فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش سفارس
امتیاز:483
دنبال کننده:8.2K

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۰/۰۱/‌۳۱

#شگویا

#سپ

#سفارس

#زدشت

#کفپارس

#فملی

#تملت

در صورت حفظ حمایت 1.217.000 خریدار هستیم.

✅ @Navasani

آموزش سفارس
امتیاز:483
دنبال کننده:8.2K

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۰/۰۱/‌۲۸

#سپ

#رنیک

#سفارس

#شگویا

#زدشت

#کفپارس

#فملی

در صورت حفظ حمایت 1.240.000 فرصت خوبی برای خرید می‌باشد.

✅ @Navasani

آموزش سفارس
امتیاز:483
دنبال کننده:8.2K

#سفارس 60% nav است .

یعنی 40% دیگر از قیمت ۱۹۰۰ تومان از نظر بنیادی پتانسیل صعود دارد.

✅ @Navasani

آموزش سفارس
امتیاز:0
دنبال کننده:68.1K
اخبار فوری بورسی

#سیمانی

✍️ رفتار #بازار و تمرکز روی چند صنعت بزرگ خاص بدون توجه به وضعیت بنیادی سیمانی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که مثبت #بازار در واقع همان بزک کردن شاخص است و مشارکت عمومی به سطوح حداقلی رسیده است ! به نظر تکلیف میزان افزایش نرخ سیمانی‌ها و نحوه نرخ‌گذاری این محصول به زودی روشن خواهد شد و همین موضوع عاملی برای جذب نقدینگی و رشد قیمت‌ها خواهد بود.

📈 در این گروه سه نماد #سپاها #سرود و #سشرق در مسیر تحول قرار دارند. #سمازن نیز می‎‌تواند برای امسال به سود خوبی دست یابد. #ساروم #سخوز و #ساوه از بنیادی‌های گروه سیمانی محسوب می‌شوند. و در هلدینگ‌ها هر 3 سهم #سفارس #سیدکو و #سیتا شرایط خوبی دارند. البته #ستران هم به دلیل سقوط سنگین اخیر، گزینه مناسبی برای بررسی و نوسان‌گیری است اما توصیه به نگهداری میان‌مدتی نمی‌شود. بطور کلی سیمانی‌ها برای سال جدید به سودهای جالب توجهی خواهند رسید.

آموزش سفارس
امتیاز:483
دنبال کننده:8.2K

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۰/۰۱/‌۲۵

#سپ

#سفارس

#شگویا

#رنیک

#زدشت

#تملت

#کفپارس

#شستا

در صورت حفظ حمایت 1.240.000 فرصت خوبی برای خرید می‌باشد.

✅ @Navasani

نمادآخرینپایانیحجمارزش