ورود/ثبت‌نام

وسناوسنا

آخرین معامله-2.97%۱۵٬۰۴۰
اضافه کردن به دیده‌بان
14
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وسنا:
فیلتر
;;
✅ «وسنا» درجا زد به گزارش کدال نگر بورس 24 ، شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا در 12 ماهه منتهی به اسفند 144میلیارد تومان سود خالص محقق کرد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
وسنا،بنیادی،کدال۳۶۰
#وسنا #صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #سرمایه_گذاری_نیروگاهی_ایران_سنا ▪️ شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 417 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0 درصد تغییری نکرده است. ▪️ «وسنا» با سرمایه ثبت شده 3,458,607 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 1,441,825 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1403-02-30 13:24:55 (1191586) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وسنا بهتر است؟
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1408
5.0
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 71 #زاگرس (4) | #دامین (17) | #فنرژی (6) | #وثنو (25) | #آباد (74) | #شگویا (5) | #وحافظ (14) | #سکارون (15) | #رفاه (0.5) | #وتعاون (66) | #شلرد (10) | #وایرا (12) | #ثعتما (1.9) | #ومشانح (12) | #وسنا (3) | #غفارس (3) | #کمینا (3) | #آینده (4) | #شصدف (1.7) | #ولراز (5) | #فبستم (2.2) | #وآیند (2.8) | #وشهر (1.7) | #کارام (6) | #لپیام (0.3) | #پلاست (1.9) | #ثاژن (4) | #ومشان (3) | #شلیا (2.1) | #وزمین (4) | #غشوکو (2.2) | #وحکمت (4) | #حبندر (0.9) | #وسین (5) | #خبازرس (0.6) | #پرسپولیس (4) | #ثنظام (0.2) | #دحاوی (4) | #شتولی (0.5) | #سخواف (3) | #لخانه (0.1) | #وشمال (0.3) | #لابسا (0.4) | #شکف (0.2) | #خعمرا (0.8) | #لازما (0) | #کهرام (0.1) | #تپولا (0.2) | #سایرا (0.1) | #خفناور (0.1) | #فن آوا (0.8) | #کسرام (0.1) | #زنجان (0.9) | #اتکام (0.3) | #بمیلا (0.2) | #استقلال (0.9) | #قیستو (0) | #تشتاد (0.1) | #کیمیا (0.2) | #فتوسا (0.1) | #غمارگ (0) | #بپردیس (0.2) | #شستان (0) | #سمایه (0) | #خراسان (0) | #دریا (0) | #اعتلاح (0.1) | #وامین (0) | #فسا (0.1) | #ضکرمان303 (0) | #ضخپارس205 (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۳:۱۱ ۲۹ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #الماس #لطیف #کتوسعه #ثنور #وکبهمن #جاودان #بگیلان #بیوتیک #آردینه #زفجر 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبملت #وپارس #ثاخت #گنج #واحیا #نوری #توسن #عیار #پتایر #فزر 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #خودرو #آساس #حفاری #جم #کالا #آگاس #وطوبی #رانفور #بپاس #سامان 🔸 قوی ترین صف های خرید: #شفام #ثاخت #ثزاگرس #پارسیان #ثغرب #سصفها #چنوپا #ثتوسا #فاهواز #واحیا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فنرژی #دامین #وحافظ #وثنو #سکارون #خفولا #رفاه #وآیند #وایرا #وسنا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #توان #اهرم #ثامان #پتروآگاه #آباد #اتوآگاه #وآذر #فن_افزار #کترام 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #خمحور #شهر #پارسیان #چافست #غالبر #ثامان 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #اپال #البرز #هیوا #شفارا #نتوس #بایکا #ثزاگرس #ثتوسا #خلیبل #وثوق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1408
5.0
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 46 #فنرژی (8) | #دامین (13) | #وثنو (23) | #وحافظ (17) | #سکارون (18) | #وآیند (8) | #ومشانح (20) | #وایرا (12) | #رفاه (0.4) | #وآذر (6) | #ثعتما (1.9) | #وسنا (2.9) | #کازرو (2.2) | #ومشان (4) | #ممسنی (1.5) | #ولراز (4) | #آینده (2.4) | #شلیا (2.6) | #ثاژن (4) | #وسین (7) | #پلاست (1.4) | #فبستم (1.1) | #کارام (3) | #وزمین (2.7) | #سخواف (5) | #غشوکو (1.3) | #وحکمت (2.1) | #حبندر (0.4) | #خعمرا (0.5) | #شتولی (0.3) | #وتوسم (1.4) | #شکف (0.3) | #وشمال (0.2) | #لخانه (0.3) | #دکوثر (0.2) | #سایرا (0.1) | #سپرمی (0) | #فن آوا (0.6) | #سمایه (0) | #خبازرس (0) | #تابا (0) | #اتکام (0.1) | #جهرم (0.4) | #تاتمس (0) | #ثاصفا (0) | #فسا (0.1) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۸ ۲۶ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #شگامرن #نارین #تاراز #بذر #آردینه #زفجر #فن_افزار #داتام #دریا #بگیلان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #عیار #شتاب #ونیرو #جهش #کهربا #ناب #کلر #اهرم #شرنگی #ثمسکن 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #جم_پیلن #بتهران #وامید #دکوثر #ارفع #دامین #خساپا #سخوز #خاور #شپدیس 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثاخت #آباد #ونیرو #پرسپولیس #کلر #وپسا #ثغرب #ثزاگرس #کابگن #فتوسا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #وحافظ #وثنو #سکارون #وآیند #وآذر #خفولا #رفاه #وسنا #کازرو #فبیرا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #هوشیار #توان #شتاب #اهرم #گارانتی #ثامان #اتوآگاه #جهش #پتروآگاه #خودران 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #فرآور #خزامیا #ثمسکن #خپویش #کاما #وبشهر #کیمیا #ثامید #خکمک #کروی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #سخاش #کطبس #پسهند #سصفها #وبشهر #ثامید #خکمک #بنیرو #ختراک #پکرمان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 1031
2.6
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۸ ۲۶ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #شگامرن #نارین #تاراز #بذر #آردینه #زفجر #فن_افزار #داتام #دریا #بگیلان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #عیار #شتاب #ونیرو #جهش #کهربا #ناب #کلر #اهرم #شرنگی #ثمسکن 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #جم_پیلن #بتهران #وامید #دکوثر #ارفع #دامین #خساپا #سخوز #خاور #شپدیس 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثاخت #آباد #ونیرو #پرسپولیس #کلر #وپسا #ثغرب #ثزاگرس #کابگن #فتوسا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #وحافظ #وثنو #سکارون #وآیند #وآذر #خفولا #رفاه #وسنا #کازرو #فبیرا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #هوشیار #توان #شتاب #اهرم #گارانتی #ثامان #اتوآگاه #جهش #پتروآگاه #خودران 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #فرآور #خزامیا #ثمسکن #خپویش #کاما #وبشهر #کیمیا #ثامید #خکمک #کروی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #سخاش #کطبس #پسهند #سصفها #وبشهر #ثامید #خکمک #بنیرو #ختراک #پکرمان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 1141
3.2
🔴 #صف_های_فروش ☑️تعداد نماد صف فروش: (83) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف فروش - داخل پرانتز حجم #فنرژی (7.2M) #غبهار (10.2M) #وثنو (37.1M) #سکارون (20.7M) #معیارح (6.6M) #وسدید (19.3M) #رفاه (419.7K) #ثعتما (1.6M) #تمحرکه (3.5M) #دی (46.9M) #کازرو (2.4M) #وسنا (2M) #کساپا (4.1M) #حپترو (1M) #لپیام (483.7K) #ولراز (5.1M) #ممسنی (1.6M) #بتهران (12.1M) #ثنوسا (3.2M) #شلیا (3.2M) #کارام (6M) #غشوکو (3.3M) #شفارا (3.1M) #آینده (2.6M) #بپاس (1.9M) #سخواف (7.7M) #لابسا (1.1M) #وشمال (399.6K) #شتولی (803.1K) #حرهشا (43.6K) #سلار (3.2M) #تپولا (481.9K) #غپآذر (184.1K) #وحکمت (2.1M) #تکشا (238.6K) #فن آوا (2M) #فبستم (496.2K) #غمارگ (5.5M) #کمینا (568K) #فن افزار (484.3K) #ثنظام (134.8K) #چنوپا (167.1K) #وثوق (274.7K) #فنفت (388.3K) #تفارس (2M) #زنجان (2.2M) #خعمرا (1.1M) #شکف (221.7K) #سپرمی (91.1K) #کهرام (143.7K) #آردینه (304.6K) #قشرین (371.9K) #حبندر (254.7K) #آبین (235.4K) #بهیر (467.9K) #ثتران (330.1K) #دحاوی (1.4M) #واحیا (304.5K) #لسرما (47.1K) #شساخت (166.7K) #خفناور (29K) #وسین (818.5K) #وبرق (34.9K) #وملت (109.6K) #کصدف (65.6K) #جهرم (513K) #خشرق (28.1K) #وتوسکا (277.5K) #شپلی (673.8K) #کورز (18.5K) #پلوله (13.8K) #شسم (288) #کیا (19K) #تابا (6.1K) #وکادو (75.9K) #فسا (47.8K) #حشکوه (304.1K) #بتک (782) #آرمان (35.7K) #خکمک (118.4K) #تشتاد (10.9K) #سفارود (32.2K) #واحصا (12.7K) ⏱ این پیام هر 15 دقیقه ارسال می شود. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۲:۳۰ 🆔 @BourseTrader24 🌐 Bourse-Trader.ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۶ ۲۲ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #وکبهمن #صدف #ترمه #ولکارح #لطیف #بیوتیک #آردینه #سیتا #بگیلان #ومدیر 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #حفارس #ثفارس #دامین #عیار #اهرم #مثقال #شتاب #آلتون #وتوسم #گوهر 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #خودرو #فملی #وامید #وبملت #فکمند #بوعلی #شپنا #جهش #خساپا #وسالت 🔸 قوی ترین صف های خرید: #وثخوز #دامین #دکوثر #ثامان #وتوسم #ثتوسا #چنوپا #فاهواز #وایرا #وپسا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #خفولا #وثنو #فنرژی #رفاه #وسدید #تمحرکه #ثعتما #ولراز #کازرو #وسنا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #وطوبی #خلیج #پتروآگاه #اتوآگاه #ولکارح #توان #کترام #ناب #اهرم 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #ملت #خلنت #وتوسم #کسرام #دکوثر #شدوص #آباد #کگاز #حسیر #غگلپا 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #کسرام #ما #شدوص #وتعاون #غنیلی #زدشت #کمرجان #پارتا #دهدشت #بایکا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۱ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #نارین #وکبهمن #بگیلان #ترمه #شساخت #بپیوند #تفارس #ومدیر #لطیف #آردینه 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #مبینح #اهرم #توسن #خاهن #ثفارس #حفارس #غفارس #برکت #جهش #فن_افزار 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فکمند #کیسون #پالایش #ثامان #خساپا #سفار #سامان #وجامی #دامین #آریا 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثزاگرس #ثتوسا #فاهواز #معیار #بتهران #کساپا #کشرق #چنوپا #شرنگی #وطوبی 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فنرژی #خفولا #وثنو #وحافظ #رفاه #فبیرا #ولراز #کازرو #ثعتما #وسنا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #ثامان #اتوآگاه #وجامی #فکمند #شتاب #پتروآگاه #توان #ساذری #اهرم #وثوق 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #فلامی #سدشت #اتکام #وبشهرح #ثامان #غمینو #ومعلم #وهور #افرا 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #مبینح #دکوثر #فلامی #سدشت #ثفارس #وبشهرح #ثامان #ولصنم #کیا #ومعلم
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۰۴۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها