فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش والبر
امتیاز:685
دنبال کننده:3.3K

#والبر از کف ببینین👌

آموزش والبر
امتیاز:685
دنبال کننده:3.3K

#والبر واچ

۶۵درصد معاملات توسط حقوقی بوده توی منفی۲

آموزش والبر
امتیاز:681
دنبال کننده:104.3K

واچ لیست خرید #شنبه

#غبشهر

#فباهنر

#خزامیا

#والبر

#وپاسار

@nabzboursiran

آموزش والبر
امتیاز:680
دنبال کننده:6.9K
بورس سیمرغ(بورس ایران)

شدیدا قابل بررسی #والبر

درسته یکی دو سالی هست رو سهمیم ولی اینبار روند نزولیش رو با حجم خوبی درنوردیده است.

آموزش والبر
امتیاز:685
دنبال کننده:3.3K

نمادآخرینپایانیحجمارزش