ورود/ثبت‌نام

فنرژیفنرژی

آخرین معامله
دنبال کردن
18
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز فنرژی:
SIGNAL....
SIGNAL....
رتبه: 28
2.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی  ۱۲:۳۰  ۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #آبادا #بیوتیک #ارزش #امینح #فلزفارابی #سپیدار #پیروز #سیتاح #وکبهمن 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #فولاد #خودرو #فزر #توان #زپارس #شپنا #انرژی #زماهان #وبانک 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فملی #شستا #آردینه #موج #وپاسار #سبزوا #تمحرکه #فارس #بیوتیک #ذوب 🔸 قوی ترین صف های خرید: #وپارس #پارسیان #وآیند #ثتوسا #بپردیس #کسرام #ثغرب #فنوال #بتهران #غشوکو 🔹 قوی ترین صف های فروش: #خفولا #فنرژی #تخت_گاز #کساپا #کارام #کگاز #تمحرکه #ثعتما #رفاه #چنوپا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #اتوآگاه #توان #پتروآگاه #موج #آردینه #بیوتیک #اهرم #سفارود #تمحرکه 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #سکارون #قتربت #سخواف #بموتو #خفنر #وتوس #ثرود #زدشت 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #شستان #سفارود #ولراز #فافق #بایکا #ثزاگرس #قتربت #وثخوز #وثنو #ثتوسا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 606
2.1
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۰ ۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #آبادا #بیوتیک #ارزش #امینح #فلزفارابی #سپیدار #پیروز #سیتاح #وکبهمن 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #فولاد #خودرو #فزر #توان #زپارس #شپنا #انرژی #زماهان #وبانک 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فملی #شستا #آردینه #موج #وپاسار #سبزوا #تمحرکه #فارس #بیوتیک #ذوب 🔸 قوی ترین صف های خرید: #وپارس #پارسیان #وآیند #ثتوسا #بپردیس #کسرام #ثغرب #فنوال #بتهران #غشوکو 🔹 قوی ترین صف های فروش: #خفولا #فنرژی #تخت_گاز #کساپا #کارام #کگاز #تمحرکه #ثعتما #رفاه #چنوپا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #اتوآگاه #توان #پتروآگاه #موج #آردینه #بیوتیک #اهرم #سفارود #تمحرکه 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #سکارون #قتربت #سخواف #بموتو #خفنر #وتوس #ثرود #زدشت 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #شستان #سفارود #ولراز #فافق #بایکا #ثزاگرس #قتربت #وثخوز #وثنو #ثتوسا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از فنرژی بهتر است؟
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 475
1.8
فنرژی،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #تمحرکه #کساپا #فنرژی #آردینه #کارام @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 606
2.1
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۱ ۸ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #بیوتیک #مروارید #سیتاح #امینح #ضمان #دریا #هامون #کتوسعه #داتام #استقلال 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #طلا #شتاب #گنج #اتوآگاه #خودرو #فزر #زماهان #تنوینح #انرژی 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #وبملت #شستا #بیوتیک #شپدیس #جهش #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز 🔸 قوی ترین صف های خرید: #پارسیان #وپارس #ثتوسا #بپردیس #ثشرق #وآیند #کایزد #ثزاگرس #زماهان #فکمند 🔹 قوی ترین صف های فروش: #آردینه #تمحرکه #تخت_گاز #فنرژی #کارام #بیوتیک #کساپا #خفولا #سمایه #شزنگ 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #بیوتیک #توان #اتوآگاه #پتروآگاه #جهش #کساپا #ارزش_مسکن #موج #وجامی 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #واحصا #اسیاتک #قزوین #دفرا #حتوکا #بکام #کفرا #ما #غاذر #حفارس 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #شستان #خعمرا #قاروم #ولراز #خودکفا #بایکا #ثزاگرس #وثخوز #ثتوسا #معیار
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #بیوتیک #آردینه #تمحرکه #فنرژی #سمایه #ثشرق #آ_س_پ 🕘 08:55:59
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 606
2.1
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۰ ۷ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #ثنا #سیتاح #امینح #استقلال #بپیوند #کتوسعه #سپیدار #ومدیر #رافزا #وپویا 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #اهرم #ذوب #زماهان #سدشت #سمگا #حشکوه #کهربا #کالا #مثقال #فزر 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #وبملت #بیوتیک #خساپا #شستا #اخابر #ثعمرا #وشهر #نوری #شگستر #ثمسکن 🔸 قوی ترین صف های خرید: #کساپا #سدبیر #بپردیس #ثتوسا #وآیند #ثزاگرس #وتوسکا #شرنگی #خفناور #معیار 🔹 قوی ترین صف های فروش: #بیوتیک #آردینه #خفولا #تخت_گاز #فنرژی #تمحرکه #سمایه #سصفها #زشگزا #فبیراح 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #تپولا #حشکوه #دحاوی #تمشک #پتروآگاه #اهرم #اتوآگاه #زماهان #توان 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #سباقر #وصنعت #غگلپا 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #قاروم #ولراز #سکارون #بایکا #سباقر #ثزاگرس #قتربت #وثخوز #ثتوسا #معیار
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
سبدگردانی هوش سفید️
سبدگردانی هوش سفید️
رتبه: 666
2.6
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 40 #بیوتیک (15) | #خفولا (7) | #فنرژی (7) | #آردینه (2.9) | #تمحرکه (14) | #سمایه (16) | #ثشرق (1.8) | #رفاه (0.3) | #شزنگ (0.4) | #ثعتما (1.2) | #لازما (0.5) | #غمارگ (23) | #چنوپا (1.5) | #فسدید (0.2) | #سپرمی (0.4) | #کسرام (1.3) | #ثاژن (3) | #شتولی (1) | #شکف (0.6) | #شساخت (1.2) | #سایرا (0.3) | #وسنا (0.6) | #فجوش (5) | #وجامی (4) | #ممسنی (0.4) | #فبستم (0.3) | #خودکفا (0.1) | #شلیا (0.6) | #دشیری (0) | #لپیام (0) | #حاریا (0.3) | #ثاصفا (0.1) | #کایتا (0) | #غپونه (0.3) | #واعتبار (0.6) | #پرداخت (0.1) | #واحصا (0) | #کورز (0) | #وامین (0) | #ضسپا1223 (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖        📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  ۰۸:۵۹ @hosh_sefid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
سبدگردانی هوش سفید️
سبدگردانی هوش سفید️
رتبه: 666
2.6
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #بیوتیک #خفولا #آردینه #فنرژی #تمحرکه #سمایه @hosh_sefid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 602
1.8
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #بیوتیک #خفولا #آردینه #فنرژی #تمحرکه #سمایه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #بیوتیک #خفولا #آردینه #فنرژی #تمحرکه #سمایه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 475
1.8
فنرژی،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
🔴 #برترین عرضه ها در پیش گشایش 🔴 #بیوتیک #خفولا #آردینه #فنرژی #تمحرکه #سمایه @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 637
2.1
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی  ۱۲:۳۰  ۵ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #سیتاح #امینح #ولپارس #تکاردان #توسن #بپیوند #سیتا #سپید #سپیدار 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #ذوب #آردینه #حشکوه #وصنعت #قیستو #اهرم #وبهمن #کهربا #پترول #سدشت 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #خودرو #وبملت #خگستر #خساپا #حکشتی #ومعادن #اخابر #ثعمرا #شستا #بیوتیک 🔸 قوی ترین صف های خرید: #دحاوی #کساپا #بپردیس #ثتوسا #ثزاگرس #وثنو #تخت_گاز #وآیند #شرنگی #وتوسکا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #بیوتیک #خفولا #فنرژی #تمحرکه #تخت_گاز #فبیراح #ثپردیس #کارام #سمایه #لازما 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #آردینه #شتاب #حشکوه #انار #وآتوس #کمرجان #کسرام #اتوآگاه #بکاب #پتروآگاه 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #دحاوی #ولغدر #سدشت #فجام #کگاز #حسیر #آ_س_پ #ودی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #ولراز #دهدشت #سکارون #شفارا #تپولا #بایکا #ثزاگرس #سفاسی #وثخوز #معیار
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 606
2.1
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۰ ۵ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #سیتاح #امینح #ولپارس #تکاردان #توسن #بپیوند #سیتا #سپید #سپیدار 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #ذوب #آردینه #حشکوه #وصنعت #قیستو #اهرم #وبهمن #کهربا #پترول #سدشت 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #خودرو #وبملت #خگستر #خساپا #حکشتی #ومعادن #اخابر #ثعمرا #شستا #بیوتیک 🔸 قوی ترین صف های خرید: #دحاوی #کساپا #بپردیس #ثتوسا #ثزاگرس #وثنو #تخت_گاز #وآیند #شرنگی #وتوسکا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #بیوتیک #خفولا #فنرژی #تمحرکه #تخت_گاز #فبیراح #ثپردیس #کارام #سمایه #لازما 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #آردینه #شتاب #حشکوه #انار #وآتوس #کمرجان #کسرام #اتوآگاه #بکاب #پتروآگاه 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #دحاوی #ولغدر #سدشت #فجام #کگاز #حسیر #آ_س_پ #ودی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #ولراز #دهدشت #سکارون #شفارا #تپولا #بایکا #ثزاگرس #سفاسی #وثخوز #معیار
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
💠 نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف شد: #بنو: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه #ثپردیس: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه #البرز: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه #تپسی: مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سالیانه (انتخاب هیات مدیره) #شگویا: مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سالیانه (انتخاب هیات مدیره) #قیستو: مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سالیانه + عادی سالیانه (انتخاب هیات مدیره + تقسیم سود) #وکار: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه (افزایش سرمایه ۹ درصدی)  #شتهران: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه (افزایش سرمایه ۳۳۰ درصدی)  #پدرخش: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه (افزایش سرمایه ۴۰ درصدی)  #کسرا: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه (افزایش سرمایه ۲۷ درصدی)  #وسینا: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه (افزایش سرمایه ۵۸ درصدی)  💠 نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی: #معیار  #رفاه  #سایرا  #فنرژی 💠 نمادهای مشمول تغییرات حجم مبنا: #نتوس @eghtesadi_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
رتبه: 673
2.0
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #قیستو     مجمع عمومی سالیانه #بنو          تطابق اساسنامه #ثپردیس  تطابق اساسنامه #البرز        تطابق اساسنامه #تپسی      انتخاب اعضای هیئت مدیره #شگویا     انتخاب اعضای هیئت مدیره  #وکار        افسر   9%  از انباشته #کسرا       افسر  27% از انباشته #پدرخش  افسر  40% از انباشته #وتجارت  افسر   50% از انباشته #وسینا      افسر  57%  از انباشته #شتهران   افسر 330% از انباشته ⬇️ عدم اعمال حجم مبنا ⬇️ #نتوس ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #معیار   #رفاه   #سایرا  #فنرژی @navasangirane_boursee
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها