#وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وصنا
امتیاز:746
دنبال کننده:13.6K

#وصنا بررسی

آموزش وصنا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:809
دنبال کننده:118.4K

#وصنا خرید شخصی زدیم

آموزش وصنا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:809
دنبال کننده:118.4K

#وصنا مجدد واچ خرید

آموزش وصنا
امتیاز:0
دنبال کننده:28.1K
حامیان بورس ایران

✅#وصنا صف خرید

آموزش وصنا
امتیاز:646
دنبال کننده:6.2K

#بهپاک صف خرید ✅

#وپویا صف خریده✅

#ذوب مثبت 2 ✅

#غپونه بازیگرش روی حرفش موند و جمع کرد ، باز تحرکاتش رو بهتون میگم

#اعتلا جمع شده ،و حجم خیلی خوبی زده .یک پله توصیه به ورود دارم

#شدوص به احتمال زیاد فردا مثبت بشه

#وصنا از نماد های هفته ی گذشته ، تا وقتی شاکریان داخل سهم هست ، سهم رشد میکنه ،نگهدارید

#فنورد یک پله در،سبد داشته باشید

#غگلپا کد به کد

#سمازن در بین سیمانی ها بعد از #سمتاز خیلی خوبه

نمایش بیشتر

آموزش وصنا
امتیاز:700
دنبال کننده:8.4K
بورس باکس
آموزش وصنا
امتیاز:700
دنبال کننده:8.4K

#وصنا

صف خرید و تمااام😚

آموزش وصنا
امتیاز:810
دنبال کننده:1.6K

باحوصله ها #وصنا بررسی

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

🔰 @mowjsavarii

📆 ۱۴۰۰/۳/۲۲

نمایش بیشتر

آموزش وصنا
امتیاز:700
دنبال کننده:8.4K

#وصنا

یک پله جهت خرید بررسی کنید

آموزش وصنا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:809
دنبال کننده:118.4K

#وصنا واچ خرید

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد