#

غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#غاذر

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#غاذر جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #غاذر

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش غاذر
امتیاز:395
دنبال کننده:9.7K
آموزش غاذر
امتیاز:395
دنبال کننده:9.7K

#غاذر هم مثبت شد

آموزش غاذر
امتیاز:395
دنبال کننده:9.7K

#غاذر

ورود سهامدار درصدی جدید به جمع سهامداران از۲۹شهریورماه

شخص حقیقی

آموزش غاذر
امتیاز:539
دنبال کننده:7.2K

#غاذر

صف خرید

رنج مثبت از محدوده صفر تابلو🌹🌹

آموزش غاذر
نخبگان بورسی@nokhbeganboursiii
امتیاز:457
دنبال کننده:4.9K

#غاذر

صف خرید

رنج مثبت از محدوده صفر تابلو🌹🌹

آموزش غاذر
امتیاز:395
دنبال کننده:9.7K

#غاذر

صف خرید

رنج مثبت از محدوده صفر تابلو🌹🌹

آموزش غاذر
نخبگان بورسی@nokhbeganboursiii
امتیاز:457
دنبال کننده:4.9K
نخبگان بورسی

#غاذر

حمایت معتبر محدوده 2400

مقاومت 3200_3700

هدف میانمدت 5000

مناسب بررسی

خرید بصورت پله ای

نمایش بیشتر

آموزش غاذر
امتیاز:188
دنبال کننده:25.1K

#غاذر نزدیک مقاومت کومو شده

اگه هنوز دارین میتونید سیو سود کنید به صورت پله ای

حدضررش رنج منفیه برای امروز

آموزش غاذر
امتیاز:9
دنبال کننده:3.6K
آموزش غاذر
امتیاز:5
دنبال کننده:15.5K

#غاذر بازم رنج مثبت !!!!

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#غاذر

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد