#

تاصیکوح

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تاصیکوح

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#تاصیکوح جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #تاصیکوح

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش تاصیکوح
امتیاز:0
دنبال کننده:9.4K

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:

#ولیز ۱۰۵ میلیارد تومان

#تاصیکوح ۱۰ میلیارد تومان

🔸عرضه در بورس:

#برکت ۴۳ میلیارد تومان

#وسرضوی ۳۲ میلیارد تومان

#خنصیر ۲۰ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:

#شاوان ۱۲۷ میلیارد تومان

#قشیر ۵۷ میلیارد تومان

#نطرین ۱۱ میلیارد تومان

🔸عرضه در فرابورس:

#غگیلا ۲۱ میلیارد تومان

#توسن ۲۰ میلیارد تومان

@boursineh_com

نمایش بیشتر

آموزش تاصیکوح
امتیاز:0
دنبال کننده:11.8K

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #تاصیکوح #خودرو #برکت و برترین تقاضاهای فرابورس #غگیلا #شصدف هستند.

@ebarez

آموزش تاصیکوح
امتیاز:0
دنبال کننده:11.8K

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #برکت #تاصیکوح #تاپیکو و برترین تقاضاهای فرابورس #غگیلا #شصدف هستند.

@ebarez

آموزش تاصیکوح
امتیاز:0
دنبال کننده:11.8K

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #تاصیکوح #سدشت #پالایش #دارایکم و برترین تقاضاهای فرابورس #غگیلا #شصدف هستند.

@ebarez

آموزش تاصیکوح
امتیاز:0
دنبال کننده:11.8K

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #پارند #خودرو #نمرینو #تاصیکوح و برترین تقاضاهای فرابورس #غگیلا #شصدف #سپیدار هستند.

@ebarez

آموزش تاصیکوح
امتیاز:729
دنبال کننده:15.1K

#تاصیکوح صف خرید 👌👏👍

#فوکا صف خرید 👌👏👍

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تاصیکوح

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد