ورود/ثبت‌نام

پاساپاسا

ایران‌یاساتایرورابر

بورسی
شرکت کوچک
صنعت لاستیک و پلاستیک
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 6 سیگنال راجع به سهام پاسا وجود دارد،

خرید
فروش

نماد پاسا خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز پاسا:
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢رایانه: #تپسی، #پرداخت 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثنور، #آ_س_پ 💢 فعالیت های کمکی: 💢بیمه: #باران، #البرز 💢مخابرات: 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حگهر، #حتاید 💢 سایرواسطه گری های مالی: 💢بانکها: 💢سرمایه گذاری ها: #معیار، #وتوسکا 💢هتل: 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کپشیر، #کورز 💢سیمان: #سصفها، #سشرق، #ستران، #سرود، #سخوز 💢کاشی: #کترام، #کلوند 💢خرده فروشی: #رفاه 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #خراسان، #جم، #شفن، #شجم، #شرنگی، #جهرم، #داراب 💢 محصولات دارویی: #کی_بی_سی، #دلقما، #کاسپین 💢محصولات غذایی: #غدیس، #غسالم، #غشاذر، #غمهرا، #غفارس 💢 عرضه برق و گاز: 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وامید 💢قند و شکر: #قشیر 💢خودرو: #ختراک 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: 💢ماشین آلات برقی: 💢ماشین آلات: 💢ساخت محصولات فلزی: #فجوش 💢فلزات اساسی: #کیمیا، #فسپا، #هرمز 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پکرمان، #پاسا 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢منسوجات: 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #کگل 💢استخراج زغال سنگ: #کشرق 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #جوین ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
نوع سیگنال: خنثی
3 ساعت پیش
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: #های_وب 💢رایانه: #افرا، #تپسی، #آپ 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثرود، #ثاخت، #ثالوند، #وتوس، #آ_س_پ 💢 فعالیت های کمکی: #انرژی، #فرابورس، #تنوین، #امید 💢بیمه: #وفردا، #نوین 💢مخابرات: #اخابر 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حگهر 💢 سایرواسطه گری های مالی: #ولغدر 💢بانکها: #سمایه 💢سرمایه گذاری ها: #وبرق، #ویسا 💢هتل: #سمگا، #گکوثر 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کسرا، #کتوکا، #کورز، #کاذر، #سفارود 💢سیمان: #سیلام، #سقاین، #سکرد، #سرود، #سفار، #سشرق، #سفانو 💢کاشی: #کترام، #کپارس، #کلوند 💢خرده فروشی: 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #نوری، #جم، #شپلی، #وپترو، #کلر، #شستان، #شپارس، #جم_پیلن، #شخارک، #فسا، #داراب، #جهرم، #شتولی 💢 محصولات دارویی: #داوه، #دزهراوی، #ددام، #دلقما، #دالبر، #تیپیکو، #دلقما، #دسینا، #دکپسول، #کاسپین، #دحاوی 💢محصولات غذایی: #غدام، #غگلستا، #غاذر، #غبشهر، #غفارس 💢 عرضه برق و گاز: #بفجر، #بمپنا 💢 شرکتهای چند رشته ای: #ونیکی، #وصندوق 💢قند و شکر: #قمرو، #قثابت، #قشکر، #قپیرا 💢خودرو: #خمهر، #خبنیان، #خزامیا، #خساپا، #خچرخش 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: 💢ماشین آلات برقی: 💢ماشین آلات: 💢ساخت محصولات فلزی: #فبیرا 💢فلزات اساسی: #فروژ، #فنورد، #فولاژ، #فروس، #ارفع 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پدرخش، #پاسا 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢منسوجات: 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #فزر، #کدما، #کنور، #تجلی، #وامیر 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #زدشت، #جوین، #زگلدشت ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از پاسا بهتر است؟
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #خفولا، #رتکو 💢اطلاعات و ارتباطات: #های_وب 💢 رایانه: #رافزا، #مداران، #سپ 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثعتما، #ثاژن، #ثقزوی، #ثاصفا 💢 فعالیتهای کمکی: #تکاردان، #تفارس 💢بیمه: #پارسیان، #وحافظ 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: #حسیر، #توریل، #حپترو 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولکار، #ولبهمن، #ولتجار 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #وفتخار، #وکادو، #وامین، #وملت، #ولقمان 💢 هتل: #گشان 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کفرا، #ساذری 💢 سیمان: #سلار، #سبزوا، #سخواف 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: ساینا، #وپترو، #دهدشت 💢 محصولات دارویی: #دسانکو، #دبالک، #دکوثر، #ددانا، #دالبر 💢محصولات غذایی: #غنوش، #تبرک، #غگلپا، #غپاک، #غپونه، #غدام، #غگیلا، #غدیس، #غشوکو 💢عرضه برق و گاز: #بگیلان، #بمولد، #بپیوند، #بجهرم 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قیستو، #قجام، #قشیر، #قثابت، #قشکر، #قنیشا 💢 خودرو: #خبنیان، #خمهر، #خاذین، #خعمرا 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: 💢ماشین آلات: #لسرما، #تمحرکه 💢ساخت محصولات فلزی: #فکمند، #فجام 💢فلزات اساسی: #کیمیا 💢 تولید محصولات کامپیوتری: #مادیرا 💢 فرآورده‌های نفتی: 💢 لاستیک: #پاسا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: #چفیبر 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت، #وامیر 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کطبس 💢زراعت: #زملارد، #زقیام، #زبینا، #زفکا، #آبین ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
پاسا،کدال۳۶۰
#پاسا توضیحات در خصوص اطلاعات و #صورت_های_مالی منتشر شده شرکت #ایران_یاسا_تایر_و_رابر در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 1102459در تاریخ 1402/08/23 به استحضار می رساند این تغییر مربوط به کسری ذخایر مورد نیاز با نظر حسابرس و بازرس قانونی بوده است. بازگشت به نامه شماره مورخ مبنی بر به استحضار می رساند 1402-09-06 15:18:55 (1113425) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
سروش شریفی
سروش شریفی
رتبه: 691
1.9
بررسی وضعیت بنیادی #پاسا محمدرضا بیک وردی مفروضات دلار نیما : 39 هزار ت کائوچو طبیعی : 1500 دلار کائوچو مصنوعی : 1400 دلار نرخ دوده : 1250 دلار افزایش نرخ  :  10 درصد میزان فروش : 2.4 همت قیمت روز : 1850 تومان ارزش بازار : 3.5 همت شناوری : 24 درصد تقسیم سود پارسال : 9 درصد  بازده 5 ساله نماد  : 26.6 برابر برآورد سود سال 1402 : 266 ت نسبت p/e گذشته  : 10.7 نسبت p/e  پیشرو :  6.95 شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در سال 1347 به ثبت رسید. پاسا با ظرفیت اسمی  25,303 تن به عنوان اولین تولید کننده انواع تایر و تیوب موتورسیکلت، دوچرخه ای، اسکوتری، کشاورزی و انواع شیلنگ آب و گاز در این صنعتدر حال فعالیت است. همچنین این شرکت در حدود 6۸ درصد از بازار تایر موتور ودوچرخه و  45درصد از بازار تیوپ کشور را در اختیار دارد. مقاصد فروش صادراتی محصولات، کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، عراق، یمن، نیجریه، ترکیه و ترکمنستان میباشد. حدود %90 مواد اولیه موردنیاز شرکت از داخل کشور تأمین میشود. اما باید توجه داشتنرخ محصولات داخلی تابعی از نرخ دلار و نرخ های جهانی میباشد. بنابراین نرخ دلار تأثیر بسزایی در بهای تمام شده شرکت دارد. این شرکت درحال حاضر برنامه ای جهت طرح توسعه ندارد. نحوه فروش پاسا باعث شده تا حاشیه سود بالاتری در مقایسه با رقبا داشته باشد این موضوع به این دلیل است که شرکت با عقد قرارداد با عاملین پخش و تعیین مقدار و نرخ فروش محصولات و اخذ وثایق از نمایندگی های فروش، خود را از هرگونه کاهش نرخ و تقاضای محصولات مصون میدارد. @sharifieco
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از پاسا گرفته است؟

4 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از پاسا گرفته اند.
گروه بورسی نیرومند
567
رتبه تریدر
13.10%
پیشگوی بازار🖤
687
رتبه تریدر
11.24%
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #تپولا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #افرا، #فن_افزا۲ 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثامان، #ثنوسا، #ثعمرا، #آ_س_پ، #وتوس، #ثقزوی، #ثجنوب، #ثنور، #ثاصفا 💢 فعالیتهای کمکی: #بورس 💢بیمه: #بتهران، #وحافظ، #بخاور، #نوین، #آواپارس 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: #حاریا 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولکار، #ولبهمن 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #وبهمن، #واحصا، #وجامی، #وارس 💢 هتل: #گکوثر 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کسرا، #ساذری 💢 سیمان: #سفار، #سبزوا، #سیتا، #سهرمز، #سهکمت، #سغدیر، #سخواف 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: #قاسم 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: ساینا، #کیمیاتک، #شگل 💢 محصولات دارویی: #دشیمی، #دالبر 💢محصولات غذایی: #غنوش، #تبرک، #غشهد، #غگپا، #غپونه 💢عرضه برق و گاز: #بگیلان، #مبین 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قیستو، #قجام، #قشیر، #قمرو 💢 خودرو: #تشتاد 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لکما 💢 ماشین آلات برقی: #بالبر 💢ماشین آلات: #تکمبا، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فصبا، #فگستر، #فنوال 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شنفت 💢 لاستیک: #پاسا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: #چخزر 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زفجر، #زشگزا ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
سبد بورسی _کانال سهامدار صبور
سبد بورسی _کانال سهامدار صبور
رتبه: 142
2.5
خریدپاسا،سبد بورسی _کانال سهامدار صبور
#پاسا (درخواستی) 1402.08.27 سقف تاریخیشو شکسته و تونسته فعلا تثبیت بشه . برای ایجاد صقف های جدید تر باید ابتدا مقاومت پیش روی خودش رو بشکنه
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 108
2.4
#پاسا زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
هم افزایان بورس تهران
هم افزایان بورس تهران
رتبه: 117
2.2
خریدپاسا،تکنیکال،هم افزایان بورس تهران
بررسی تکنیکال صنعت لاستیک #پکرمان در حال گذر از یک مقاومت بسیار مهم می باشد در صورت عبور اهداف 4216 و 5223 تومان در دسترس است. #پتایر از سقف کانال نزولی همچنین محدوده ابر کومو عبور کرده و در حال نزدیک شدن به تارگت اول 275 تومان می باشد در صورت عبور تارگت بعدی 358 تومان است. #پکویر مدت ها درون یک تریدینگ رنج بوده و اکنون در پی شکستن سقف آن است. تارگت 1007 تومان می باشد. #پیزد در حال شکست خط روند نزولی خود می باشد و در محدوده 3200 حمایت خوبی شده است. تارگت ها 385 و 510 تومان می باشد. #پسهند مدت ها در محدوده سقف خود یعنی 5700 تومان بوده و بسیار محتمل به نظر می رسد از آن عبور کن. تارگ ها 6816 و 7852 تومان می باشد. #پارتا اصلاح زیادی کرده و درون یک کانال نزولی اکنون در محدوده میدلاین قرار دارد. در صورت عبور اهداف 710 و 885 تومان می باشد. #پاسا درون یک کانال صعودی و نزدیک به سقف قبلی 1906 تومان است. در صورت عبور هدف 3019 تومان است.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: #اوان 💢رایانه: #افرا، #آپ 💢 فعالیت های مهندسی: #خبازرس 💢انبوه سازی: #ثغرب، #ثاخت، #کیسون 💢 فعالیت های کمکی: 💢بیمه: #کوثر، #وتعاون، #البرز 💢مخابرات: 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حفارس، #حکشتی، #حتوکا، #توریل، #حبندر 💢 سایرواسطه گری های مالی: #ولشرق، #ولغدر، #ولیز، #ولملت 💢بانکها: #وزمین 💢سرمایه گذاری ها: #پردیس، #وصنعت، #وبرق، #واحیا، #وملت 💢هتل: #سمگا 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کایزد، #کسرا، #سایرا، #سفارود 💢سیمان: #سیدکو 💢کاشی: #کهرام 💢خرده فروشی: #رفاه 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #پارس، #جم، #فارس، #زنجان، #جهرم، #شجم 💢 محصولات دارویی: #دسبحا، #دالبر، #داسوه 💢محصولات غذایی: #غدام، #غاذر، #غویتا 💢 عرضه برق و گاز: #مبین، #بفجر 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وغدیر 💢قند و شکر: #قشهد، #قپیرا 💢خودرو: #خساپا، #خشرق، #خمحرکه، #خچرخش، #تشتاد 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: #لپارس 💢ماشین آلات برقی: #بکابل 💢ماشین آلات: #گلدیرا، #لابسا 💢ساخت محصولات فلزی: #فبستم، #فجوش 💢فلزات اساسی: #فنورد، #فغذیر، #فماک 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پکویر، #پکرمان، #پاسا 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: #شراز 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاوه 💢منسوجات: #نمرینو 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #تکنار، #اپال 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #زدشت ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
بورس 888
بورس 888
رتبه: 144
2.7
#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای #دوره_6_ماهه #پاسا_1402 ایران یاسا تایر و رابر(#پاسا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه منتهی به  1402/06/31 (حسابرسی شده) سال مالی منتهی به 1402/12/29 کانال بورس 888 ✅ افزایش 37 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 8,146,029 میلیون ریال به مبلغ 11,181,086 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 74 درصدی سود ناخالص 6 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 1,730,354 میلیون ریال به مبلغ 3,005,470 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 69 درصدی سود عملیاتی 6 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 1529458 میلیون ریال به مبلغ 2582323 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 55 درصدی سود خالص 6 ماهه 1402 و تحقق سود 1021 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 1252311 میلیون ریال به مبلغ 1939656 میلیون ریال رسیده است) ✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 18.78% به 23.1% افزایش یافته است ✅ حاشیه سود (زیان) خالص از 15.37% به 17.35% افزایش یافته است ✅ افزایش  24 درصدی دارائی ها ⏹ افزایش  13 درصدی بدهی ها ⏹ افزایش 37 درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ 4,584,456 میلیون ریال به مبلغ 6,271,412 میلیون ریال رسیده است) ⏹ نسبت بدهی از 55.15% به 50.4% کاهش یافته است ⏹ نسبت جاری از 1.66 مرتبه به 1.75 مرتبه افزایش یافته است @bourse_888 1402/8/23
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۳
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #سپیدار 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #وساخت، #ثاخت، #ثتران، #ثنوسا، #ثقزوی، #ثزاگرس 💢 فعالیتهای کمکی: #تنوین 💢بیمه: #کوثر، #وتعاون، #وآفری 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: #حآسا، #حگردش، #حشکوه 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #واتی، #وایرا، #سنوین، #وصنعت 💢 هتل: 💢محصولات کانی غیرفلزی: #ساذری، #کگاز، #کمینا، #کایزد 💢 سیمان: #سیلام، #سفارس، #سجام، #سلار، #سغرب، #سپاها، #سخواف 💢 کاشی: #کسعدی 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شیران، #شوینده، #شکربن، #شسم، #ممسنی 💢 محصولات دارویی: #کی_بی_سی، #والبر، #دحاوی 💢محصولات غذایی: #غاذر، #غمایه، #غگلپا، #غناب 💢عرضه برق و گاز: #بزاگرس 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا، #وبانک 💢قندوشکر: #قپیرا، #قصفها 💢 خودرو: #خکاوه، #خبنیان، #خمحرکه، #خکمک، #ناما، #خکرمان، #خاهن، #تشتاد 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپیام 💢 ماشین آلات برقی: #بشهاب 💢ماشین آلات: #تکمبا 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فسوژ، #فسازان، #وتوکا، #کیمیا، #فروی، #فوکا 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شزنگ 💢 لاستیک: #پاسا 💢 منسوجات: #نتوس 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #اپال، #کبافق، #وامیر 💢 استخراج سایر معادن: #کماسه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #سپید، #زماهان ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۰
اشتراک گذاری
Technical nima
Technical nima
رتبه: 708
2.2
خریدپاسا،Technical nima
#واچ_لیست به اشتباه خودره چهارشنبه 17 آبان #اتکای #پارس #پاسا ----------------------- 📌@Technical_nima 📆 ۱۴۰۲/۸/۱۶
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۶
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #تاپکیش، #سپیدار، #توسن 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثامید، #وآذر، #ثنام 💢 فعالیتهای کمکی:#فرابورس، #تفارس 💢بیمه: #سرمد، #نوین، #اتکای 💢 مخابرات: #همراه 💢حمل و نقل: #حآفرین، #توریل، #حسیر، #حپترو، #حبندر 💢حمل و نقل آبی: #حخزر 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولملت، #ولکار 💢 بانک ها: #وبصادر، #وپاسار، #وملل، #وزمین 💢 سرمایه گذاریها: #وساپا، #سرچشمه، #وطوبی، #وایرا، #وپویا، #ومهان، #واتی، #واحیا، #ویسا، #وملت 💢 هتل: 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کسرام، #کسرا، #کگاز، #کمرجان، #کباده 💢 سیمان: #سدشت، #سشرق، #سپاها، #اردستان، #سکرما، #سخواف 💢 کاشی: #کترام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شپلی، #جم، #شخارک، #شاراک، #شتوکا، #شغدیر، #شکلر، #شگل، #شرنگی 💢 محصولات دارویی: #درازی، #دزهراوی، #دلقما، #دبالک، #دسانکو، #دحاوی 💢محصولات غذایی: #غدانه، #بهپاک، #غگل، #غدشت، #غگلپا، #تبرک، #غدام، #وبشهر، #غالبر، #خودکفا، #غشان، #غبهار، #غشاذر، #غشوکو 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #ونیرو، #بجهرم، #آبادا، #بگیلان، #بزاگرس، #وهور، #بکهنوج 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وصندوق 💢قندوشکر: #قشیر، #قجام، #قپیرا 💢 خودرو: #خاهن، #خگستر، #خنصیر، #خمحرکه، #خریخت، #خاذین 💢 دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بالبر، #بکام 💢ماشین آلات: #لخزر 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک 💢فلزات اساسی: #کیمیا، #ذوب، #هرمز، #فافق، #فماک، #فولای 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ششبریز، #شپاسپنا 💢 لاستیک: #پاسا، #پشاهن 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا، #چکارن 💢دباغی: #وملی 💢 استخراج کانه های فلزی: #کروی، #کچاد، #اپال 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال 💢زراعت: #زکوثر، #زشگزا، #زمگسا، #جوین ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۵
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رنیک، #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #آپ، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثامید، #ثرود، #ثجنوب 💢 فعالیتهای کمکی:#بورس 💢بیمه: #سرمد، #بساما، #وسین، #اتکای 💢 مخابرات: #همراه 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: 💢 بانک ها: #وبصادر 💢 سرمایه گذاریها: #آریان، #مدیریت، #وایرا، #ومهان، #اعتلا، #وگستر، #ویسا 💢 هتل: #گشان، #گکوثر 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کسرام، 💢 سیمان: #سپاها، #اردستان، #سهرمز، #سکرما، #سخواف 💢 کاشی: #کترام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: #قاسم 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #بوعلی، #شیراز، #شپدیس، #زاگرس، #شاروم، #شفن، #شپاکسا، #آریا، #پارسان، #شخارک، #شغدیر، #شکام، #شجم، #شبصیر، #خراسان، #شگل، #جم، #شرنگی 💢 محصولات دارویی: #درازی، #وپخش، #کی_بی_سی، #دپارس 💢محصولات غذایی: #تبرک، #غشوکو، #بهپاک، #غیوان، #غدام 💢عرضه برق و گاز: #بمولد 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وغدیر 💢قندوشکر: #قمرو 💢 خودرو: #خاهن، #خزر، #خبنیان 💢 دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بموتو 💢ماشین آلات: #تفیرو، #لسرما، #تپکو 💢ساخت محصولات فلزی: گ 💢فلزات اساسی: #فولاد، #ذوب، #فسبزوار، #فرآور، #فروی، #فولای، #وتوکا، #فایرا 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شپنا 💢 لاستیک: #پاسا 💢 منسوجات: #نبروج 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #لطیف 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کگهر 💢 استخراج سایر معادن: #کماسه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۴
اشتراک گذاری
پاسا،کانال تحلیلی پارسیس
#لاستیک ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #پسهند فروش 65میلیارد تومانی : رشد 96% ➖ #پکویر فروش 396میلیارد تومانی : رشد 81% ➖ #پتایر فروش 279میلیارد تومانی : رشد 60% ➖ #پکرمان فروش 873میلیارد تومانی : رشد 57% ➖ #پاسا فروش 198میلیارد تومانی : رشد 34% ➖ #پیزد فروش 273میلیارد تومانی : رشد 17% ➖ #پارتا فروش 208میلیارد تومانی : رشد 8% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۴
اشتراک گذاری
📈#شاخص_کل ۲,۰۱۶,۷۴۶🔺۱۷,۵۳۷ 📈#شاخص_کل_هم_وزن ۶۷۸,۹۲۴🔺۵,۹۱۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ارزش_معاملات_خرد ۴,۱۵۵ میلیارد تومان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢معاملات بلوکی (برگه سهم) #حکشتی ۲.۰۴۵ میلیون #وسالت ۷۳ میلیون #وبملت ۳۸.۸ میلیون #وبصادر ۳۰ میلیون #وپاسار ۵۰ میلیون #وتوسم ۱۰ میلیون #سآبیک ۱ میلیون #شیراز ۹ میلیون #کیمیا_تک ۷.۶ میلیون #شغدیر ۵۰۰.۰۰۰ هزار #غدشت ۴.۸ میلیون #خودرو ۸۰ میلیون #فولاد ۲۳ میلیون #پکویر ۱۴ میلیون #ومعادن ۷ میلیون #کزغال ۳۴.۹ میلیون #پاسا ۴ میلیون #دسینا ۱۴ میلیون ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴خروج پول ۴۴ میلیارد تومان 🔴خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت ۱۷۴ میلیارد تومان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢 #برترین_گروه‌های_صنعت #شیمیایی ۳۴۹ میلیارد #خودرو ۲۸۸ میلیارد #فلزات‌اساسی ۲۲۸ میلیارد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢 ارزش بازار بورس ۷,۰۳۹ هزارمیلیارد🔺 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🟢 #قیمت_‌دلار ۵۱,۴۵۰🔺 🟢 #قیمت‌_یوآن ۷,۰۵۰🔺 🟢 #اونس‌طلای‌جهانی ۱,۹۹۳ 🇺🇸 🟢 #سکه‌طرح‌جدید ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ 🇮🇷 🟢 #گرم_طلای_۱۸_عیار  ۲,۴۷۵,۴۱۴ 🇮🇷🔺 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۴
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #ذوب، #فولاد، #فسبزوار، #هرمز، #فسازان، #فزرین، #فروژ، #فافزا     💢شیمیایی:  #شپدیس، #شلعاب، #پترول، #بوعلی، #شسینا،  #زاگرس، #شکلر، #کلر، #پارسان، #شتوکا، #شبصیر     💢رایانه:   #سپیدار     💢اطلاعات:   #اوان     💢بیمه:  #آسیا، #اتکای     💢خدمات مهندسی: #رمپنا     💢فعالیت‌های هنری: #وهنر     💢بانک:  #سامان، #وبصادر     💢مخابرات: #اخابر     💢فراکابها:   #فرابورس، #انرژی     💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا     💢حمل و نقل: #حکشتی، #حفارس، #حسیر، #حافرین، #حسینا، #حشکوه، #حبندر     💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #ثرود، #ثشرق، #ثامان، #ثنوسا، #ثالوند، #وساخت، #ثغرب     💢هتل:  #گدنا     💢سرمایه‌گذاری: #وساپا، #سدبیر، #وآتی، #وتوسم، #سرچشمه،  #آریان، #معیار، #وآوا، #وایرا     💢سیمان:  #سخزر، #سصفها، #ستران، #سبزوا، #سفار، #سبهان، #ساروم، #سکارون، #سهگمت، #سغدیر، #سپاها     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کسرا     💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولساپا، #ولملت     💢عرضه برق و گاز:   #دماوند، #مبین     💢خرده‌فروشی:   #قاسم     💢کاشی:  #کساوه، #کلوند     💢قند:  #قثابت، #قچار، #قپیرا، #قنیشا      💢شرکت‌های صنعتی:  #وغدیر     💢غذایی:  #غگلپا، #غاذر، #غالبر، #خدکفا، #غپونه، #غدام، #عالیس، #غبهنوش، #غمایه     💢دارویی:   #ریشمک، #برکت، #دپارس، #دتماد، #هجرت، #دکپسول، #دکوثر، #دابور     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #تایرا، #انتخاب، #لابسا     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بالبر     💢خودرو:  #خزامیا، #خساپا، #ورنا، #ختوقا، #خاور، #خگستر، #خنصیر، #خمحرکه، #خرینگ، #ناما، #خچرخش، #خموتور     💢نفت:   #شبریز، #شبهرن     💢منسوجات:  #نطرین     💢محصولات کامپیوتری: #نیان     💢استخراج زغال‌سنگ: #کشرق، #کزغال     💢محصولات چوبی: #چخزر     💢محصولات کاغذی: #چکاوه     💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر     💢استخراج نفت: #حفاری     💢استخراج سایر معادن: #کتوسعه     💢استخراج کانه‌های فلزی: #فزر، #کدما     💢زراعت:   #زکوثر     💢لاستیک:  #پاسا، #پسهند            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۶
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 146
2.4
🟢🟢🟢🟢 #ورود_پول_هوشمند         ☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند: ⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده #آفاق (85) | #کسرا (3.7) | #چکاپا (2.6) | #غگلپا (2.6) | #فافق (2.6) | #ذوب (2.6) | #کترام (2.5) | #خاهن (2.5) | #بزاگرس (2.5) | #وآذر (2.3) | #هم وزن (2.2) | #وتوسم (2) | #غدام (1.9) | #پاسا (1.8) | #سکرما (1.8) | #شتوکا (1.5) | #همراه (1.4) | #کاذر (1.4) | #غدانه (1.3) | #البرز (1.3) | #سشرق (1.1) |         📆 ۱۴۰۲/۰۸/۱۵  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۵
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #ذوب، #فولاد، #فسبزوار، #هرمز، #فسازان، #فزرین، #فروژ، #فافزا     💢شیمیایی:  #شپدیس، #شلعاب، #پترول، #بوعلی، #شسینا،  #زاگرس، #شکلر، #کلر، #پارسان، #شتوکا، #شبصیر     💢رایانه:   #سپیدار     💢اطلاعات:   #اوان     💢بیمه:  #آسیا، #اتکای     💢خدمات مهندسی: #رمپنا     💢فعالیت‌های هنری: #وهنر     💢بانک:  #سامان، #وبصادر     💢مخابرات: #اخابر     💢فراکابها:   #فرابورس، #انرژی     💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا     💢حمل و نقل: #حکشتی، #حفارس، #حسیر، #حافرین، #حسینا، #حشکوه، #حبندر     💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #ثرود، #ثشرق، #ثامان، #ثنوسا، #ثالوند، #وساخت، #ثغرب     💢هتل:  #گدنا     💢سرمایه‌گذاری: #وساپا، #سدبیر، #وآتی، #وتوسم، #سرچشمه،  #آریان، #معیار، #وآوا، #وایرا     💢سیمان:  #سخزر، #سصفها، #ستران، #سبزوا، #سفار، #سبهان، #ساروم، #سکارون، #سهگمت، #سغدیر، #سپاها     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کسرا     💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولساپا، #ولملت     💢عرضه برق و گاز:   #دماوند، #مبین     💢خرده‌فروشی:   #قاسم     💢کاشی:  #کساوه، #کلوند     💢قند:  #قثابت، #قچار، #قپیرا، #قنیشا      💢شرکت‌های صنعتی:  #وغدیر     💢غذایی:  #غگلپا، #غاذر، #غالبر، #خدکفا، #غپونه، #غدام، #عالیس، #غبهنوش، #غمایه     💢دارویی:   #ریشمک، #برکت، #دپارس، #دتماد، #هجرت، #دکپسول، #دکوثر، #دابور     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #تایرا، #انتخاب، #لابسا     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بالبر     💢خودرو:  #خزامیا، #خساپا، #ورنا، #ختوقا، #خاور، #خگستر، #خنصیر، #خمحرکه، #خرینگ، #ناما، #خچرخش، #خموتور     💢نفت:   #شبریز، #شبهرن     💢منسوجات:  #نطرین     💢محصولات کامپیوتری: #نیان     💢استخراج زغال‌سنگ: #کشرق، #کزغال     💢محصولات چوبی: #چخزر     💢محصولات کاغذی: #چکاوه     💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر     💢استخراج نفت: #حفاری     💢استخراج سایر معادن: #کتوسعه     💢استخراج کانه‌های فلزی: #فزر، #کدما     💢زراعت:   #زکوثر     💢لاستیک:  #پاسا، #پسهند            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @borse360 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها