ورود/ثبت‌نام

خبازرسخبازرس

آخرین معامله0.98%۲۰٬۶۵۰
دنبال کردن
26
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز خبازرس:
فیلتر
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 828
3.5
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (68) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم #فولاد (71.5M) #دکوثر (25.6M) #ثزاگرس (1.3M) #کرومیت (4.6M) #واعتبار (25.6M) #چنوپا (2.5M) #دهدشت (3.5M) #ارفع (2M) #نبروج (2.3M) #ثتوسا (645K) #غبهار (1.6M) #ثباغ (3.1M) #اسیاتک (5.4M) #کاما (10.7M) #وجامی (15.1M) #غاذر (2.3M) #سپیدار (291.2K) #کابگن (1.7M) #ممسنی (1.9M) #وایرا (5.6M) #جم پیلن (128.8K) #معیار (2.8M) #داوه (2M) #سلار (6.6M) #کازرو (1.3M) #کلوند (4.1M) #ساذری (1.7M) #غبشهر (7.8M) #شفارا (2.2M) #وثخوز (153.3K) #وتوصا (13.6M) #سکارون (3.2M) #تپمپی (1.2M) #تنوین (7.4M) #زماهان (412.3K) #وزمین (3.2M) #سخاش (3.7M) #شصدف (195.9K) #کی بی سی (573.2K) #کروی (1M) #تفیرو (27K) #شرنگی (372.9K) #شپارس (1.2M) #شکف (219.6K) #دتهران‌ (8.9M) #غیوان (327.2K) #سپرمی (63.1K) #والماس (1.8M) #وصنعت (3.1M) #تپسی (562.6K) #فلوله (1M) #سباقر (46.9K) #شتهران (279.3K) #ثشرق (56.4K) #بپیوند (205.4K) #سمتاز (33.4K) #غنیلی (382.3K) #فایرا (194.5K) #دزهراوی (79.4K) #چکارن (269.7K) #خبازرس (34.7K) #بگیلان (46.6K) #پتایر (184K) #بترانس (138.6K) #فگستر (91.6K) #وتعاون (314.4K) #وهامون (11K) #نشار (300K) ⏱ این پیام هر 15 دقیقه ارسال می شود. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱:۳۰ 🆔 @BourseTrader24 🌐 Bourse-Trader.ir
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۶۵۰
اشتراک گذاری
کانال اموزشی بورس طلایی
کانال اموزشی بورس طلایی
رتبه: 809
2.8
خبازرس،کانال اموزشی بورس طلایی
خبازرس در 20600 مقاومت مهم داره رد و روی مقاومت تثبیت کنه نوسانی تا منطقه مقاومتی23233-2378- این محدوده رد بشه وارد ساید صعودی میشه رد نشه پولبک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
اولین مقاومت:
۲۰٬۶۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۶۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از خبازرس بهتر است؟
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 939
2.6
✨خروجی فیلتر کراس صعودی EMA 12 و EMA 24 در تاریخ ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #خبازرس 2 - #بالاس 3 - #اتکام 4 - #وآتوس 5 - #کاوه 6 - #کیمیا 7 - #کباده 8 - #حگردش 9 - #کگاز 10 - #فتوسا 11 - #ساراب 12 - #پاسا 13 - #کروی 14 - #حشکوه 15 - #وایرا 16 - #تیپیکو 17 - #حبندر 18 - #معیار 19 - #بسویچ 20 - #قلرست @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۳۸۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 254
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (62) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثپردیس (22.1M) #چنوپا (2.6M) #دهدشت (6.2M) #غفارس (10M) #کازرو (5.8M) #داوه (7.7M) #ممسنی (5.1M) #سلار (24.9M) #وآفر (2M) #غبهار (3.8M) #وپارس (28M) #سرچشمه (6.7M) #پلاست (4.3M) #وایرا (9.7M) #کرومیت (1.1M) #ثزاگرس (343.4K) #ثتوسا (517.3K) #توریل (4.5M) #شفارا (1.8M) #وجامی (12.5M) #قیستو (2.3M) #پارسیان (7.7M) #سدشت (270K) #فکمند (612.3K) #وآرین (8.8M) #شتهران (2.1M) #شپارس (4.5M) #ساذری (582.9K) #کابگن (1.1M) #نبروج (1.3M) #سمتاز (422K) #دی (17.3M) #شکف (589.4K) #وثخوز (65K) #کگاز (255.2K) #چخزر (162.9K) #زماهان (302.8K) #حپترو (291.5K) #معیار  (2.5M) #شرنگی (430K) #تفیرو (176.8K) #معیارح (3.6M) #سکارون (2.3M) #دتهران‌ (14.1M) #تلیسه (1.4M) #کباده (342.5K) #تبرک (50.5K) #حبندر (234.1K) #کروی (615.2K) #تپولا (163.9K) #شصفها (13.6K) #قشرین (121K) #سباقر (127.1K) #قلرست (324.4K) #بایکا (60.4K) #غیوان (157.4K) #شپترو (477.4K) #سمایه (232.6K) #خبازرس (80.2K) #وپسا (504K) #وآیند (73.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 254
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (63) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثپردیس (19M) #چنوپا (3.1M) #غفارس (11.8M) #دهدشت (6.2M) #وپارس (49.9M) #کازرو (5.9M) #ممسنی (5.4M) #سلار (25.4M) #ولصنم (22.3M) #کرومیت (2.8M) #غبهار (4M) #داوه (5.7M) #سرچشمه (8.4M) #ثتوسا (803.1K) #ثزاگرس (451.6K) #وآفر (1.4M) #وایرا (9.1M) #شپارس (7.3M) #تپکو (15.1M) #زماهان (1M) #تلیسه (7.4M) #وآرین (11.8M) #وجامی (14.2M) #پارسیان (8.7M) #فکمند (750.8K) #سدشت (312.8K) #شتهران (2.1M) #پلاست (1.7M) #کابگن (1M) #نبروج (1.3M) #سمتاز (420.9K) #ساذری (350.2K) #ولرازح (4M) #چخزر (229K) #تمحرکه (756.1K) #کروی (2.2M) #شرنگی (754.5K) #شکف (619.5K) #ولپارس (2M) #وثخوز (74.8K) #قیستو (888.5K) #شفارا (1.9M) #معیار  (3M) #کباده (761.8K) #دی (8.8M) #حپترو (308.4K) #وآیند (1.1M) #سکارون (2.6M) #تفیرو (176.8K) #معیارح (3.6M) #دتهران‌ (12.5M) #غناب (2.9M) #شصفها (26.6K) #سباقر (182.4K) #قشرین (208.1K) #شپترو (783.4K) #حبندر (14.3K) #بایکا (46.6K) #غیوان (157.4K) #سمایه (275.7K) #غاذر (68.3K) #خبازرس (40.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۱۲:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
رانت کده
رانت کده
رتبه: 947
3.1
#خبازرس شناوری سهم کلا ۶۰ ملیارده و ۴۰٪ ریزش داشته ! ی گروه جدیدا با حوصله زیر ۲۰۰۰ جمع میکنن @rant_kadeh
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۳۴۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 939
2.6
✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #امید 2 - #تکنو 3 - #خعمرا 4 - #غپآذر 5 - #تکشا 6 - #کایزد 7 - #فافق 8 - #حگردش 9 - #ثجنوب 10 - #ودی 11 - #وآذر 12 - #دسینا 13 - #ودانا 14 - #شلیا 15 - #حرهشا 16 - #خبازرس 17 - #دشیمی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #تابا     2 - #خفناور ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی منفی RSI در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #پلاست ✨خروجی فیلتر خط روند حمایتی RSI در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #آریا        2 - #انتخاب    3 - #اپال 4 - #بخاور‌     5 - #بکاب       6 - #ثباغ 7 - #ثجوان    8 - #حاریا      9 - #ددانا 10 - #پیزد   11 - #گکوثر    12 - #مادیرا 13 - #زنجان 14 - #ریشمک ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #غکورش    2 - #ثتوسا     3 - #نهال 4 - #فسدید     5 - #ساربیل   6 - #معیار 7 - #میدکو ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش MFI در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #کفرآور    2 - #پارسان    3 - #رتکو 4 - #شسم      5 - #ددانا       6 - #فایرا 7 - #شکبیر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید CCI در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #کایزد      2 - #شکبیر    3 - #شتولی 4 - #ساراب    5 - #غپاک ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #امید       2 - #بکهنوج  3 - #غکورش 4 - #داوه‌‌       5 - #سباقر     6 - #نخل 7 - #شکبیر     8 - #سرود    9 - #ساراب 10 - #میهن   11 - #ونوین ✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #امید     2 - #تکنو        3 - #خعمرا 4 - #غپآذر    5 - #تکشا       6 - #کایزد 7 - #فافق     8 - #حگردش  9 - #ثجنوب 10 - #ودی  11 - #وآذر      12 - #دسینا 13 - #ودانا   14 - #شلیا     15 - #حرهشا 16 - #خبازرس  17 - #دشیمی ✨خروجی فیلتر کراس صعودی EMA 12 و EMA 24 در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #غپونه    2 - #وجامی   3 - #نخل 4 - #پلاست  5 - #تپولا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
#خبازرس 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 825 میلیون تومان در %3 قدرت : 1.8👈0.6🔻 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد ⏰ 1403/01/18 ➖ ‏ 10:11:44
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۸
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 254
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (39) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #حشکوه (42.7M) #ثزاگرس (1M) #دهدشت (4.8M) #وارس (3.3M) #ممسنی (4.5M) #ثامان (3.5M) #کازرو (4.4M) #گشان (2.4M) #وایرا (12.4M) #وثخوز (806K) #ثتوسا (783.5K) #آبین (7.7M) #غپونه (4.7M) #حپترو (0.9M) #ولتجار (4.7M) #چنوپا (1M) #سکرد (2.5M) #وجامی (11.6M) #نبروج (1.4M) #تفیرو (329.6K) #شزنگ (102.4K) #کابگن (861.2K) #شکف (433.5K) #وزمین (3.2M) #معیار  (2.8M) #شلیا (487.7K) #ولراز (1.4M) #ولانا (250.7K) #کهرام (213.9K) #سمتاز (140.7K) #معیارح (2.3M) #خبازرس (326.9K) #ولیز (2.4M) #غیوان (260K) #کورز (620.1K) #سیتا (175.1K) #وتوسکاح (746.8K) #فبستم (53.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۸  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۹۴۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 939
2.6
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #کمینا 2 - #خبازرس 3 - #ولکار 4 - #قشکر 5 - #سرچشمه 6 - #فخاس 7 - #فسدید ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #بساما
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۸۴۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 939
2.6
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #آرمان 2 - #خبازرس 3 - #شزنگ ✨خروجی فیلتر پولبک به خط روند مقاومتی در تاریخ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #دماوند 3 - #قشهد 4 - #همراه 5 - #وتوکا 6 - #وهنر 7 - #پردیس 8 - #پکویر 9 - #کیسون
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۸۴۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 254
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (55) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (7.5M) #وارس (6.4M) #چنوپا (3.3M) #غنوش (7.8M) #دهدشت (4.9M) #آردینه (1M) #حشکوه (28.8M) #کازرو (5M) #ممسنی (4.3M) #وثخوز (0.9M) #وایرا (14.3M) #فکمند (1.6M) #گشان (2.1M) #زقیام (11.6M) #ثتوسا (690.1K) #سشرق (1.6M) #پلاست (2.2M) #نبروج (1.6M) #ولتجار (3.1M) #میهن (2.8M) #شلیا (2.5M) #آبین (3.8M) #ثزاگرس (136.2K) #ولانا (282.1K) #معیار  (3.6M) #حپترو (397.1K) #تفیرو (163.8K) #کابگن (811.8K) #وزمین (3.1M) #شزنگ (113.6K) #غگرجی (1.7M) #کهرام (284.9K) #ناما (529.2K) #شکف (359.7K) #ولیز (3.7M) #خبازرس (126.7K) #زماهان (185.5K) #ولراز (0.9M) #وآتوس (2.2M) #ختور (1.4M) #معیارح (1.2M) #سکرد (289.5K) #خعمرا (780.8K) #غیوان (260K) #حبندر (75.7K) #کورز (478.8K) #وتوسکاح (345.7K) #وفردا (1.2M) #سیتا (78.2K) #سمتاز (33.1K) #چافست (55.2K) #جهرم (464.5K) #بایکا (10.6K) #سخزر (557) #نشار (300K)         📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۸۴۰
اشتراک گذاری
دهکده بورسی | Bours village
دهکده بورسی | Bours village
رتبه: 941
2.4
خریدخبازرس،تکنیکال،دهکده بورسی | Bours village
سهم پروژه ای به این میگن ها فقط کندل هارو ببینین که چجوری الگوریتم ها روی این سهم فعال بودن! پدر سهمو در آوردن! اسم این سهم؟ خبازرس!
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
نقطه ورود:
۱۹٬۸۴۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۲۰۰
اشتراک گذاری
famatake
famatake
رتبه: 61
3.5
#شزنگ ۹۱۰۰ صف خرید ۲۸میلیون سهم #خبازرس ۱۹۸۴ صف خرید ۱۵۰ میلیون سهم #نتوس ۱۱۴۳ صف خرید میخرن ۲۷۶ میلیون سهم #سفارود ۱۲۶۰ میخرن ۱۲۰ میلیون سهم #حاریا ۷۵۰ بیشتر کد به کد هست ۲۷۰ میلیون سهم
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۲۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها