#

تماوند

تامین سرمایه دماوند

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش تماوند
امتیاز:0
دنبال کننده:21.5K

#نبض_بازار

خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی

#وامید

#شخارک

#شپاکسا

#قجام

#تماوند

#وپویا

@boors_bazz

آموزش تماوند
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#خساپا #شپنا #اعتماد #فارس #وتجارت #خودرو #وبوعلی #بوعلی #کیان #شبندر #برکت #سیتا #مادیرا #کگل #تماوند #شبریز #تصمیم #خبهمن #زپارس #شیران

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش تماوند
امتیاز:1
دنبال کننده:2.7K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#خساپا #شپنا #اعتماد #فارس #خودرو #وتجارت #وبوعلی #بوعلی #شبندر #کیان #برکت #سیتا #مادیرا #کگل #شبریز #تماوند #خبهمن #شتران #تصمیم #شیران

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش تماوند
امتیاز:0
دنبال کننده:15.9K

ورود پول هوشمند امروز

✅ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

✅ لاستیک و پلاستیک: #پارتا #پیزد #پکرمان

✅ سرمایه گذاریها: #وسکرد#واعتبار #وکبهمن #وخارزمح #آریان#صبا

✅ مواد و محصولات دارویی: #دالبرح #دسبحانح

✅ عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم: #بگیلان #دماوند #بپیوند

✅ واسطه‌گری‌های مالی و پولی: #وثوق

✅ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط: #تماوند #امینح #امین

✅ محصولات شیمیایی: #بوعلی #شصدف #شتولی #آریا#جم_پیلن #کرماشا

✅ بیمه #وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی: #باران #البرز #اتکای

✅ استخراج کانه های فلزی: #کگلح #ومعادنح #اپال

✅ فلزات اساسی: #ارفع #فاسمین #فملی #فباهنر #ذوب

✅ سیمان، آهک و گچ: #ساراب #سفارس #سیتا #سیدکو

✅ تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری: #مادیرا

آموزش تماوند
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:546
دنبال کننده:124.3K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅تامین‌سرمایه: #تماوند

✅دارویی : #شتهران

✅برق و بخار : #دماوند

✅خودرو و قطعات : #خعمرا، #خلیبل

✅لاستیک و پلاستیک : #پارتا

@boursetahlilnovin

آموزش تماوند
امتیاز:476
دنبال کننده:17.6K
پرتفوی حرفه ای

🔹بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها

🔹بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #وپاسار، #ساراب، #جم‌پیلن و #تماوند بوده است.

آموزش تماوند
Vip+5@vipmosbat5
امتیاز:448
دنبال کننده:28.4K
آموزش تماوند
امتیاز:0
دنبال کننده:8K
تحلیل های خاص(Vip300)

#تماوند همچنان مثبت کم ریسک حرکت صعودی گرفته است

حقوقی همچنان تا روز افزایش سرمایه در حال خرید است

#تماوند مثبت 2در حال معامله است

سهم کوچک خشک شده

#برکت مثبت

مابقی سهم ها قفل در #صف_فروش بدون پرکردن پایانی هستند مثل #کترام #وآذر

@vip300

آموزش تماوند
امتیاز:452
دنبال کننده:78.3K

#کدال_گزارش

#ویسا با سرمایه ثبت شده 182,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 مبلغ 49,405 میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,023% رشد داشته است.

#خفنر با سرمایه ثبت شده 1,159,840 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,333,811 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

#فنوال با سرمایه ثبت شده 678,347 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 5,973,229 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

#کترام با سرمایه ثبت شده 294,981 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,868,484 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94% رشد داشته است.

#شخارک با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 51,936,852 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

#تماوند با سرمایه ثبت شده 2,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ 340,783 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 5,679,617% رشد داشته است.

#حتوکا با سرمایه ثبت شده 330,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,071,667 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% رشد داشته است.

#ساوه با سرمایه ثبت شده 650,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 7,208,614 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 84% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

@bourse_poll

آموزش تماوند
امتیاز:1
دنبال کننده:46.9K
کانال فرمانده کریپتو

#تماوند

✅ همچنان بین سقف و کف در نوسان هست.

نمادآخرینپایانیحجمارزش