#

فسا

پتروشیمی فسا

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فسا

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#فسا جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #فسا

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش فسا
امتیاز:488
دنبال کننده:45.3K
کانال فرمانده کریپتو

#فسا

✅ حمایت خط روند شکست اما تارگت های بلند مدتی همچنان پابرجاست.

▪️برای کم کردن میانگین میتوان اگر زیر 110 آمد اقدام به خرید در پله ی دوم کرد.

نمایش بیشتر

آموزش فسا
امتیاز:488
دنبال کننده:45.3K

#وسپه میتواند گزینه ی بعدی برای خرید باشد

#فسا هم به همین شکل.

آموزش فسا
امتیاز:488
دنبال کننده:45.3K
کانال فرمانده کریپتو

#فسا

✅ قبلا در 80 تومان سیگنال خرید کرده بودیم که 400 تومان سود خوبی داد .

▪️بنظر الان در جای مناسبی برای خرید مجدد به هدف 800 - 1000 هست. کسی صبر دارد میتواند از این موقعیت خرید استفاده کند.

1400/06/03

نمایش بیشتر

آموزش فسا
صادق بورس@sadeghbourss
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
صادق بورس

#فسا بررسی شود قیمت 1345 ریال

1400/05/10

آموزش فسا
امتیاز:0
دنبال کننده:23.7K

نمایش بیشتر

آموزش فسا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #میدکو 👈 3 (آخرین معامله +0.92 %)

2. #پترولح 👈 3 (صف فروش 4- %)

3. #سپ 👈 2 (آخرین معامله +2.18 %)

4. #حتاید 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

5. #وهور 👈 1 (صف خرید +5.96 %)

6. #کفرآور 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

7. #شپارس 👈 1 (آخرین معامله +5.88 %)

8. #دشیری 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

9. #فایرا 👈 1 (آخرین معامله +2.81 %)

10. #کخاکح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #خکرمان 👈 1 (آخرین معامله +2.18 %)

12. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

13. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

14. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

15. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

16. #ثنام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

17. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

18. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.87- %)

19. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #وایران 👈 0 (صف فروش 0 %)

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش فسا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

9:55

ارقام به میلیارد تومان

1. #فولاد 👈 8 (صف فروش 1.96- %)

2. #شپنا 👈 5 (صف فروش 1.95- %)

3. #کچاد 👈 3 (آخرین معامله 0.26- %)

4. #حکشتی 👈 3 (آخرین معامله 1.18- %)

5. #شستا 👈 2 (آخرین معامله +1.93 %)

6. #وتعاون 👈 2 (آخرین معامله +0.81 %)

7. #شیران 👈 2 (آخرین معامله +0.84 %)

8. #ساروج 👈 2 (آخرین معامله 0.75- %)

9. #حتاید 👈 1 (آخرین معامله 0.63- %)

10. #کگل 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #سخوز 👈 1 (آخرین معامله +0.08 %)

12. #شبریز 👈 1 (آخرین معامله 1.77- %)

13. #ومعادن 👈 1 (صف فروش 1.93- %)

14. #شفن 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

15. #پترولح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

16. #بپاس 👈 1 (آخرین معامله +4.76 %)

17. #واحیا 👈 1 (آخرین معامله 1.99- %)

18. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

19. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

20. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش فسا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #سمایه 👈 6 (آخرین معامله +1.46 %)

2. #غفارس 👈 1 (آخرین معامله +1.36 %)

3. #ودی 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

4. #شرانل 👈 1 (آخرین معامله +1.26 %)

5. #کمینا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

6. #ثباغ 👈 1 (آخرین معامله +4.16 %)

7. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

8. #فسا 👈 0 (صف فروش 3.95- %)

9. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

10. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

11. #ثنام 👈 0 (صف فروش 3.99- %)

12. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 0 %)

13. #غدام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

14. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.85- %)

15. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

16. #خزامیا 👈 0 (صف فروش 1.95- %)

17. #وایران 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

18. #شاروم 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

19. #غدیس 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #شوینده 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش فسا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #سمگا 👈 14 (صف خرید +5.99 %)

2. #تماوند 👈 3 (صف خرید +2.99 %)

3. #آریان 👈 2 (صف فروش 1.99- %)

4. #غپاک 👈 2 (آخرین معامله +5.83 %)

5. #تکنار 👈 2 (صف خرید +2.99 %)

6. #ساراب 👈 1 (آخرین معامله +2.08 %)

7. #وایرا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

8. #جمح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

9. #غگلپا 👈 1 (آخرین معامله +1.44 %)

10. #شصفها 👈 1 (صف خرید +1.99 %)

11. #غبشهر 👈 1 (آخرین معامله 0.73- %)

12. #های وب 👈 1 (آخرین معامله 1.65- %)

13. #افق 👈 1 (صف فروش 1.98- %)

14. #کرازی 👈 1 (صف خرید +5.99 %)

15. #کپشیر 👈 1 (آخرین معامله +5.23 %)

16. #قنیشا 👈 1 (صف فروش 1.98- %)

17. #واحیا 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

18. #کزغال 👈 1 (صف خرید +5.99 %)

19. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.95- %)

20. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش فسا
امتیاز:0
دنبال کننده:684

نمادها با #کمترین_بازده_دوساله:

---- ------

42% #آپ

64% #فبیرا

81% #غپونه

116% #وبیمه

138% #دماوند

140% #ولتجار

146% #رانفور

163% #سپ

180% #فارس

188% #اوان

189% #جهرم

191% #فسا

192% #دعبید

201% #خاذین

210% #ونیرو

214% #ذوب

218% #فروس

225% #دسینا

234% #همراه

237% #تشتاد

242% #خکاوه

250% #مبین

252% #هرمز

257% #سرچشمه

261% #ارفع

264% #فلات

273% #ونفت

285% #شراز

285% #ونوین

288% #فاراک

290% #ومعادن

295% #شخارک

301% #بفجر

301% #رتکو

304% #داراب

305% #زنجان

308% #فخاس

312% #شلرد

314% #ثاخت

318% #دفرا

325% #بترانس

339% #شبندر

340% #چافست

352% #کپرور

357% #اپرداز

361% #حفاری

372% #شبریز

388% #رتاپ

389% #زاگرس

392% #فلوله

---- ------

نمادها با #کمترین_بازده_یکساله:

---- --------

-41% #ولیز

-38% #چکارن

-28% #داوه

-19% #فبیرا

-16% #غشهد

-14% #دزهراوی

-12% #سیمرغ

-11% #آپ

-11% #ستران

-9% #جهرم

-8% #خاذین

-7% #رتکو

-4% #بسویچ

-3% #چافست

-3% #خریخت

-3% #قشیر

-1% #غسالم

3% #جهرم

3% #دماوند

3% #مادیرا

4% #وملت

4% #ونیرو

6% #دامین

7% #وحکمت

7% #فلات

8% #فاراک

9% #درهآور

10% #سرچشمه

12% #رنیک

12% کی بی سی

13% #فسا

13% #کگاز

15% #ولساپا

16% #سمتاز

16% #غپونه

16% #خکرمان

19% #قاسم

20% #لکما

22% #ختراک

22% #سفار

22% #وآوا

23% #فروس

24% #وبیمه

27% #فلوله

27% #کفپارس

27% ##سپرمی

28% #خمهر

29% #سیلام

29% د#کوثر

30% #ولتجار

---- --------

نمادها با #کمترین_بازده_شش‌ماه:

---- ------

-76% #فاراک

-75% #وساپا

-73% #غگل

-73% #ورنا

-72% #حکشتی

-72% #شگویا

-71% #خپارس

-71% #خمحرکه

-70% #ختوقا

-69% #شتران

-69% #ثاخت

-69% #تپمپی

-69% #خزامیا

-68% #امید

-67% #زاگرس

-66% #چکارن

-66% #جهرم

-66% #شپنا

-64% #تبرک

-62% #ذوب

-62% #مرقام

-62% #خودرو

-62% #خاذین

-61% #شلرد

-61% #ولساپا

-61% #خکمک

-61% #بترانس

-61% #شستا

-61% #خساپا

-61% #خریخت

---- ------

نمادها با #کمترین_بازده_سه‌ماه:

---- -------

-57% #ختور

-54% #کفپارس

-53% #کحافظ

-53% #وملی

-51% #زاگرس

-49% #ثباغ

-48% #ثغرب

-46% #ورازی

-46% #خکمک

-45% #وپویا

-44% #تپمپی

-43% #افرا

-42% #تبرک

-41% #ونیرو

-40% #بپیوند

-40% #وتوس

-38% #فسا

-37% #فوکا

-37% #جهرم

-37% #پدرخش

-35% #چافست

-35% #فبیرا

-35% #ورنا

-34% #بکام

-34% #کسعدی

-34% فرابورس

-33% #سبزوا

-33% #فارس

-33% #دلقما

-31% #لکما

---- -------

نمادها با #کمترین_بازده_ماه:

---- -------

-43% #وتوصا

-42% گ#کوثر

-41% #دانا

-41% #خکمک

-40% #ثاخت

-40% #ونیکی

-39% #شاروم

-39% #وملی

-38% #وکبهمن

-38% #کاما

-38% #افرا

-37% #فسرب

-37% #کروی

-36% #کوثر

-36% #البرز

-36% #تپمپی

-35% #کالا

-35% #ختور

-35% #کفپارس

-34% فرابورس

-34% #خبهمن

-34% #غبهار

-34% #زاگرس

-34% #ومعلم

-34% #بپیوند

-33% #پکویر

-33% ملت

-33% #آپ

-32% #تکمبا

-32% #تبرک

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فسا

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد