آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K

✅نمادهایی که در معاملات #چهارشنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی: #کویر، #کیمیا، #فولاژ

✅شیمیایی: #شرنگی، #شستان، #شپلی، #شفارا، #شکربن، #شدوص، #شلرد، #شگویا

✅هنر و سرگرمی : #وهنر

✅رایانه و ارتباطات : #مفاخر، #رتاپ

✅انبوه‌سازی : #ثشرق، #ثامان، #ثجوان، #ثالوند، #ثرود، #ثپردیس، #ثعمرا، #ثشاهد

✅بیمه : #وحکمت

✅واسطه‌گری مالی : #وسنا، #ولتجار، #ولصنم

✅حمل و نقل : #حتاید، #توریل، #حپترو

✅بانکها : #وزمین

✅سرمایه‌گذاری‌ها: #وجامی، #معیار، #سرچشمه، #واعتبار، #وبیمه، #وآوا

✅هتل : #گکیش

✅کانه غیرفلزی : #ساذری، #کتوکا، #سایرا، #کفرا، #کساپا، #کرازی

✅سیمان : #سغرب، #سقاین، #سجام، #سکرما، #سنیر، #سصفها

✅کاشی و سرامیک : #کترام

✅خرده فروشی : #قاسم

✅دارویی : #دکوثر، #دامین، #دیران

✅غذایی: #غشاذر، #غالبر، #بهپاک، #غمینو، #غگلستا، #غشان، #غپینو

✅نیروگاه : #بمپنا

✅خودرو و قطعات : #خلنت، #خمحور، #خکاوه، #خفناور، #خریخت، #ختراک

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #بشهاب، #بالبر، #تایرا، #فجام، #فاما

✅لاستیک و پلاستیک : #پلوله

✅فرآورده نفتی : #شسپا، #شرانل، #ونفت، #شبهرن

✅انتشار و چاپ و منسوجات : #چافست، #نطرین

✅زراعت : #زگلدشت، #زمگسا

✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

۱۳۹۹/۱۰/۱۷

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر