ورود/ثبت‌نام
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص -

شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص -

@i_16602

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
291
رتبه بین 7821 تریدر
-6.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :3.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-3.7%)
قدرت تحلیل
0
36تعداد پیام
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.152 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/12/05 خریداری کرد و درحال حاضر 43.44 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.000 میلیون سهم #رویش در تاریخ 1402/11/29 خریداری کرد و درحال حاضر 13.564 درصد از سهام #رویش را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 12.000 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 43.44 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.720 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 43.39 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.279 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 43.39 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 9.441 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 43.39 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 7.675 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 43.35 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.010 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 43.32 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.100 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 43.32 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 100.341 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 43.32 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.100 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/08 خریداری کرد و درحال حاضر 42.9 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 1.300 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/07 خریداری کرد و درحال حاضر 42.9 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 1.806 میلیون سهم #ونوین در تاریخ 1402/11/04 به فروش رساند و درحال حاضر 2.04 درصد از سهام #ونوین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 1.800 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/03 خریداری کرد و درحال حاضر 42.89 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - 0.060 میلیون سهم #لوتوس در تاریخ 1402/11/02 خریداری کرد و درحال حاضر 42.89 درصد از سهام #لوتوس را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها