ورود/ثبت‌نام

نیرونیرو

آخرین معامله-1.95%۱۱٬۵۴۰
اضافه کردن به دیده‌بان
17
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز نیرو:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

✅ بررسی عملکرد "ونیرو" در سال 1402 به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت سرمایه گذاری نیرو در 12 ماهه منتهی به اسفند 1403 سود(زیان) خالصی معادل 143 میلیارد تومان محقق نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
2 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
نیرو،بنیادی،کدال۳۶۰

#ونیرو #صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #سرمایه_گذاری_نیرو ▪️ شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 50 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 364 ریال سود محقق کرده است. ▪️ «ونیرو» با سرمایه ثبت شده 15,750,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 5,732,354 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است. ❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود. 1403-03-27 23:55:11 (1184599) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از نیرو بهتر است؟

✅ سهامداران "خمحرکه" در جریان باشند به گزارش کدال نگر بورس 24، صنعتی نیرو محرکه در 12 ماهه منتهی به اسفند 1403 سود خالصی معادل 52 میلیارد تومان محقق نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
نیرو،بنیادی،کدال۳۶۰

#خمحرکه #صورت‌های_مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #صنعتی_نیرو_محرکه ▪️ شرکت صنعتی نیرو محرکه در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 90 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش داشته است. ▪️ «خمحرکه» با سرمایه ثبت شده 5,734,089 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 517,927 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 1,743,370 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد داشته است. 1403-03-27 19:40:19 (1204188) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری

✅ «بنیرو» سال خوبی داشت به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت نیرو ترانس در 12 ماهه منتهی به اسفند 1402 سود خالصی حدود 532 میلیارد تومان محقق نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
نیرو،بنیادی،کدال۳۶۰

#خمحرکه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) شرکت #صنعتی_نیرو_محرکه ▪️ شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ معادل 5,863,845 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد افت داشته است. ▪️ خمحرکه با سرمایه ثبت شده 5,734,089 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 58,350,872 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته است. 1403-03-27 15:25:42 (1204234) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
نیرو،بنیادی،کدال۳۶۰

#خمحرکه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) شرکت #صنعتی_نیرو_محرکه ▪️ شرکت صنعتی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ معادل 5,863,845 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد افت داشته است. ▪️ خمحرکه با سرمایه ثبت شده 5,734,089 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 58,350,872 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته است. 1403-03-27 15:20:53 (1204202) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
نیرو،بنیادی،کدال۳۶۰

#بنیرو #صورت‌های_مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #نیرو_ترانس ▪️ شرکت نیرو ترانس در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم سودی محقق نکرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است. ▪️ «بنیرو» با سرمایه ثبت شده 14,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 5,319,132 میلیون ریال تغییری نکرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 6,493,108 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 درصد رشد داشته است. 1403-03-27 15:15:27 (1186062) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری

✅ سهامداران «نیرو» در جریان باشند به گزارش کدال نگر بورس 24 ، شرکت نیرو سرمایه در 12 ماهه منتهی به اسفند سودی شناسایی نکرد. این شرکت حدود 14 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرد 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
نیرو،بنیادی،کدال۳۶۰

#نیرو #صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #نیرو_سرمایه ▪️ شرکت نیرو سرمایه در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 120 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 4 ریال زیان محقق کرده است. ▪️ «نیرو» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 1,349 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته 103 درصد کاهش داشته است. ❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود. 1403-03-27 15:00:14 (1202703) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۵۴۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار