فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وسنا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:320
دنبال کننده:127.4K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فسدید

🔻شیمیایی : #فارس، #زنجان، #پترول

🔻رایانه : #آپ، #سیستم

🔻انبوه‌سازی : #کیسون

🔻فراکابها : #بورس

🔻واسطه‌گری مالی : #وارس، #ولساپا، #وثوق، #وسنا

🔻مخابرات : #اخابر

🔻بانکها : #وآیند، #سمایه، #وسینا، #وملل

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #وصنا

🔻کانه‌غیرفلزی : #کخاک، #کفرآور

🔻دارویی : #دزهراوی

🔻غذایی : #غمارگ ، #غدام

🔻ماشین آلات و ساخت دستگاه : #تپکو، #بنیرو، #تایرا، #لسرما، #لبوتان، #فبیرا

🔻لاستیک و پلاستیک : #پکرمان

🔻کانه فلزی : #کمنگنز

🔻زغال سنگ : #کشرق

🔻زراعت : #سیمرغ

@boursetahlilnovin

آموزش وسنا
تالار بورس@Talare_borse
امتیاز:394
دنبال کننده:2K
آموزش وسنا
امتیاز:391
دنبال کننده:2.1K

واچ لیست جهت بررسی

#کوثر

#وسنا

#بورس

#سکرد

#فوکا

#سشرق

آموزش وسنا
امتیاز:376
دنبال کننده:3.9K

خروجی فیلتر کد ب کد حقوقی ب حقیقی:

#وسنا

#رمپنا

کد ب کد اول حرکت سهم صورت میگیره

در قله ها عموماکد ب کد ها باعث خراب شدن روند سهم میشن

آموزش وسنا
امتیاز:477
دنبال کننده:40.9K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #شتران 👈 29 (آخرین معامله +4.93 %)

2. #رمپنا 👈 17 (صف خرید +5.95 %)

3. #فباهنر 👈 11 (صف خرید +5.98 %)

4. #سیستم 👈 10 (صف خرید +5.97 %)

5. #شکلر 👈 6 (آخرین معامله +4.2 %)

6. #خپارس 👈 5 (صف خرید +5.89 %)

7. #فزرین 👈 4 (آخرین معامله +3.81 %)

8. #پترول 👈 4 (آخرین معامله +1.81 %)

9. #فجر 👈 3 (آخرین معامله +5.71 %)

10. #حکشتی 👈 3 (صف خرید +5.99 %)

11. #کمنگنز 👈 3 (آخرین معامله +1.28 %)

12. #حتاید 👈 2 (صف خرید +5.98 %)

13. #وسنا 👈 2 (صف خرید +2.99 %)

14. #وبوعلی 👈 2 (آخرین معامله +1.64 %)

15. #خگستر 👈 2 (آخرین معامله +0.34 %)

16. #وتوصا 👈 2 (صف خرید +5.92 %)

17. #خصدرا 👈 1 (صف خرید +2.96 %)

18. #دزهراوی 👈 1 (آخرین معامله +5.12 %)

19. #وایرا 👈 1 (صف خرید +5 %)

20. #غفارس 👈 1 (آخرین معامله +5.26 %)

📍 @Borse_Trader💰

نمادآخرینپایانیحجمارزش