فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شکف
امتیاز:805
دنبال کننده:41.8K

#فیلتر_طلایی_Stochastic_RSI ⭐️

#سادزی

#شکف

#دشیری

#نیرو

📍 @Borse_Trader

آموزش شکف
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:750
دنبال کننده:4.3K

🔴 حجم پول در صف های خرید و فروش

21 شرکت در صف خرید

حجم پول در صف های خرید 155 میلیارد تومان

#غگیلا 72 میلیارد تومان

#شصدف 21 میلیارد تومان

#پلوله 12 میلیارد تومان

#وسالت 11 میلیارد تومان

#کباده 11 میلیارد تومان

#نمرینو 9 میلیارد تومان

#شکف 5 میلیارد تومان

#خعمرا 4 میلیارد تومان

#سدشت 3 میلیارد تومان

#فایرا 2 میلیارد تومان

486 شرکت در صف فروش

حجم پول در صف های فروش 3,735 میلیارد تومان

#وآیند 312 میلیارد تومان

#غصینو 70 میلیارد تومان

#خزر 51 میلیارد تومان

#ثنوسا 48 میلیارد تومان

#سمگا 46 میلیارد تومان

#کویر 42 میلیارد تومان

#رافزا 42 میلیارد تومان

#قثابت 39 میلیارد تومان

#کاذر 38 میلیارد تومان

#کیسون 38 میلیارد تومان

08:57 چهارشنبه 1400/1/18

پی نوشت: لیست فوق تنها جنبه آماری دارد

#حجم_پول_درصف

آموزش شکف
Technical nima@Technical_nima
امتیاز:741
دنبال کننده:2.8K
Technical nima

#شکف

برای روز دوم صف خرید

-----------------------

📌 @Technical_nima

📆 ۱۴۰۰/۱/۱۶

آموزش شکف
امتیاز:794
دنبال کننده:14.1K
روانشناسی بورس

#شکف

۹۹/۱۲/۲۲

آموزش شکف
Technical nima@Technical_nima
امتیاز:741
دنبال کننده:2.8K
Technical nima

#شکفت

صف خرید

فرصت ورود نداد

-----------------------

📌 @Technical_nima

📆 ۱۴۰۰/۱/۱۵

نمادآخرینپایانیحجمارزش