ورود/ثبت‌نام
جریان نقدینگی

جریان نقدینگی

@g_1420328108

تعداد دنبال کننده:10
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
خبری
جزو 0 تریدر برتر
رتبه بین 56 تریدر
-1.8%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0%)
قدرت تحلیل
0.2
10000تعداد پیام
فیلتر
#مبین 🟢 #سومین_خرید_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 512 میلیون تومان در %0.95 💪 قدرت : 7.2👈7.6🔺 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 6.1 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:30:30
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۸٬۵۳۰
اشتراک گذاری
#داوه 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 820 میلیون تومان در %0.99 💪 قدرت : 6.7👈4.1🔻 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:29:39
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰٬۲۵۰
اشتراک گذاری
#خفنر 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 2 نفر هر کد 648 میلیون تومان در %-0.93 قدرت : 0.9👈0.8🔻 ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -1 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:29:02
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۷٬۴۸۰
اشتراک گذاری
#وامید 🟢 #اولین_خرید_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 744 میلیون تومان در %-0.87 💪 قدرت : 2.5👈3.5🔺 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.6 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:27:04
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٬۲۳۰
اشتراک گذاری
#خزامیا 🟢 #اولین_خرید_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 572 میلیون تومان در %1 قدرت : 1.3👈1.3 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 2.7 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:23:53
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۱۴۹
اشتراک گذاری
#خگستر 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 1.1 میلیارد تومان در %-1 قدرت : 0.9👈0.8🔻 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 2.8 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:23:47
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۴۸۱
اشتراک گذاری
#خودرو 🔴 #چهارمین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 583 میلیون تومان در %0.14 قدرت : 1👈1 ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -5 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:16:11
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۹۶۰
اشتراک گذاری
#فباهنر 🟢 #اولین_خرید_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 603 میلیون تومان در %0.81 قدرت : 0.8👈0.9🔺 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.7 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:15:11
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۹۶۰
اشتراک گذاری
#شپنا 🟢 #سومین_خرید_حقیقی 👨‍💼 2 نفر هر کد 653 میلیون تومان در %0.88 💪 قدرت : 10.2👈10.9🔺 ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -2.6 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:14:20
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۷۴۰
اشتراک گذاری
#چنوپا 🔴 #پنجمین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 1.4 میلیارد تومان در %0.84 قدرت : 0.6👈0.6 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.6 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:13:05
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۹٬۹۵۰
اشتراک گذاری
#شلیا 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 1 میلیارد تومان در %0.97 قدرت : 2.5👈0.4🔻 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:11:50
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۷٬۳۰۰
اشتراک گذاری
#غگل 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 611 میلیون تومان در %0.96 قدرت : 1.7👈1.5🔻 ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -1 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 12:00:16
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۰۳۰
اشتراک گذاری
#ورنا 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 880 میلیون تومان در %-0.88 قدرت : 0.7👈0.7 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 11:58:16
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶٬۷۶۰
اشتراک گذاری
#خساپا 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 756 میلیون تومان در %-0.98 قدرت : 1.2👈1🔻 ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -3.8 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 11:57:05
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۶۵۱
اشتراک گذاری
#چنوپا 🔴 #چهارمین_فروش_حقیقی 👨‍💼 9 نفر هر کد 821 میلیون تومان در %0.67 قدرت : 1.6👈0.3🔻 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.6 میلیارد ⏰ 1403/01/29 ➖ ‏ 11:55:25
نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۹٬۹۵۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها