) #شپلی (2.1M) #وحکمت (1.1M) #وحافظح (219.4K) #مرقام (194.9K) #ثالوند (152.3K) #زماهان (160.3K) #آبین (563.4K) #غیوان (151.3K) #نیرو (80.6K) #کمرجان (266.1K) #وسرمدح (3.3M) #تابا (15.6K) #ودانا (112.5K) #وسرمد (560.9K) #لبوتان (25.6K) #کپرور (4.3K) #میدکو (21.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
11 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (80) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (279M) #ومعادن (119.9M) #شستا (425.7M) #وپارس (163.1M) #اخابر (22.3M) #رمپنا (19M) #پلاست (12.2M) #پترول (93M) #سیتا (10.1M) #همراه (30M) #حکشتی (12.4M) #تپکو (51.9M) #ونفت (23.6M) #خپارس (77.3M) #فخوز (25.2M) #حآفرین (33.3M) #تاصیکو (9.7M) #کرومیت (7.4M) #پی پاد (4.4M) #واحیا (6.2M) #خودکفا (6.3M) #کمرجان (8.8M) #لخزر (3.5M) #وحافظح (14.9M) #سباقر (2.7M) #ثشرق (1.6M) #فرود (9.4M) #وثخوز (721.2K) #کیسون (16.7M) #بکابل (1M) #خاذین (9.2M) #کفرا (2.7M) #غدانه (2.9M) #وحافظ (4.8M) #قشیر (151.8K) #کابگن (2.1M) #حبندر (1.3M) #خصدرا (10.1M) #وسنا (1M) #خلیبل (6.8M) #وملت (4.5M) #کازرو (1.1M) #کرمان (11.1M) #لازما (211K) #زپارس (405.3K) #رتکو (686.5K) #کخاک (1M) #وایرا (2.4M) #امید (3.7M) #تفیرو (276.2K) #وحکمت (5.1M) #شملی (1.4M) #آ س پ (791.5K) #مرقام (1.2M) #شپترو (5.6M) #زماهان (1.3M) #ممسنی (678.5K) #غچین (1.9M) #دتهران‌ (5M) #لپیام (142.8K) #ولانا (218.3K) #کسرا (450.7K) #وهنر (0.9M) #قیستو (454.7K) #نبروج (495.9K) #آسیا (2.3M) #خعمرا (731.4K) #دعبید (192.8K) #پلاسک (364.3K) #وملل (1.4M) #غگرجی (1.4M) #غفارس (144.4K) #غیوان (151.3K) #دهدشت (58.9K) #فن آوا (375.9K) #سنوین (61K) #تابا (86) #وسرمدح (84.8K) #فلامی (3K) #نشار (2.2M)         📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (30) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #سیتا (13.3M) #پلاست (13.4M) #تپکو (57.1M) #پی پاد (10.5M) #فروسیل (9.1M) #خودکفا (9.6M) #وحافظح (27.6M) #وملل (24.5M) #واحیا (6.8M) #دعبید (4.1M) #سباقر (3.3M) #وحافظ (10.3M) #وثخوز (819.3K) #فصباح (7.3M) #ممسنی (2.2M) #کابگن (2.3M) #خلیبل (7M) #وملت (5.3M) #وایرا (3.1M) #سجام (3.3M) #تفیرو (273.1K) #لازما (156.2K) #دتهران‌ (4.2M) #لپیام (73.5K) #ثشرق (186K) #نبروج (495.9K) #وهنر (413.2K) #غیوان (175.8K) #قشیر (30K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۰۹:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (72) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (305.8M) #حکشتی (40.9M) #سیتا (24.3M) #قصفها (2.1M) #پی پاد (10.8M) #پلاست (9M) #فروسیل (9.4M) #تپکو (48.6M) #خودکفا (14.4M) #خاور (31.4M) #کرومیت (13.2M) #آریان (15.5M) #کیسون (31.3M) #وحافظح (21.3M) #وحافظ (13.3M) #تفیرو (1.1M) #قاسم (6.8M) #وبصادر (23.3M) #خپارس (37.9M) #وبیمه (30.5M) #وملی (215.4K) #توریل (5.8M) #سباقر (1.8M) #سفارس (730.4K) #بکاب (2.2M) #ثشرق (1.1M) #واتی (2.6M) #وثخوز (465.9K) #وملت (4.9M) #دعبید (1.2M) #دامین (3.1M) #ممسنی (1.2M) #خلیبل (5.4M) #کساپا (540.8K) #نمرینو (345.4K) #وهنر (2.5M) #وثنو (3M) #واحیا (1.2M) #وطوبی (5M) #شمواد (94.7K) #وملل (4M) #کابگن (1.2M) #غپونه (0.9M) #دتهران‌ (6.9M) #فلامی (1.1M) #خکرمان (1.8M) #گلدیرا (1.1M) #کمرجان (1.3M) #شزنگ (90.6K) #وایرا (1.1M) #زماهان (646.8K) #نبروج (579.9K) #وسالت (366.6K) #ستران (709.2K) #فگستر (1.1M) #غیوان (281.3K) #آ س پ (255.2K) #فبیرا (1M) #لپیام (50.9K) #دقاضی (51K) #تپولا (3K) #مادیرا (578.8K) #غشاذر (323.5K) #تمحرکه (233.7K) #ولانا (8.6K) #غگز (317.7K) #پارسیان (379.1K) #پخش (9.7K) #گکیش (4K) #شفا (13.3K) #ولیز (5.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 280
2.0
✍سلام و صبح تون بخیر              واچ لیست پیشنهادی 💫گروه عمومی عقاب های بورسی💫           🍀 ۲ شنبه ۱۳  آذر ۱۴۰۲🍀 #آسیاتک              #رافزا #وهنر              #رانفور #رکیش               #تاپکیش #وآذر                #کیسون            #سپیدار             #سپ 👇توضیحات مهم👇 1⃣ دوستان عزیز   🌹🌹 واچ لیست گروه عمومی عقاب ها با واچ لیست کانال عقاب تیزبین فرق داره ...پس طبق آموزش ها و با توجه به تابلو  و  شرایط عرضه و تقاضا رفتار کنید 2⃣تمام نمادهایی که در گروه عمومی عقاب ها بعنوان واچ لیست گذاشته میشود یا نمادهایی که تایم بازار سیگنال میشوند ...... فقط در حد پیشنهاد هستش جهت  اعضا گروه عمومی 👈میتونه این پیشنهاد خوب باشه و بین یک تا چند نماد اون روز  بهتون سود بده 👈و یا اینکه اصلا پیشنهاد جذابی نباشه 3⃣تیم عقاب ها هیچگونه مسئولیتی در قبال هیچ کدام از خرید و فروش اعضا ندارد و داشت .....اینجا گروه عمومی عقاب ها هستش و هر گونه بررسی واسه هر نماد یا تحلیلی که داخل کانال قرار داده میشه در نهایت بعهده خود اعضا هستش تاکید میکنم هر گونه بررسی به عهده خودتان هستش سود کردی نوش جونت......   💫۱۴۰۲/۰۹/۱۳💫 جهت عضویت در کانال عقاب تیزبین هم فقط به آی دی تلگرام جناب شجاعی پیام بدین 👇👇👇👇👇👇 @shekarchiB
نوع سیگنال: خنثی
18 ساعت پیش
اشتراک گذاری
کندل سبز
کندل سبز
رتبه: 282
2.5
#وهنر، #کورز و #نیرو امروز از صف فروش به صف خرید پیوستند. @CandeleSabz
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها