ورود/ثبت‌نام

وایراوایرا

آخرین معامله-1.99%۴٬۲۳۳
اضافه کردن به دیده‌بان
13
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
50%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وایرا:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 1061
2.5
خریدوایرا،برترین سهم

سهامی که نشان از برگشت قدرت خریدار دارند #همراه #وایرا #وتوصا سهم وتوصا بررسی ویژه کنین ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1403/03/26 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۸۴
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1267
4.9

#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌‌‌‌‌‌ ‌چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبصادر #وخاور #غفارس #دابور #ثباغ #کنور #شدوص #دکوثر 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #فولاد #فملی #وتجارت #خودرو #شستا #خاور #بوعلی 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #شاروم #چخزر #دابور #سآبیک #شرنگی #زفجر #رافزا 🔴 کراس با RSI 50: #وایرا #خمحور #تپسی #سمارن #سیتا #غپاک #وغدیر 🟢الگوی کندلی پوشا: #غپاک #بساما 🔴 کندل چکش: #وتوسم #ونفت #قزوین #وگردش #سبزوا #وتجارت 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۸۴
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وایرا بهتر است؟
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 1184
2.7

#فیلتر_‌چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ بیشترین ورود پول حقیقی: #وبصادر #وخاور #غفارس #دابور #ثباغ #کنور #شدوص #دکوثر بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #فولاد #فملی #وتجارت #خودرو #شستا #خاور #بوعلی برترین نسبت خریدار به فروشنده: #شاروم #چخزر #دابور #سآبیک #شرنگی #زفجر #رافزا کراس با RSI 50: #وایرا #خمحور #تپسی #سمارن #سیتا #غپاک #وغدیر الگوی کندلی پوشا: #غپاک #بساما کندل چکش: #وتوسم #ونفت #قزوین #وگردش #سبزوا #وتجارت

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۸۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 16
3.7

🕯 #فیلتر_آرمان ‌‌‌‌‌‌‌ ‌چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبصادر #وخاور #غفارس #دابور #ثباغ #کنور #شدوص #دکوثر 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #فولاد #فملی #وتجارت #خودرو #شستا #خاور #بوعلی 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #شاروم #چخزر #دابور #سآبیک #شرنگی #زفجر #رافزا 🕯 کراس با RSI 50: #وایرا #خمحور #تپسی #سمارن #سیتا #غپاک #وغدیر 🕯 الگوی کندلی پوشا: #غپاک #بساما 🕯 کندل چکش: #وتوسم #ونفت #قزوین #وگردش #سبزوا #وتجارت @Armantdbroker

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۸۴
اشتراک گذاری

#فیلتر_یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳ بیشترین ورود پول حقیقی: #خدیزل #حسینا #خاور #وتوکا #فزر #ونوین #فسبزوار #شکربن #شکلر #کگاز بیشترین خروج پول حقیقی: #بوعلی #شستا #ثفارس #شپنا #خساپا #شبندر #کچاد #وغدیر برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غنیلی #وتوکا #بگیلان #سبجنو #کزغال #ثالوند #سپیدار #کخاک #سبزوا کراس با RSI 50: #‌‌پاسا #وایرا #تایرا #تجلی #حتاید #نهال #شکربن #شکلر الگوی کندلی پوشا: #توان #وثنو #چکارن #اتوآگاه کندل چکش: #وتوس #خموتور #خودرو #وشهر

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۷۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 1184
2.7

#فیلتر_یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳ بیشترین ورود پول حقیقی: #خدیزل #حسینا #خاور #وتوکا #فزر #ونوین #فسبزوار #شکربن #شکلر #کگاز بیشترین خروج پول حقیقی: #بوعلی #شستا #ثفارس #شپنا #خساپا #شبندر #کچاد #وغدیر برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غنیلی #وتوکا #بگیلان #سبجنو #کزغال #ثالوند #سپیدار #کخاک #سبزوا کراس با RSI 50: #‌‌پاسا #وایرا #تایرا #تجلی #حتاید #نهال #شکربن #شکلر الگوی کندلی پوشا: #توان #وثنو #چکارن #اتوآگاه کندل چکش: #وتوس #خموتور #خودرو #وشهر @bourse_poll

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۷۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 1184
2.7

#فیلتر_یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳ بیشترین ورود پول حقیقی: #خدیزل #حسینا #خاور #وتوکا #فزر #ونوین #فسبزوار #شکربن #شکلر #کگاز بیشترین خروج پول حقیقی: #بوعلی #شستا #ثفارس #شپنا #خساپا #شبندر #کچاد #وغدیر برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غنیلی #وتوکا #بگیلان #سبجنو #کزغال #ثالوند #سپیدار #کخاک #سبزوا کراس با RSI 50: #‌‌پاسا #وایرا #تایرا #تجلی #حتاید #نهال #شکربن #شکلر الگوی کندلی پوشا: #توان #وثنو #چکارن #اتوآگاه کندل چکش: #وتوس #خموتور #خودرو #وشهر @bourse_poll

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۷۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1267
4.9

#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌‌‌‌‌‌یک ‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #خدیزل #حسینا #خاور #وتوکا #فزر #ونوین #فسبزوار #شکربن #شکلر #کگاز 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #بوعلی #شستا #ثفارس #شپنا #خساپا #شبندر #کچاد #وغدیر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غنیلی #وتوکا #بگیلان #سبجنو #کزغال #ثالوند #سپیدار #کخاک #سبزوا 🔴 کراس با RSI 50: #‌‌پاسا #وایرا #تایرا #تجلی #حتاید #نهال #شکربن #شکلر 🟢 الگوی کندلی پوشا: #توان #وثنو #چکارن #اتوآگاه 🔴 کندل چکش: #وتوس #خموتور #خودرو #وشهر 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۷۰
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 16
3.7

🕯 #فیلتر_آرمان ‌‌‌‌‌‌‌یک ‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #خدیزل #حسینا #خاور #وتوکا #فزر #ونوین #فسبزوار #شکربن #شکلر #کگاز 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #بوعلی #شستا #ثفارس #شپنا #خساپا #شبندر #کچاد #وغدیر 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غنیلی #وتوکا #بگیلان #سبجنو #کزغال #ثالوند #سپیدار #کخاک #سبزوا 🕯 کراس با RSI 50: #‌‌پاسا #وایرا #تایرا #تجلی #حتاید #نهال #شکربن #شکلر 🕯 الگوی کندلی پوشا: #توان #وثنو #چکارن #اتوآگاه 🕯 کندل چکش: #وتوس #خموتور #خودرو #وشهر @Armantdbroker

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۳
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۴۷۰
اشتراک گذاری

🔰لیست سرخط خرید: ⚡تایرا ⚡زمگسا ⚡وتوکا ⚡خکار ⚡خدیزل ⚡معیار ⚡وهامون ⚡شفام ⚡شکربن ⚡فوکا ⚡خچرخش ⚡چنوپا ⚡کایزد ⚡شدوص ⚡ونوین ⚡وایرا ⏰ 12:35:0 🆔 @RasadKhaane

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۳۸۳
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار