ورود/ثبت‌نام
صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران

صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران

@i_15468

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۹
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
681
رتبه بین 8676 تریدر
-5.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-0.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :6%)
قدرت تحلیل
0.1
129تعداد پیام

تریدر چه نمادی را توصیه به خرید کرده؟

سابقه خرید

فیلتر:
معامله سودآور
معامله ضررده

تخمین بازدهی ماه به ماه تریدر

سال:

نمودار سیگنال های تریدر

بازه زمانی:
سیگنالی برای نمایش وجود ندارد

معیار‌های ارزیابی عملکرد‌ تریدر

نسبت شارپ :
درصد موفقیت:
%
مدت عضویت:
تعداد پیام در ۹۰ روز اخیر :
پیام

پیام های تریدر

فیلتر

نوع سیگنال

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 25.000 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1403/04/06 به فروش رساند و درحال حاضر 1.26 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۳۲۸
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 2.382 میلیون سهم #حپارسا در تاریخ 1403/03/30 خریداری کرد و درحال حاضر 3.42 درصد از سهام #حپارسا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۶۴۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 0.286 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1403/03/29 به فروش رساند و درحال حاضر 1.79 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۹۰۲
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 0.023 میلیون سهم #حپارسا در تاریخ 1403/03/21 خریداری کرد و درحال حاضر 3.3 درصد از سهام #حپارسا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 0.073 میلیون سهم #حپارسا در تاریخ 1403/03/20 خریداری کرد و درحال حاضر 3.3 درصد از سهام #حپارسا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۱۳۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 0.100 میلیون سهم #وارس در تاریخ 1403/03/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.68 درصد از سهام #وارس را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۰۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 7.518 میلیون سهم #کلوند در تاریخ 1403/03/12 به فروش رساند و درحال حاضر 2.65 درصد از سهام #کلوند را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۰۱۵
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 54.397 میلیون سهم #حپارسا در تاریخ 1403/03/09 خریداری کرد و درحال حاضر 3.29 درصد از سهام #حپارسا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۰۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 54.397 میلیون سهم #حپارسا در تاریخ 1403/03/08 خریداری کرد و درحال حاضر 3.29 درصد از سهام #حپارسا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵۸٬۹۰۰
اشتراک گذاری

صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 0.010 میلیون سهم #پاسا در تاریخ 1403/03/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.07 درصد از سهام #پاسا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۸۴۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار