ورود/ثبت‌نام

فسافسا

آخرین معامله-1.96%۷۹۹
اضافه کردن به دیده‌بان
13
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز فسا:
فیلتر
;;
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1408
5.0
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 46 #فنرژی (8) | #دامین (13) | #وثنو (23) | #وحافظ (17) | #سکارون (18) | #وآیند (8) | #ومشانح (20) | #وایرا (12) | #رفاه (0.4) | #وآذر (6) | #ثعتما (1.9) | #وسنا (2.9) | #کازرو (2.2) | #ومشان (4) | #ممسنی (1.5) | #ولراز (4) | #آینده (2.4) | #شلیا (2.6) | #ثاژن (4) | #وسین (7) | #پلاست (1.4) | #فبستم (1.1) | #کارام (3) | #وزمین (2.7) | #سخواف (5) | #غشوکو (1.3) | #وحکمت (2.1) | #حبندر (0.4) | #خعمرا (0.5) | #شتولی (0.3) | #وتوسم (1.4) | #شکف (0.3) | #وشمال (0.2) | #لخانه (0.3) | #دکوثر (0.2) | #سایرا (0.1) | #سپرمی (0) | #فن آوا (0.6) | #سمایه (0) | #خبازرس (0) | #تابا (0) | #اتکام (0.1) | #جهرم (0.4) | #تاتمس (0) | #ثاصفا (0) | #فسا (0.1) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۷۹۹
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #مداران #وتوس #ثجوان #ولکار #معیار #وطوبی #آباد #کقزوی #کابگن #ساذی #شمواد #شتهران #غبهار #غشاذر #غدانه #غناب #وامید #لابسا #نیان خروج پول هوشمند 💸 #توسن #پرداخت #تاپکیش #لوتوس #حخزر #حگهر #وملل #واعتبار #اعتلا #کساپا #سهگمت #سخوز #مارون #جم #شپلی #دفارا #پخش #غگلپا #غپآذر #غشوکو #بفجر #بکهنوج #خدیزل #خاهن #زنگان #فافق #فجر #فخاس #فگستر #فروژ #ذوب #پکرمان #تاصیکو #شساخت #زقیام کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #رانفور #ثعمرا #امید #بپاس #همراه #حخزر #وسالت #وخاور #وملل #سهگمت #سخوز #ساروج #کلوند #مارون #زاگرس #خراسان #شاملا #کرماشا #شکربن #دتماد #تیپیکو #هجرت #غشوکو #خودکفا #بفجر #بکهنوج #ونیکی #خودرو #بکابل #ارفع #فنفت #فافق #شبهرن #لطیف #اپال #تاصیکو کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #جهرم0304 #جهرم0303 #امین #بپردیس تیک صعودی ✅ #میهن #کتوکا #فنر #لابسا تیک نزولی‼️ #فن_آوا #ما #وشمال #وامین #وتوسکا #واعتبار #شلیا #ساروم #سفارس #سغرب #ساراب #سکارون #افق #مارون #ممسنی #کازرو #شکلر #پاکشو #فسا #دپارس #تیپیکو #دکیمی #وپخش #دجابر #دسبحا #غگرجی #مبین #خمعرا #لپیام #فلامی #فخاس #پاسا #کگل #کشرق ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۸۰۲
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از فسا بهتر است؟
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 1141
3.2
🔴 #صف_های_فروش ☑️تعداد نماد صف فروش: (83) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف فروش - داخل پرانتز حجم #فنرژی (7.2M) #غبهار (10.2M) #وثنو (37.1M) #سکارون (20.7M) #معیارح (6.6M) #وسدید (19.3M) #رفاه (419.7K) #ثعتما (1.6M) #تمحرکه (3.5M) #دی (46.9M) #کازرو (2.4M) #وسنا (2M) #کساپا (4.1M) #حپترو (1M) #لپیام (483.7K) #ولراز (5.1M) #ممسنی (1.6M) #بتهران (12.1M) #ثنوسا (3.2M) #شلیا (3.2M) #کارام (6M) #غشوکو (3.3M) #شفارا (3.1M) #آینده (2.6M) #بپاس (1.9M) #سخواف (7.7M) #لابسا (1.1M) #وشمال (399.6K) #شتولی (803.1K) #حرهشا (43.6K) #سلار (3.2M) #تپولا (481.9K) #غپآذر (184.1K) #وحکمت (2.1M) #تکشا (238.6K) #فن آوا (2M) #فبستم (496.2K) #غمارگ (5.5M) #کمینا (568K) #فن افزار (484.3K) #ثنظام (134.8K) #چنوپا (167.1K) #وثوق (274.7K) #فنفت (388.3K) #تفارس (2M) #زنجان (2.2M) #خعمرا (1.1M) #شکف (221.7K) #سپرمی (91.1K) #کهرام (143.7K) #آردینه (304.6K) #قشرین (371.9K) #حبندر (254.7K) #آبین (235.4K) #بهیر (467.9K) #ثتران (330.1K) #دحاوی (1.4M) #واحیا (304.5K) #لسرما (47.1K) #شساخت (166.7K) #خفناور (29K) #وسین (818.5K) #وبرق (34.9K) #وملت (109.6K) #کصدف (65.6K) #جهرم (513K) #خشرق (28.1K) #وتوسکا (277.5K) #شپلی (673.8K) #کورز (18.5K) #پلوله (13.8K) #شسم (288) #کیا (19K) #تابا (6.1K) #وکادو (75.9K) #فسا (47.8K) #حشکوه (304.1K) #بتک (782) #آرمان (35.7K) #خکمک (118.4K) #تشتاد (10.9K) #سفارود (32.2K) #واحصا (12.7K) ⏱ این پیام هر 15 دقیقه ارسال می شود. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۲:۳۰ 🆔 @BourseTrader24 🌐 Bourse-Trader.ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۸۰۲
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Stochastic در تاریخ ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وهنر 2 - #فنر 3 - #پاکشو 4 - #فسا 5 - #وخاور 6 - #سفارود 7 - #میدکو 8 - #سهرمز 9 - #شاملا 10 - #قزوین 11 - #قصفها 12 - #وسینا 13 - #شسم 14 - #رتکو 15 - #سصوفی @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۸۲۵
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #غگز ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حفارس 2 - #سشمال ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #شساخت 2 - #بهیر 3 - #وسدید 4 - #فسدید 5 - #خفناور ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وثوق ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #سشمال ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #جهرم 2 - #پلوله ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تماوند 2 - #قرن 3 - #صبا 4 - #غکورش 5 - #بپیوند 6 - #کپرور 7 - #بمولد 8 - #فزرین 9 - #وسکاب 10 - #کیمیا 11 - #همراه 12 - #وبوعلی 13 - #وگستر 14 - #دانا 15 - #تایرا 16 - #عالیس 17 - #مارون 18 - #لبوتان 19 - #تپمپی 20 - #ختوقا 21 - #شمواد 22 - #وتوصا 23 - #شگل 24 - #کتوسعه 25 - #شلیا 26 - #ممسنی 27 - #خدیزل 28 - #مدیریت 29 - #وتجارت ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #داراب 3 - #دعبید 4 - #دفرا 5 - #سمازن 6 - #وسکاب 7 - #غگز 8 - #فسرب 9 - #مداران 10 - #نیرو 11 - #غناب 12 -ت #ومعادن ✨خروجی فیلتر حمایت استاتیک در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #تفارس 3 - #خودکفا 4 - #دکیمی ‌5 - #پارتا 6 - #شلرد 7 - #غگز‌‌‌‌ 8 - #قشرین 9 - #نیرو 10 - #هرمز 11 - #واحیا 12 - #ولیز 13 - #وهنر 14 - #وهور ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 78.6 در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #شساخت 2 - #فماک‌ 3 - #نیرو ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آینده 2 - #سنوین 3 - #قپیرا 4 - #کگاز ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک (دوجی) 2 - #وبرق (چکش) 3 - #ومهان (چکش) 4 - #افق (اینگالف صعودی) 5 - #بپاس (چکش) 6 - #وشهر (دوجی و چکش معکوس) 7 - #نیرو (دوجی و چکش) 8 - #فسا (دوجی و چکش) 9 - #ولانا (اینگالف صعودی) 10 - #فافزا (چکش) 11 - #اپال (اینگالف صعودی) 12 - #عیار (چکش) 13 - #آلتون (چکش) 14 - #کهربا (چکش) 15 - #تفارس (اینگالف صعودی) 16 - #کاریز (چکش) 17 - #غمایه (اینگالف صعودی) 18 - #ذوب (دوجی و چکش معکوس) 19 - #شاراک (چکش) 20 - #والبر (دوجی) 21 - #دپارس (دوجی و چکش معکوس) 22 - #ولصنم (چکش) 23 - #واتی (هارامی صعودی) 24 - #کهرام (اینگالف صعودی) 25 - #میدکو (دوجی و چکش) 26 - #سنوین (چکش و مرد به دار آویخته) 27 - #دسبحان (هارامی صعودی) 28 - #حپترو (دوجی و چکش و ستاره صبحگاهی)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۱۵
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک (دوجی) 2 - #وبرق (چکش) 3 - #ومهان (چکش) 4 - #افق (اینگالف صعودی) 5 - #بپاس (چکش) 6 - #وشهر (دوجی و چکش معکوس) 7 - #نیرو (دوجی و چکش) 8 - #فسا (دوجی و چکش) 9 - #ولانا (اینگالف صعودی) 10 - #فافزا (چکش) 11 - #اپال (اینگالف صعودی) 12 - #عیار (چکش) 13 - #آلتون (چکش) 14 - #کهربا (چکش) 15 - #تفارس (اینگالف صعودی) 16 - #کاریز (چکش) 17 - #غمایه (اینگالف صعودی) 18 - #ذوب (دوجی و چکش معکوس) 19 - #شاراک (چکش) 20 - #والبر (دوجی) 21 - #دپارس (دوجی و چکش معکوس) 22 - #ولصنم (چکش) 23 - #واتی (هارامی صعودی) 24 - #کهرام (اینگالف صعودی) 25 - #میدکو (دوجی و چکش) 26 - #سنوین (چکش و مرد به دار آویخته) 27 - #دسبحان (هارامی صعودی) 28 - #حپترو (دوجی و چکش و ستاره صبحگاهی) @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۱۵
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک (دوجی) 2 - #وبرق (چکش) 3 - #ومهان (چکش) 4 - #افق (اینگالف صعودی) 5 - #بپاس (چکش) 6 - #وشهر (دوجی و چکش معکوس) 7 - #نیرو (دوجی و چکش) 8 - #فسا (دوجی و چکش) 9 - #ولانا (اینگالف صعودی) 10 - #فافزا (چکش) 11 - #اپال (اینگالف صعودی) 12 - #عیار (چکش) 13 - #آلتون (چکش) 14 - #کهربا (چکش) 15 - #تفارس (اینگالف صعودی) 16 - #کاریز (چکش) 17 - #غمایه (اینگالف صعودی) 18 - #ذوب (دوجی و چکش معکوس) 19 - #شاراک (چکش) 20 - #والبر (دوجی) 21 - #دپارس (دوجی و چکش معکوس) 22 - #ولصنم (چکش) 23 - #واتی (هارامی صعودی) 24 - #کهرام (اینگالف صعودی) 25 - #میدکو (دوجی و چکش) 26 - #سنوین (چکش و مرد به دار آویخته) 27 - #دسبحان (هارامی صعودی) 28 - #حپترو (دوجی و چکش و ستاره صبحگاهی)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۶
قیمت لحظه انتشار:
۸۱۵
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رمپنا #تاپکیش #وثخوز #ثشاهد #ثنام #لوتوس #وحکمت #اتکاسا #اتکام #حگهر #حکشوه #ونوین #وبملت #وبوعلی #وخارزم #گکوثر #سپرمی #شلیا #کهمدا #سرود #سباقر #سبجنو #ستران #سکارون #کلوند #کحافظ #جم_پیلن #زاگرس #شغدیر #شبصیر #شفن #دشیری #وپخش #داوه #دامین #پخش #دحاوی #وبشهر #غگرجی #بفجر #مبین #خودرو #بترانس #فاما #فاراک #ارفع #کاوه #فملی #فایرا #فجر #فولاد #فباهنر #فاسمین #هرمز #فروس #فسرب #ذوب #نیان #شبندر #شپنا #شتران #چنوپا #نخریس #وامیر #تاسیکو #کاما #سپید خروج پول هوشمند 💸 #بتهران #حاریا #حپترو #وبرق #وشمال #وثوق #سنوین #کباده #کایزد #سهمز #سشرق #شپارس #فسا #غناب #قشرین #پلوله #فزر کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #وخاور #ساروج #سهرمز #سپاها #اردستان #شفارا #دکپسول #غالبر #وهور کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #پرداخت #ونوین #وسینا #ومهان #صبا #سخوز #سبجنو #کحافظ #جم_پیلن #شپدیس #شفن #وپخش #دجابر #غزر #بفجر #مبین #خپویش #لپارس #تپمپی #فاراک #فسپا #فملی #فجر #فولاد #فباهنر #فاسمین #فروس #شنفت #شتران #تاصیکو #کاما #حفاری #زپارس #سپید تیک صعودی ✅ #وبیمه #سیتا #قمرو #فغدیر #فایرا #شسپا #چنوپا #نمرینو #کشرق تیک نزولی‼️ #وهنر #وآفری #شپارس #لپیام #پلوله ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱
قیمت لحظه انتشار:
۸۲۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1408
5.0
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 64 #فنرژی (6) | #خفولا (6) | #کارام (37) | #وبرق (4) | #فزر (2.7) | #وثنو (20) | #چنوپا (3) | #خلنت (3) | #ولراز (10) | #رفاه (0.3) | #آینده (6) | #ثعتما (1.2) | #وحافظ (4) | #ولتجار (6) | #حپترو (1.3) | #لپیام (0.2) | #فکمند (0.9) | #تمحرکه (1.3) | #سنوین (3) | #ساروج (0.6) | #ثاژن (2.7) | #شساخت (1.1) | #میهن (1.7) | #واتی (1.8) | #خفناور (0) | #سشمال (0.7) | #سمایه (1.9) | #تاتمس (0.1) | #فسدید (0.1) | #ثنظام (0.1) | #وثوق (0.4) | #شستان (0.9) | #حفارس (2) | #غناب (5) | #غشوکو (0.7) | #ثجوان (0.4) | #وشمال (0.1) | #دی (7) | #قشرین (1.3) | #وسالت (0.8) | #کورز (0.9) | #شلعاب (3) | #حرهشا (0) | #غالبر (0) | #شزنگ (0) | #وحکمت (0.1) | #قیستو (0.2) | #بهیر (0.1) | #وآرین (0.8) | #وسرمد (0) | #وفتخار (1) | #کباده (0) | #ولیز (1.2) | #فجوش (0.5) | #وتوسکاح (0.1) | #لخانه (0) | #پشاهن (0) | #چافست (0.1) | #ساوه (0) | #شتولی (0.1) | #داراب (0) | #سخواف (0.1) | #فسا (0.1) | #کهرام (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱
قیمت لحظه انتشار:
۸۳۶
اشتراک گذاری
سیگنال برتر
سیگنال برتر
رتبه: 512
3.3
۱۰ سهم گران با قیمت حداکثر ۳۶ هزار تومانی و ارزان ترین ها فهرست جدید ۱۰ سهم گران بازار سهام ایران با محدوده قیمتی ۳۶ تا ۱۶ هزار تومانی هر سهم به همراه بیشترین تعداد شرکت ها در یک محدوده قیمتی مشخص شدند. 🔹به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قیمت هر سهم شرکت‌های بورسی و فرابورسی براساس اثر حداقل 27 مورد مانند پیش‌بینی درآمد هرسهم، سود توزیع شده در مجمع سالانه، وضعیت صادرات و واردات و ارزبری یا ارزآوری، مزیت‌ نسبی صنعت و شرکت و... تعیین می‌شود اما مهمترین و آخرین عامل در قیمت‌ گذاری هر سهم، وضعیت عرضه و تقاضا و اقبال بازار است. 🔹در این میان با آغاز سال جدید، قیمت هر سهم شرکت های بورسی و فرابورسی نیز شاهد تغییراتی بود. به طوری که شرکت گروه امیر حاضر در تابلو زرد بازار پایه با قیمت 36 هزار و 290 تومان، گرانترین سهم بازار تا 26 فروردین ماه است. این شرکت با سرمایه 8.4 میلیارد تومانی در گروه استخراج کانه های فلزی قرار گرفته و شرکت صنعتی آراسته معدن، مالکیت 41.2 درصد سهام آن را در اختیار دارد. 🔹سیمان فارس هم که در بازار دوم بورس حضور دارد با قیمت 24 هزار و 909 تومان در رتبه دوم این رده بندی قرار گرفت. رهشاد سپاهان نیز با حضور در تابلو زرد بازار پایه با قیمت 24 هزار و 775 تومان در رتبه سوم سهام گران قرار گرفت. 🔹در ادامه هم شرکت های سموم علف کش، گروه صنعتی ملی، کابل تک، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی نوری و قند اصفهان با محدوده قیمتی 23 هزار و 400 تا 16 هزار و 476 تومانی هر سهم قرار گرفتند. 🔹همچنین ارزان ترین سهم بازار سهام به ذوب آهن، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پتروشیمی داراب، بانک دی، داده گستر عصر نوین، پلی اکریل، بیمه تعاون و بیمه هوشمند فردا به ترتیب با قیمت 49.1، 83.2، 83.6، 86.6، 89.2، 91.2، 91.7، 92.6 و 98 تومان برای هر سهم تعلق دارد. 🔹در این میان، بررسی های بورس پرس نشان می دهد قیمت هر سهم 12 شرکت از جمله تجهیزات سدید، چهار پتروشیمی زاگرس و خراسان، ژلاتین کپسول در محدوده 15 تا 10 هزار تومانی، 39 شرکت نیز در محدوده قیمتی کمتر از 10 تا 5 هزار تومان از جمله سه پتروشیمی امیرکبیر، غدیر و بوعلی، پلیمر آریا ساسول، 263 شرکت در محدوده قیمتی کمتر از 5 تا هزار تومانی از جمله گروه مپنا، دو پالایشگاه بندرعباس و تبریز و تاپیکو حضور دارند. 🔹همچنین 167 شرکت هم در محدوده قیمتی کمتر از هزار تا 500 تومانی از جمله مخابرات، پالایشگاه اصفهان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قرار گرفته اند. @ChanelVIP20
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۲۸
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها