sahmeto-pwa

نصب سریع اپلیکیشن سهمتو

کازرو
#

کازرو

پتروشیمی کازرون

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
پیام های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

روند نماد #کازرو

همه
خرید
فروش
هشدار نماد

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


پیام تریدرها
فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

توصیه های خرید و فروش #کازرو
از میان پیام های تریدرها در تلگرام،
به وسیله هوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش کازرو
274رتبه تریدر
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (105) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #عالیس (218.2M) #زفجر (114.8M) #ونوین (196.6M) #وبرق (8.7M) #ثنور (50.6M) #سیلام (12.3M) #وملی (1M) #ونیرو (52.5M) #خفولا (4.2M) #وآفر (10.6M) #گکوثر (57.7M) #بتهران (98.9M) #سرچشمه (12.4M) #خکمک (30M) #تپولا (5.3M) #وفردا (75.1M) #سخواف (51.1M) #شفارا (10.9M) #وسدید (20.8M) #مادیرا (11.4M) #وتوسکا (7.8M) #حتوکا (18.7M) #تکنو (8.4M) #سنوین (9.8M) #زملارد (2.9M) #دهدشت (3.7M) #تکنار (887.7K) #وآفری (17.6M) #کورز (6.7M) #وملت (13.8M) #غناب (60.5K) #ودانا (8.3M) #بایکا (2.3M) #ورازی (19M) #کباده (2.6M) #معیار  (1.8M) #شزنگ (275.9K) #فسا (34.7M) #فکمند (838.1K) #سایرا (684.8K) #ساذری (2.1M) #جهرم (27.4M) #فاهواز (7.2M) #وایران (5M) #فنرژی (738.6K) #حرهشا (149.2K) #حریل (7.8M) #لکما (17.5M) #ولراز (189.9K) #لازما (717.3K) #فبیرا (7.4M) #وثخوز (684.2K) #شتهران (1.1M) #چخزر (195.6K) #گپارس (147.1K) #فسدید (246.9K) #تفیرو (216K) #سغرب (532.9K) #فلات (444.6K) #گکیش (1.4M) #چنوپا (276.2K) #کگاز (512.2K) #قشرینح (728.1K) #گنگین (226.1K) #سنیر (277.9K) #وایرا (3.2M) #وساخت (4.9M) #ثاژن (1.6M) #دحاوی (595.1K) #ولغدر (1.4M) #پشاهن (135.3K) #فلامی (331.3K) #کابگن (1.1M) #قتربت (346.5K) #شمواد (70.2K) #کصدف (180.4K) #نبروج (885.2K) #کایتا (187.6K) #درازی (262.8K) #بزاگرس (292.4K) #سلار (129.4K) #سقاین (29.3K) #غبهنوش (73.4K) #ثنام (3M) #قشیر (542.6K) #داراب (4.3M) #حاریا (452.4K) #قاروم (32.9K) #فولای (523.1K) #وزمین (537.8K) #سپرمی (86.6K) #خرینگ (64.8K) #زپارس (54.3K) #کفرآور (80.2K) #دتهران‌ (1.7M) #خوساز (75.8K) #وسنا (3K) #کازرو (2.7K) #آینده (74.7K) #سکارون (19.5K) #شسم (2.6K) #ثنوسا (14.4K) #چفیبر (46.2K) #ثقزوی (9.6K) #نشار (1.5M)         ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۳/۱۰  ۱۲:۳۰

اشتراک گذاری پیام

آموزش کازرو
171رتبه تریدر
#کازرو خودتون بررسی کنید و با مدیریت سرمایه وارد شید. سهم خوبیه برای هلد کردن

اشتراک گذاری پیام

آموزش کازرو
223رتبه تریدر
#توقف_های_بازار_امروز 🔴توقف ها به جهت شرکت در مجمع عمومی سالیانه #زملارد #سیلام #کدما #پخش #شاملا #سبهان #گنگین #کازرو #کپارس #بهداش 🔴توقف به جهت شرکت در مجمع فوق‌العاده #سدور مجمع فوق‌العاده تطابق اساسنامه 1402/02/27

اشتراک گذاری پیام

آموزش کازرو
378رتبه تریدر
سهام خروجی فیلتر #پول_هوشمند #زاگرس #کالا #شاراک #آسیا #شنفت #سکرما #فنوال #سفارس #وامیر #سپیدار #شغدیر #کشرق #آباد #وهامون #کازرو 1402/02/19 @signalyab1

اشتراک گذاری پیام

آموزش کازرو
125رتبه تریدر
سرمایه گذاران@sarmayegozaran_fashi
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: #اوان 💢 رایانه: #سپیدار، #رافزا 💢 فعالیت مهندسی: #خبازرس 💢انبوه سازی: #وتوس، #ثنظام، #ثقزوی 💢 فعالیتهای کمکی: #کالا، #تفارس 💢بیمه: #آسیا، #وحکمت، #آرمان 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: #حسینا 💢حمل و نقل آبی: 💢 سایر واسطه گری های مالی: #ولشرق، #ولتجار، #ولانا 💢 بانک ها: #وبملت، #وتجارت، #وشهر، #سمایه 💢 سرمایه گذاریها: #وساپا، #وسپهر، #صبا، #وپویا، #سرچشمه، #وهامون، #وگستر، #وارس، #وتوسم، #وایرا، #وبرق، #وامین 💢 هتل: #آباد 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کورز 💢سیمان: #سفارس، #سکرما، #ساوه، #سشمال، #سخواف، #سدشت 💢 کاشی: #کترام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شاروم، #آریا، #ساینا، #شپاکسا، #شغدیر، #کیمیاتک، #دهدشت، #کازرو، #داراب، #شمواد، #جهرم، #فسا 💢محصولات دارویی: #ددانا، #دفارا، #دپارس، #شتهران، #دابور 💢محصولات غذایی: #غشهداب، #غمهرا 💢 عرضه برق و گاز: #بمپنا 💢 شرکتهای چند رشته ای: #شستا 💢قندوشکر: #قیستو 💢 خودرو: #خفناور، #خکمک 💢ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #نیرو، #بایکا 💢ماشین آلات: #لازما 💢ساخت محصولات فلزی: #کیا 💢فلزات اساسی: #فنوال، #فسازان، #فباهنر، #فسبزوار، #فافق 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شتران، #شپنا، #شبندر، #شزنگ 💢 لاستیک: #پشاهن 💢 منسوجات: #نبروج 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: #چفیبر 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: #وملی 💢 استخراج کانه های فلزی: #تاصیکو 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کشرق 💢زراعت: #زشگزا، #زمگسا ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

اشتراک گذاری پیام

آموزش کازرو
91رتبه تریدر
خریدار قوی در صف فروش 👇🏻 #گلدیرا سرانه خرید: 44 میلیون تومان سرانه فروش: 32 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.4 #شفا سرانه خرید: 37 میلیون تومان سرانه فروش: 22 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.7 #تپکو سرانه خرید: 49 میلیون تومان سرانه فروش: 34 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.4 #کازرو سرانه خرید: 103 میلیون تومان سرانه فروش: 67 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.5 #وگستر سرانه خرید: 94 میلیون تومان سرانه فروش: 48 میلیون تومان قدرت خریدار: 2.0 #سجام سرانه خرید: 43 میلیون تومان سرانه فروش: 26 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.7 #رنیک سرانه خرید: 36 میلیون تومان سرانه فروش: 19 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.9 #قشهد سرانه خرید: 30 میلیون تومان سرانه فروش: 21 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.4 #پلاست سرانه خرید: 59 میلیون تومان سرانه فروش: 45 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.3 #ثنوسا سرانه خرید: 66 میلیون تومان سرانه فروش: 39 میلیون تومان قدرت خریدار: 1.7

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#کازرو

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی
شرکت های همگروه
 • نماد
 • آخرین
 • پایانی
 • ارزش بازار
 • حجم
 • نمودار
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.


جذب سرمایه
 • سرمایه گذاری روی سهمتوبه زودی
دنیای سهمتو
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس توصیه های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه برگزیده‌ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
  سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
  توافقنامه استفاده از سهمتو:
  این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
  کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
  امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
  سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
  آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
  کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
  اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
  قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید نمادهای برگزیده سهمتو را در صفحه برگزیده‌ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما
 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟


تمام حقوق برای شرکت سهمتو محفوظ میباشد 1401