ورود/ثبت‌نام

سصفهاسصفها

آخرین معامله-1.4%۲۸٬۱۷۰
اضافه کردن به دیده‌بان
146
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
44%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سصفها:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#وسدید، #کاوه، #فنوال 💢شیمیایی:#بوعلی، #شیراز 💢صندوق: #عیار، #طلا 💢بیمه: #ملت 💢بانک: #وسالت 💢هتل:#گشان 💢حمل‌ونقل: #توریل 💢انبوه‌سازی: #ثپردیس، #ثغرب 💢سرمایه‌گذاری:#وثوق، #وایرا، #سنوین 💢کاشی:#کترام، #کپارس 💢سیمان:#سصفها، #سخوز، #سیتا، #سدشت 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کسرام 💢غذایی:#غزر، #غاذر، #غگلپا 💢دارویی:#کی_بی_سی، #داوه، #دارو 💢قند:#قشرین 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #ونیرو 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کگهر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۶۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها منفی خرید

نوع سیگنال: خرید
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۶۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سصفها بهتر است؟
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
رتبه: 1302
2.7

#سصفها صف خرید دوم💚🚀🔥

نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۱۷۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها خرید

نوع سیگنال: خرید
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۶۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها اینم صف میشه

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۶۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها میره صف

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۶۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها بزنید نگهداری

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۳۹۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها رفیعیان ویه بازیگر قدرتمند فعال شدن

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۶۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها خرید

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۳۹۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

#سصفها صف بیاید بیرون منفی بخرید

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۳۹۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار