ورود/ثبت‌نام
مانا بورس

مانا بورس

@g_1433997445

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 70 تریدر برتر
63
رتبه بین 7859 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.9%)
قدرت تحلیل
2.4
2415تعداد پیام
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#ولکار مثبت ۳،۵٪🍃🍃🍃
نوع سیگنال: خنثی
2 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#فرابورس مثبت ۴٪🍃🍃🍃
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
👈توجه به معاملات وکبهمن داشته باشید
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
تلیسه صف خرید 🍃🍃🍃🌺😊
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#مفاخر مثبت ۴٪🍃🍃🍃
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#وکبهمن مثبت ۴٪🍃🍃🍃
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#تلیسه مثبت ۵٪🍃🍃🍃
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#دتوزیع صف خرید 🍃🌺🍃
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#وخارزم صف خرید 🍃🍃🍃🌺😊
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#فجر صف خرید 🍃🌺🍃😊
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#پارسیان همچنان صف🍃🍃😊🌺
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#غدیس در آستانه صف 🍃🍃🍃🌺😊
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#وخارزم مثبت ۵٪🍃🍃🍃🍃
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#مفاخر مثبت ۲،۷۷🍃🍃🍃🍃
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 63
2.4
#غصینو #ثبهساز #تلیسه #فرابورس معاملاتش را نوجه کنید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها