#

ساذریح

ح . آذریت‌

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ساذریح

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#ساذریح جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #ساذریح

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#کمند #زفکا #سفارس #فولاد #امین_یکم #کیان #سمازن #اعتماد #کرمان #پارند #ثبهساز #تماوند #تاصیکو #فملی #خبازرس #اوان #ثتوسا #وساخت #کچاد #ساذریح

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_فروش_حقوقی

#کمند #کرمان #پارند #میدکو #زفکا #امین_یکم #اسامید #اکورد #کیان #دتمادح #سفارس #خبازرس #ثتوسا #اعتماد #سمگا #وساخت #شپترو #رمپنا #ساذریح #کپشیر

بیشترین سرانه‌های فروش حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#کمند #امین_یکم #کسعدی #شتران #دارا_یکم #ساذریح #مداران #فوکا #فولاد #فجر #سشمال #فملی #وملی #ساروم #اوان #کارین #ومهان #پارسان #وبملت #سفارس

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#کمند #کسعدی #امین_یکم #ساذریح #دارا_یکم #فوکا #فجر #سشمال #شتران #اوان #فولاد #ساروم #مداران #کاوه #کارین #خبازرس #ساربیل #وثخوز #سفارس #پارند

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی

#کمند #کسعدی #امین_یکم #ساذریح #سشمال #فوکا #دارا_یکم #فجر #شتران #اوان #پالایش #فملی #مداران #ساروم #فولاد #ساربیل #کاوه #خبازرس #کارین #سفارس

بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#کسعدی #فملی #ساذریح #امین_یکم #دارا_یکم #فجر #شتران #اوان #ساروم #کاوه #فولاد #پارند #کارین #سفارس #وتوسم #فلوله #پارسان #پارس #مرقام #کپشیر

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی

#کسعدی #فملی #ساذریح #امین_یکم #فجر #شتران #اوان #دارا_یکم #کاوه #ساروم #پارند #فلوله #کارین #سفارس #فولاد #سشمال #کپشیر #وتوسم #مرقام #پارسان

بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_فروش_حقوقی

#ساذریح #پارند #ارمغان #اعتماد #اسامید #کسعدی #شکبیر #بموتو #امین_یکم #فجر #کارین #ساروم #اکورد #شخارک #کمند #وتوسم #کروی #حفاری #فالوم #اوان

بیشترین سرانه‌های فروش حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#کارین #خچرخش #کمند #پارند #اعتماد #جوین #خاتم #ساذریح #اکورد #غگیلا #بالبر #شگل #کلر #سرود #ورازی #سدشت #امین_یکم #دکپسولح #شتوکا #وسگیلا

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش ساذریح
امتیاز:0
دنبال کننده:1.9K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#امین_یکم #کمند #اعتماد #پارسیان #فملی #شلعاب #سپاس #کیان #وصنعت #اکورد #ساذریح #سلار #فردا #غپاذر #فاسمین #پارند #کسعدی #سشمال #وتوسم #شساخت

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ساذریح

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
-
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد