ورود/ثبت‌نام

ساذریحساذریح

آخرین معامله5.99%۷٬۸۶۰
دنبال کردن
1
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز ساذریح:
فیلتر
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی #کمند #زفکا #سفارس #فولاد #امین_یکم #کیان #سمازن #اعتماد #کرمان #پارند #ثبهساز #تماوند #تاصیکو #فملی #خبازرس #اوان #ثتوسا #وساخت #کچاد #ساذریح بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تا ساعت ۱۰:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۶
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#سرانه #سرانه_فروش_حقوقی #کمند #کرمان #پارند #میدکو #زفکا #امین_یکم #اسامید #اکورد #کیان #دتمادح #سفارس #خبازرس #ثتوسا #اعتماد #سمگا #وساخت #شپترو #رمپنا #ساذریح #کپشیر بیشترین سرانه‌های فروش حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تا ساعت ۱۰:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۶
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از ساذریح بهتر است؟
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی #کمند #امین_یکم #کسعدی #شتران #دارا_یکم #ساذریح #مداران #فوکا #فولاد #فجر #سشمال #فملی #وملی #ساروم #اوان #کارین #ومهان #پارسان #وبملت #سفارس بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۲:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۵
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی #کمند #کسعدی #امین_یکم #ساذریح #دارا_یکم #فوکا #فجر #سشمال #شتران #اوان #فولاد #ساروم #مداران #کاوه #کارین #خبازرس #ساربیل #وثخوز #سفارس #پارند بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۱:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۵
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی #کمند #کسعدی #امین_یکم #ساذریح #سشمال #فوکا #دارا_یکم #فجر #شتران #اوان #پالایش #فملی #مداران #ساروم #فولاد #ساربیل #کاوه #خبازرس #کارین #سفارس بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۱:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۵
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی #کسعدی #فملی #ساذریح #امین_یکم #دارا_یکم #فجر #شتران #اوان #ساروم #کاوه #فولاد #پارند #کارین #سفارس #وتوسم #فلوله #پارسان #پارس #مرقام #کپشیر بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۵
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی #کسعدی #فملی #ساذریح #امین_یکم #فجر #شتران #اوان #دارا_یکم #کاوه #ساروم #پارند #فلوله #کارین #سفارس #فولاد #سشمال #کپشیر #وتوسم #مرقام #پارسان بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۵
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#سرانه #سرانه_فروش_حقوقی #ساذریح #پارند #ارمغان #اعتماد #اسامید #کسعدی #شکبیر #بموتو #امین_یکم #فجر #کارین #ساروم #اکورد #شخارک #کمند #وتوسم #کروی #حفاری #فالوم #اوان بیشترین سرانه‌های فروش حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۵
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی #کارین #خچرخش #کمند #پارند #اعتماد #جوین #خاتم #ساذریح #اکورد #غگیلا #بالبر #شگل #کلر #سرود #ورازی #سدشت #امین_یکم #دکپسولح #شتوکا #وسگیلا بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۵
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی #امین_یکم #کمند #اعتماد #پارسیان #فملی #شلعاب #سپاس #کیان #وصنعت #اکورد #ساذریح #سلار #فردا #غپاذر #فاسمین #پارند #کسعدی #سشمال #وتوسم #شساخت بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۴
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی #امین_یکم #کمند #اعتماد #پارسیان #شلعاب #فملی #سپاس #کیان #وصنعت #اکورد #ساذریح #فردا #سلار #غپاذر #کسعدی #سشمال #پارند #فاسمین #سهرمز #شساخت بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۴
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی #امین_یکم #اعتماد #کمند #پارسیان #فملی #شلعاب #سپاس #وصنعت #ساذریح #سلار #فردا #اکورد #فاسمین #غپاذر #کسعدی #وتوسم #شپارس #سفارس #سهرمز #سغرب بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۱:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۴
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی #امین_یکم #اعتماد #کمند #پارسیان #فملی #شلعاب #سپاس #ساذریح #وصنعت #فردا #سلار #اکورد #کسعدی #غپاذر #فاسمین #سغرب #وتوسم #شپارس #سهرمز #شساخت بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۱:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۴
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#سرانه #سرانه_فروش_حقوقی #کیان #امین_یکم #شلعاب #کمند #ساذریح #سپاس #اعتماد #سلار #فردا #وملل #اکورد #اسامید #سهرمز #کروی #سغرب #وپارس #پارسیان #غپاذر #فولاد #فاسمین بیشترین سرانه‌های فروش حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۱:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۴
اشتراک گذاری
ساذریح،گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت
#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی #فردا #شگل #خبازرس #سپاس #کمند #شکف #امید #ساذریح #وسگیلا #امین_یکم #اعتماد #غگیلا #سلار #غشاذر #رافزا #جوین #فسپا #اکورد #کارین #غپاذر بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۱:۰۰ @bcrows
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها