فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش تملتح
امتیاز:1
دنبال کننده:10.9K

🔹در بورس امروز در مجموع حدود ۲۱هزار و ۲۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد #فولاد، #خودرو، #شستا، #خساپا و #وتجارت به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند.

🔹در اولین روز هفته معادل ۹۱۰میلیارد تومان سهام فولاد مبارکه اصفهان دست به دست شد، شرکت ایران خودرو پس از معاملاتی به ارزش ۶۵۰میلیارد تومان دوم شد و سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز به جایگاه سوم معاملات رسید.

🔹بیشترین معاملات بورس و فرابورس امروز به گروه «خودرو و ساخت قطعات» تعلق داشت به طوری که دو هزار و ۶۶۰میلیارد تومان فقط در این بخش جابجا شد، گروه «فلزات اساسی» با معاملات دو هزار و ۳۷۰میلیارد تومانی دوم شد و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» در جایگاه سوم قرار گرفت.

🔹امروز ۶۰درصد از کل سهام حق تقدم تامین سرمایه بانک ملت (#تملتح) معامله شد، ۱۰ نماد برتر سهم ۲۴درصدی از کل داد و ستدها داشتند، ارزش معاملات در ۴۷سهم به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسید و نصف ارزش کل معاملات نیز به ۴۶نماد نخست اختصاص داشت.

#بورسینه

@boursineh_com

آموزش تملتح
امتیاز:727
دنبال کننده:50.2K

✔️حقیقی‌ها امروز حدود ۶۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۲۱هزار و ۳۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۷ درصد یعنی ۱۸هزار و ۳۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان سه درصد از کل معاملات شد.

✔️بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «فرآورده‌های نفتی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

✔️سه نماد #فولاد، #تملتح و #فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #تجارت، #شستا و #وملل معطوف بود.

✔️مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان معادل ۲۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک #تجارت با برتری ۹۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

✔️امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۶۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۵۷۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۹۴۰میلیارد تومان بود.

💠@signale_bartare_bours💯

آموزش تملتح
100tahlil.ir@sadtahlil
امتیاز:0
دنبال کننده:8.1K

#گزارش_بازار

🔹رشد ۲۱هزار و ۲۳۱واحدی شاخص کل(۱.۴درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۷هزار واحدی قرار داد و شاخص‌ هم وزن ۱.۴درصد رشد کرد.

🔹حقیقی‌ها امروز حدود ۶۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۲۱هزار و ۳۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۷ درصد یعنی ۱۸هزار و ۳۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان سه درصد از کل معاملات شد.

🔹بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «فرآورده‌های نفتی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

🔹سه نماد #فولاد، #تملتح و #فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #تجارت، #شستا و #وملل معطوف بود.

🔹مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان معادل ۲۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک #تجارت با برتری ۹۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

🆔 @sadtahlil 🌐 m.100tahlil.ir

آموزش تملتح
امتیاز:1
دنبال کننده:10.9K

🔹حقیقی‌ها امروز حدود ۶۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۲۱هزار و ۳۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۷ درصد یعنی ۱۸هزار و ۳۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان سه درصد از کل معاملات شد.

🔹بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «فرآورده‌های نفتی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

🔹سه نماد #فولاد، #تملتح و #فملی لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #تجارت، #شستا و #وملل معطوف بود.

🔹مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان معادل ۲۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک #تجارت با برتری ۹۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۶۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۵۷۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۹۴۰میلیارد تومان بود.

#بورسینه

@boursineh_com

آموزش تملتح
امتیاز:749
دنبال کننده:12K

من امروز #تملتح برای تبدیل به سهم خریدم

نمادآخرینپایانیحجمارزش