ورود/ثبت‌نام

گشانگشان

آخرین معامله
دنبال کردن
155
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز گشان:
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (59) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (355.6M) #وپارس (247M) #ورنا (56.9M) #پارسیان (87.1M) #خگستر (33M) #خکاوه (7.8M) #وآیند (14.7M) #تپکو (51.8M) #ثتوسا (2.2M) #خساپا (38.4M) #بپردیس (56.1M) #وتوس (5.1M) #زماهان (3M) #وبانک (6.4M) #بنیرو (27.3M) #غفارس (3.6M) #کسرام (1.2M) #ثزاگرس (389.8K) #خبنیان (11.7M) #بورس (6.3M) #کابگن (2.6M) #خپارس (32.2M) #وجامی (14.2M) #شفارس (13.2M) #معیار  (6.3M) #کبافق (756.5K) #ولراز (5.6M) #وبرق (342.8K) #بکابل (1.8M) #ودانا (2.3M) #گشان (836.1K) #فلات (1M) #نبروج (1.1M) #غچین (2.4M) #وثخوز (274.8K) #شستان (3.4M) #غشوکو (1.6M) #تفیرو (241.7K) #خموتور (3M) #شتوکا (83.2K) #کپرور (623.4K) #وملت (2.1M) #شپترو (4.6M) #دشیری (45K) #وگستر (272.6K) #وساپا (1.2M) #ثنام (2.4M) #ملت (2.2M) #جم (17.2K) #تکنار (89.6K) #سفارود (192.7K) #غیوان (140.2K) #کهرام (37.6K) #فبیرا (291.3K) #فاهواز (100.8K) #دحاوی (183.9K) #شنفت (68.2K) #ثنور (29.5K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳  ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (83) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (434.8M) #ورنا (86.6M) #وپارس (261.5M) #خگستر (112M) #پارسیان (98.4M) #خساپا (143.7M) #وساپا (43.5M) #خکاوه (8M) #بورس (26.4M) #ثتوسا (2.1M) #تپکو (49.2M) #کالا (12.3M) #کماسه (12.3M) #بپردیس (58.2M) #زماهان (3.8M) #وتوس (5.8M) #خمحرکه (11.3M) #وبانک (7.7M) #بنیرو (27.4M) #خپارس (55.9M) #شتران (18.3M) #غفارس (3.8M) #ثزاگرس (434.8K) #شفارس (20.9M) #خبهمن (22.4M) #وبرق (692.9K) #خبنیان (12.3M) #وجامی (16.9M) #کسرام (730.3K) #سپاها (1.4M) #ودانا (3.7M) #وساخت (14M) #پترول (14.8M) #شسینا (5.8M) #غچین (4.5M) #عالیس (3.7M) #معیار  (6.4M) #شتوکا (1.5M) #ولراز (5.9M) #خاذین (6.5M) #فروژ (562.1K) #خکمک (4.4M) #ونوین (6.3M) #فلات (0.9M) #خدیزل (4.3M) #خفنر (99.2K) #خنصیر (1.7M) #خودکفا (2.9M) #نبروج (1.1M) #خموتور (3.9M) #وگستر (817.7K) #شستان (3.7M) #غشوکو (1.7M) #تفیرو (241.7K) #خشرق (881.8K) #گشان (461.4K) #اردستان (633.8K) #سشمال (422.4K) #شپترو (4.7M) #وملت (2M) #کبافق (229.3K) #شپنا (131.2K) #بهپاک (1.8M) #فاراک (2M) #ثنام (2.7M) #جوین (1.1M) #تکنار (89.7K) #دشیری (22.4K) #دتوزیع (188.6K) #شصفها (2.1K) #کدما (31.3K) #سفارود (189.6K) #کهرام (66K) #غدشت (37K) #غیوان (140.2K) #شمواد (407K) #قرن (154.6K) #کیسون (268.1K) #خکرمان (227.5K) #فاهواز (108.1K) #شفا (39.3K) #خزر (139.2K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳  ۱۰:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از گشان بهتر است؟
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (111) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (242.7M) #وپارس (185.8M) #خساپا (146.4M) #خگستر (77.4M) #کرومیت (13.9M) #ورنا (39.1M) #پارسیان (64.3M) #شبندر (17.7M) #وساپا (35.3M) #بورس (31.3M) #حکشتی (12.8M) #ثتوسا (2.3M) #ثشاهد (7.2M) #وسدید (31.5M) #بپردیس (60.3M) #کالا (11.7M) #وآیند (10.4M) #شتران (30.2M) #شپنا (17.5M) #فولاد (16.8M) #خمحرکه (11.3M) #خاور (19.6M) #تپکو (32M) #وغدیر (2.1M) #زنگان (816.5K) #خکاوه (3.1M) #فرابورس (6.5M) #کایزد (3.5M) #وتوس (3.3M) #کرمان (38.7M) #شگستر (27.9M) #شفارس (22.7M) #غشوکو (5.8M) #خبهمن (21.8M) #فنوال (5.3M) #خوساز (890.7K) #خکمک (8.8M) #فلوله (11.1M) #کماسه (4.7M) #تاپیکو (2.2M) #وبصادر (16.9M) #آباد (423.9K) #معیار  (8.7M) #کسرام (1.2M) #ذوب (5.8M) #شسینا (5.9M) #خپارس (24.3M) #خزامیا (5.1M) #فاذر (14.8M) #ختوقا (3.5M) #خکار (6M) #ساینا (438.7K) #فسازان (4.2M) #ثزاگرس (204.3K) #خنصیر (1.8M) #خمهر (5.7M) #اوان (1.4M) #شاوان (1M) #نبروج (1.1M) #خفنر (2.1M) #خدیزل (3.9M) #ولراز (3.6M) #غفارس (730.1K) #شستان (3.6M) #فلات (607.8K) #وثخوز (234.5K) #تفیرو (236K) #ودانا (1.4M) #ختراک (2.7M) #هرمز (2.5M) #آردینه (101K) #خموتور (1.8M) #فسرب (4.9M) #ولپارس (1.3M) #خرینگ (569.5K) #واعتبار (3.7M) #وتوسکا (2.1M) #خچرخش (385.2K) #فاهواز (731.7K) #قجام (702.3K) #غسالم (1.4M) #بزاگرس (108.6K) #سقاین (827.6K) #فتوسا (662.8K) #خکرمان (669.6K) #تکنار (83.1K) #خشرق (344.2K) #فاراک (2.4M) #دتماد (57.1K) #ثنام (1.5M) #آواپارس (1.1M) #ولساپا (2.2M) #شراز (180.3K) #قثابت (780.3K) #غیوان (140.2K) #ولیز (0.9M) #خاذین (491K) #واحصا (39.6K) #کدما (20.1K) #فسپا (109K) #گشان (3K) #وگردش (105.7K) #خلنت (27.3K) #بنو (198.4K) #اردستان (15.9K) #وهنر (650) #کحافظ (16.9K) #سکرد (45.1K) #حاریا (18.2K) #سدور (1.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
توقف "فملی" و ۲۲ نماد دیگر، رفع گره از ۵ سهم و فهرست ۲۹ شرکت مشمول ابطال نماد "فملی" و ۲۲ شرکت دیگر، بسته و ۵ سهم مشمول رفع گره معاملاتی شدند و آمار ابطالی ها هم به ۲۹ شرکت رسید. 🔻به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قبل از آغاز معاملات اولین روز کاری این هفته بازار سهام، نماد شرکت های پتروشیمی‌شیراز، پگاه‌خراسان‌، ایران دارو، عمران‌ و توسعه‌ فارس‌، بانک‌ اقتصاد نوین‌، تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری، بانک سینا، گروه‌ بهمن‌، پتروشیمی فناوران، بانک سامان، داروسازی‌ کوثر، بهساز کاشانه تهران، کشت و صنعت و دامپروری پارس، نساجی خسروی خراسان، فرانسوز یزد، پگاه گیلان، بیمه تجارت نو و بهمن دیزل به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته و بعد از ساعت 10 بازگشایی می شوند. 🔻شرکت های ملی مس هم برای یک روز 🔻 مشانیر، پلاستیران، کنترل ‌خوردگی ‌تکین ‌کوی و بانک شهر برای دو روز کاری 🔻معادن کرومیت کاوندگان بنا بدون اعلام زمان از تابلو معاملات خارج شدند. 🔻سهام 5 شرکت فرابورسی توسعه عمران زاگرس، مارگارین، ساختمان‌ اصفهان‌، جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ و نیوپان‌ 22 بهمن‌ که در روزهای قبل دارای صف خرید و فروش بودند، امروز مشمول رفع گره معاملاتی هستند. 🔻ابطال با توضیح بخشی از معاملات سهام شرکت های بورسی و فرابورسی هم شامل بین المللی توسعه ساختمان با تصمیم مدیرعامل بورس، مخابرات، فجر انرژی خلیج فارس، تاپیکو، تامین سرمایه بانک ملت، پتروشیمی جم پیلن، پتروشیمی شازند، پالایش نفت تبریز، نفت بهران، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی پردیس ، فولاد خوزستان، ملی مس، فولاد کاوه جنوب کیش، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، پارسان، سرمایه گذاری امید، بانک صادرات ، بانک اقتصاد نوین و پتروشیمی پارس به دلیل عدم رعایت اصل انصاف و نمادهای فرابورسی " کفرآور، گشان، آ س پ، ساروج، کایزد، نبروج، تفیرو، ثاژن و ثعتما " طبق مفاد 20، 28 و 147 دستورالعمل شد. @ChanelVIP20
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
رتبه: 328
2.5
گشان،تکنیکال،
جاش که مشخصه روی حمایت هست حالا بکدامین سمت رو خودتون نظرتون چیه ؟ بالا لایک پایین دیسلایک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۲۱٬۱۰۰
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 641
2.1
#گشان صفر تابلو بررسی کنید 2150✅
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
نقطه ورود:
۲٬۱۵۰
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: #بازرگام 💢رایانه: #مداران 💢 فعالیت های مهندسی: #تنوین 💢انبوه سازی: 💢 فعالیت های کمکی: #تنوین 💢بیمه: #بپاس، #اتکای، #اتکام، #آرمان 💢مخابرات: #همراه 💢 حمل و نقل آبی: #حاریا 💢حمل و نقل: #حشکوه 💢 سایرواسطه گری های مالی: #ولغدر 💢بانکها: #وبصادر، #وملل 💢سرمایه گذاری ها: #وامین، #واعتبار 💢هتل: #گشان 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کساپا، #کگاز 💢سیمان: #سصفها، #سخوز، #سکرد، #سمازن، #سقاین 💢کاشی: #کلوند 💢خرده فروشی: 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شفارا، #شیران 💢 محصولات دارویی: #دحاوی، #دعبید، #وپخش، #هجرت، #دالبر، #دشیری، #دقاضی 💢محصولات غذایی: #غگلپا، غپونه 💢 عرضه و گاز: #مبین 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قند و شکر: #قهگمت، #قتربت 💢خودرو: #خلیبل 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: 💢ماشین آلات برقی: 💢ماشین آلات: #تایرا، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فروی 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : 💢 انتشارات: #چافست 💢 فرآورده های نفتی: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢منسوجات: 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #کاما، #کچاد 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #جوین ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
گشان،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#فالوم #آباد #کمرجان #زنجان (با سوابق) #غاذر (بدون سوابق) #گشان #مرقام #واعتبار (بازیگردان ) #نخریس #وآذر #ولانا (حقوقی) 🟢 گزارش خرید سهامداران عمده : بازیگردان: 181 حقوقی:89 شخص حقیقی 88 سبد پی ار ایکس:10 🔴گزارش فروش سهامداران عمده: حقوقی : 16 حقیقی : 21 بازیگردان : 1 سبد پی ار ایکس:1 📅 تاریخ ورود 1402/12/07 ⚠️کاربران عزیز #ورود درصدی ها جهت اطلاع رسانی و به عنوان یکی از فاکتور های تحلیل معرفی می شود. جهت مشاهده سوابق حقیقی و حقوقی وارد سایت dnd.ir شوید. @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 398
2.2
📊 یکی از روش‌های شناسایی سهام مستعد برای رشد به خصوص در روزهای منفی بازار، زمانی‌است که سهمی در محدوده صف فروش در حال معامله است و مدام صف فروش خریداری می‌گردد و مجددا صف فروش ‌می‌شود. 🌀 در اصطلاح به این نوع خرید کردن کف روبی در صف فروش گفته می‌شود که اعتبار آن زمانی دو چندان می‌گردد که سهم یاد شده از منظر تکنیکالی در نزدیکی حمایت باشد. ✅در صورتی که سهم نزدیک مقاومت باشد برای خروجی اعتبار خاصی قائل نمی‌شویم. ⛔️نمادهایی با بیش‌ترین تعداد تشکیل صف فروش در روز معاملاتی 📆 دوشنبه ۰۷ اسفند: #قنقش بار بیستم #خمهر بار پانزدهم #کمرجان بار پانزدهم #سفار بار پانزدهم #وپسا بار پانزدهم #حشکوه بار پانزدهم #زشگزا بار دهم #نخریس بار دهم #واعتبار بار دهم #توریل بار دهم #لکما بار دهم #شپلی بار دهم #زکشت بار دهم #پاسا بار دهم #قمرو بار دهم #خبنیان بار دهم #ثجنوب بار دهم #سدور بار دهم #دشیری بار دهم #خمحرکه بار دهم #ددام بار دهم #ثباغ بار دهم #خکرمان بار نهم #وکادو بار نهم #غگرجی بار نهم #وسدید بار نهم #وثوق بار نهم #ثنور بار هشتم #تپکو بار هشتم #جوین بار هشتم #تکنو بار هشتم #فلات بار هشتم #واحصا بار هفتم #کیسون بار هفتم #قجام بار هفتم #وشمال بار هفتم #آباد بار هفتم #گشان بار هفتم #وساخت بار ششم #کفرا بار ششم #ثتران بار ششم #کورز بار ششم #ثنظام بار پنجم #غنیلی بار پنجم #غمهرا بار پنجم #عالیس بار پنجم #بتهران بار پنجم #تکشا بار پنجم ❗️توجه: این پست به هیچ عنوان نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای خرید و فروش سهام باشد و باید تمام پارامتر‌های لازم برای انتخاب سهم، اعم از تکنیکال و بنیاد در نظر گرفته‌شود. @rahavard365
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 636
1.7
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فصبا، #وسدید، #فسبزوار، #فاسمین، #فرود، #فلوله 💢شیمیایی: #پترول، #بوعلی، #شپلی، #شگستر، #نوری، #ساینا، #شپدیس 💢بانک:#وبملت، #وبصادر، #ونوین 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢رایانه: #تاپکیش، #فن_افزار 💢خدمات‌مهندسی:#رمپنا 💢فراکابها:#فرابورس، #کالا، #انرژی 💢صندوق:#اهرم، #دارایکم، #پالایش 💢بیمه:#دانا، #کوثر 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #ثشاهد، #وساخت، #ثبهساز، #ثغرب، #ثفارسثجنوب، #ثمسکن، #ثرود، #ثاخت 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وخارزم، #وساپا، #واعتبار، #پردیس 💢مخابرات:#اخابر 💢سیمان:#سصفها، #سبزوا، #سیلام، #سخاش، #سجام 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران، #ولساپا، #ولشرق، #ولپارس 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کمرجان، #کسرام، #کرازی 💢دارویی:#برکت، #بیوتیک، #ریشمک، #دکوثر، #دبالک 💢هتل:#گدنا، #سمگا، #آباد، #گشان 💢حمل‌و نقل:#حخزر، #حفارس، #حکشتی، #حشکوه، #حآفرین، #حسیر 💢قند:#قنیشا، #قچار، #قشیر، #قثابت، #قمرو 💢غذایی: #عالیس، #غگل، #غزر، #غنوش، #آردینه، #غویتا 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکام، #بکابل 💢ماشین‌آلات و تجهیزات:#تایرا، #تکمبا 💢خودرو:#فنر، #خودرو، #خزامیا، #خگستر، #خساپا، #خاور، #خپارس، #ختوقا 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کاما 💢لاستیک:#پتایر، #پیزد 💢استخراج‌نفت: #حفاری 💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر، #فاراک، #چدن 💢زراعت:#تلیسه، #زشگزا 💢نفت:#شتران، #شبندر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢منسوجات:#نخریس، #نطرین 💢چاپ:#چافست 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو، #بمولد، #بجهرم ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فصبا، #وسدید، #فسبزوار، #فاسمین، #فرود، #فلوله 💢شیمیایی: #پترول، #بوعلی، #شپلی، #شگستر، #نوری، #ساینا، #شپدیس 💢بانک:#وبملت، #وبصادر، #ونوین 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢رایانه: #تاپکیش، #فن_افزار 💢خدمات‌مهندسی:#رمپنا 💢فراکابها:#فرابورس، #کالا، #انرژی 💢صندوق:#اهرم، #دارایکم، #پالایش 💢بیمه:#دانا، #کوثر 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #ثشاهد، #وساخت، #ثبهساز، #ثغرب، #ثفارسثجنوب، #ثمسکن، #ثرود، #ثاخت 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وخارزم، #وساپا، #واعتبار، #پردیس 💢مخابرات:#اخابر 💢سیمان:#سصفها، #سبزوا، #سیلام، #سخاش، #سجام 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران، #ولساپا، #ولشرق، #ولپارس 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کمرجان، #کسرام، #کرازی 💢دارویی:#برکت، #بیوتیک، #ریشمک، #دکوثر، #دبالک 💢هتل:#گدنا، #سمگا، #آباد، #گشان 💢حمل‌و نقل:#حخزر، #حفارس، #حکشتی، #حشکوه، #حآفرین، #حسیر 💢قند:#قنیشا، #قچار، #قشیر، #قثابت، #قمرو 💢غذایی: #عالیس، #غگل، #غزر، #غنوش، #آردینه، #غویتا 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکام، #بکابل 💢ماشین‌آلات و تجهیزات:#تایرا، #تکمبا 💢خودرو:#فنر، #خودرو، #خزامیا، #خگستر، #خساپا، #خاور، #خپارس، #ختوقا 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کاما 💢لاستیک:#پتایر، #پیزد 💢استخراج‌نفت: #حفاری 💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر، #فاراک، #چدن 💢زراعت:#تلیسه، #زشگزا 💢نفت:#شتران، #شبندر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢منسوجات:#نخریس، #نطرین 💢چاپ:#چافست 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو، #بمولد، #بجهرم ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 674
1.6
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فصبا، #وسدید، #فسبزوار، #فاسمین، #فرود، #فلوله 💢شیمیایی: #پترول، #بوعلی، #شپلی، #شگستر، #نوری، #ساینا، #شپدیس 💢بانک:#وبملت، #وبصادر، #ونوین 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢رایانه: #تاپکیش، #فن_افزار 💢خدمات‌مهندسی:#رمپنا 💢فراکابها:#فرابورس، #کالا، #انرژی 💢صندوق:#اهرم، #دارایکم، #پالایش 💢بیمه:#دانا، #کوثر 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #ثشاهد، #وساخت، #ثبهساز، #ثغرب، #ثفارسثجنوب، #ثمسکن، #ثرود، #ثاخت 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وخارزم، #وساپا، #واعتبار، #پردیس 💢مخابرات:#اخابر 💢سیمان:#سصفها، #سبزوا، #سیلام، #سخاش، #سجام 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران، #ولساپا، #ولشرق، #ولپارس 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کمرجان، #کسرام، #کرازی 💢دارویی:#برکت، #بیوتیک، #ریشمک، #دکوثر، #دبالک 💢هتل:#گدنا، #سمگا، #آباد، #گشان 💢حمل‌و نقل:#حخزر، #حفارس، #حکشتی، #حشکوه، #حآفرین، #حسیر 💢قند:#قنیشا، #قچار، #قشیر، #قثابت، #قمرو 💢غذایی: #عالیس، #غگل، #غزر، #غنوش، #آردینه، #غویتا 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکام، #بکابل 💢ماشین‌آلات و تجهیزات:#تایرا، #تکمبا 💢خودرو:#فنر، #خودرو، #خزامیا، #خگستر، #خساپا، #خاور، #خپارس، #ختوقا 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کاما 💢لاستیک:#پتایر، #پیزد 💢استخراج‌نفت: #حفاری 💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر، #فاراک، #چدن 💢زراعت:#تلیسه، #زشگزا 💢نفت:#شتران، #شبندر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢منسوجات:#نخریس، #نطرین 💢چاپ:#چافست 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو، #بمولد، #بجهرم ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢رایانه: #تاپکیش، #آپ، #پی_پاد 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #وساخت، #کیسون، #آ_س_پ، #ثنظام 💢 فعالیت های کمکی: #فرابورس، #بورس 💢بیمه: #بتهران، #ورازی، #آسیا، #باران، #بخاور 💢مخابرات: #همراه 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حشکوه، #حسیر 💢 سایرواسطه گری های مالی: #ولساپا 💢بانکها: #وبملت، #وشهر، #ونوین 💢سرمایه گذاری ها: #وساپا، #واعتبار، #وبیمه، #وسنا 💢هتل: #گشان، #آباد، #سمگا 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کرازی 💢سیمان: #سصفها، #سبزوا، #سجام، #ستران، #سدور، #سخزر 💢کاشی: 💢خرده فروشی: #قاسم، #افق 💢تجارت عمده: #بمیلا 💢 پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شپلی، #شیران، #پارسان، #شگل، #شاملا، #شملی، #شصفها، #شفارا، #کازرو 💢 محصولات دارویی: #دلقما، #دکیمی 💢محصولات غذایی: #غگل، غویتا، #غگرجی، #خودکفا، #غشاذر، #وبشهر، #غمایه، #غپاک 💢 عرضه و گاز: #دماوند، #بجهرم 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا، #ونیکی 💢قند و شکر: #قشیر، #قچار، #قلرست، #قجام، #قشکر 💢خودرو: #خودرو، #خزامیا، #خپارس، #ختوقا، #خمحرکه، #خمهر، #ختور، #خچرخش، #خریخت، #خعمرا، #خلیبل 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: 💢ماشین آلات برقی: #بموتو، #بکابل 💢ماشین آلات: #تایرا، #تکنو، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #وتوکا، #فزرین، #فماک 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پاسا 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: #شتران، #شراز، #شبندر، #شیپا 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا 💢منسوجات: 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #کگل، #کبافق 💢استخراج زغال سنگ: #کطبس، #کشرق 💢 استخراج نفت و گاز: #شساخت 💢 زراعت: #جوین، #تلیسه، #زشگزا، #زکشت، #زفکا، #زگلدشت ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
alighlm
alighlm
رتبه: 185
گشان،تکنیکال،alighlm
احتمال ۹۹ درصد در ۲۰۷۰۰ کف ابر سبز در ایچی موکو متوقف میشه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۲۰٬۷۰۰
اشتراک گذاری
رتبه: 328
2.5
خریدگشان،تکنیکال،
........
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۲۲٬۰۰۰
حد سود:
۱۰۰٬۰۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها