فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش بشهاب
امتیاز:333
دنبال کننده:8.4K
بورس آوا

#بشهاب

قیمت14632

حمایت13190

مقاومت16700-19390

23فروردین1400

آموزش بشهاب
Wall Street@wallst_bourse
امتیاز:0
دنبال کننده:46.9K

🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی

👈 #بشهاب 📆 99/12/26 📊 منفی 11.9

@bozorgane_tse 👇

21 کد حقیقی

جمعاً : 3 میلیارد و 709 میلیون تومان

هر کدام : 177 میلیون تومان

💚 = 4.1

💰= 132210

⌚️= 09:03

آموزش بشهاب
امتیاز:0
دنبال کننده:53.9K

🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی

👈 #بشهاب 📆 99/12/26 📊 منفی 11.9

@bozorgane_tse 👇

21 کد حقیقی

جمعاً : 3 میلیارد و 709 میلیون تومان

هر کدام : 177 میلیون تومان

💚 = 4.1

💰= 132210

⌚️= 09:03

آموزش بشهاب
Wall Street@wallst_bourse
امتیاز:0
دنبال کننده:46.9K

#بشهاب با منفی 12 درصد رفع گره شد😒

آموزش بشهاب
امتیاز:359
دنبال کننده:18.6K

#بشهاب منفی 12 پیشنهاد بررسی 👌

نمادآخرینپایانیحجمارزش