ورود/ثبت‌نام
برترین سهم

برترین سهم

@g_1311539548

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۷
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
293
رتبه بین 7860 تریدر
-0.8%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :3.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.7%)
قدرت تحلیل
2.2
922تعداد پیام
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
#گلدیرا امروز مهمی پیش رو دارد ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/13 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
#وساخت عالی می تازد ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/13 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
#غدیس محدوده 16000 عالی برای خرید ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/13 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خرید
15 ساعت پیش
نقطه ورود:
۱۶٬۰۰۰
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،برترین سهم
#زپارس ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/11 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،برترین سهم
سهامی که نشان از برگشت قدرت خریدار دارند #ثامان #ثشرق #حگهر #خپویش #زپارس #زدشت #ستران #شپترو #قپیرا #کهمدا #کیسون ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/11 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،برترین سهم
سهامی که در انتهای روند نزولی خود قرار دارند #بپاس #تنوین #توسن ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/11 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
#وساخت محدوده 1700 الانم منفی 2 هست #خرید_شخصی ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/08 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
نقطه ورود:
۱۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،تکنیکال،برترین سهم
#قهکمت ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/07 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اولین مقاومت:
۱۲٬۱۱۲
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،برترین سهم
سهامی که نشان از برگشت قدرت خریدار دارد #غشان #قرن #قهکمت #وبهمن ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/07 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،برترین سهم
سهامی که در انتهای روند نزولی خود قرار دارند #کگاز ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/07 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،برترین سهم
سهامی که نشان از برگشت قدرت خریدار دارند #آپ #دماوند #رنیک #ساذری #سباقر #کهمدا ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/03 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۳
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
#فکمند خروجی فیلتر تا الان محدوده 27000 بررسی ویژه ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/01 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
،برترین سهم
سهامی که نشان از برگشت قدرت خریدار دارند #بالاس #حتاید #قاسم #دشیمی #وثوق #وخاور ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/12/01 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
#دعبید #گلدیرا واچ داشته باشید ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/11/30 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اشتراک گذاری
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 293
2.2
خرید،تکنیکال،برترین سهم
#شگویا با رعایت حد ضرر محدوده 16000 در محدوده مناسبی برای خرید هست ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1402/11/30 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
حد ضرر
۱۶٬۰۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها