ورود/ثبت‌نام

حسیناحسینا

آخرین معامله0.14%۳۶٬۶۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
29
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
59%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز حسینا:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

حسینا،کدال۳۶۰

#حسینا مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت #توسعه_خدمات_دریایی_و_بندری_سینا اساسنامه پیوست شده در اطلاعیه در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است 1403-03-27 14:35:41 (1199005) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۶۰۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1050
2.3

🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فصبا، #فباهنر 💢شیمیایی:#پترول، #نوری، #پترول، #شکربن، #شپدیس، #کرماشا 💢صندوق: #اهرم،  #شتاب، #پالایش، #توان، #خودران 💢بیمه: #نوین، #کوثر، #آسیا 💢رایانه: #فن_افزار، #توسن 💢اطلاعات:#های_وب 💢بانک: #دی 💢حمل‌ونقل: #حخزر، #توریل، #حسیر، #حسینا، #حگهر 💢انبوه‌سازی: #ثامید، #ثپردیس، #ثمسکن، #ثباغ، #ثفارس 💢سرمایه‌گذاری:#وخارزم، #پردیس، #داتام، #وسپهر، #وتوسم 💢هتل:#سمگا 💢سیمان:#سیتا، #سبهان، #سپاها 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کفپارس 💢غذایی:#غزر، #غسالم، #آردینه، #غگل، #غشهداب 💢دارویی: #برکت، #بیوتیک، #ریشمک، #دتولید 💢قند:#قصفها، #قچار 💢خودرو:#خاور، #خزامیا، #خساپا، #خدیزل، #فنر 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #دماوند، #بمولد 💢زراعت:#سیمرغ، #زفجر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢نفت:#شپنا 💢لاستیک: #پتایر، #پکویر 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#چدن، #فلامی 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۵۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از حسینا بهتر است؟

🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فصبا، #فباهنر ⭕️شیمیایی:#پترول، #نوری، #پترول، #شکربن، #شپدیس، #کرماشا ⭕️صندوق: #اهرم،  #شتاب، #پالایش، #توان، #خودران ⭕️بیمه: #نوین، #کوثر، #آسیا ⭕️رایانه: #فن_افزار، #توسن ⭕️اطلاعات:#های_وب ⭕️بانک: #دی ⭕️حمل‌ونقل: #حخزر، #توریل، #حسیر، #حسینا، #حگهر ⭕️انبوه‌سازی: #ثامید، #ثپردیس، #ثمسکن، #ثباغ، #ثفارس ⭕️سرمایه‌گذاری:#وخارزم، #پردیس، #داتام، #وسپهر، #وتوسم ⭕️هتل:#سمگا ⭕️سیمان:#سیتا، #سبهان، #سپاها ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کفپارس ⭕️غذایی:#غزر، #غسالم، #آردینه، #غگل، #غشهداب ⭕️دارویی: #برکت، #بیوتیک، #ریشمک، #دتولید ⭕️قند:#قصفها، #قچار ⭕️خودرو:#خاور، #خزامیا، #خساپا، #خدیزل، #فنر ⭕️ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #دماوند، #بمولد ⭕️زراعت:#سیمرغ، #زفجر ⭕️شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر ⭕️نفت:#شپنا ⭕️لاستیک: #پتایر، #پکویر ⭕️استخراج‌نفت:#حفاری ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی:#چدن، #فلامی ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/26

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۵۰۰
اشتراک گذاری

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فصبا، #فباهنر 💢شیمیایی:#پترول، #نوری، #پترول، #شکربن، #شپدیس، #کرماشا 💢صندوق: #اهرم، #شتاب، #پالایش، #توان، #خودران 💢بیمه: #نوین، #کوثر، #آسیا 💢رایانه: #فن_افزار، #توسن 💢اطلاعات:#های_وب 💢بانک: #دی 💢حمل‌ونقل: #حخزر، #توریل، #حسیر، #حسینا، #حگهر 💢انبوه‌سازی: #ثامید، #ثپردیس، #ثمسکن، #ثباغ، #ثفارس 💢سرمایه‌گذاری:#وخارزم، #پردیس، #داتام، #وسپهر، #وتوسم 💢هتل:#سمگا 💢سیمان:#سیتا، #سبهان، #سپاها 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کفپارس 💢غذایی:#غزر، #غسالم، #آردینه، #غگل، #غشهداب 💢دارویی: #برکت، #بیوتیک، #ریشمک، #دتولید 💢قند:#قصفها، #قچار 💢خودرو:#خاور، #خزامیا، #خساپا، #خدیزل، #فنر 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #دماوند، #بمولد 💢زراعت:#سیمرغ، #زفجر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢نفت:#شپنا 💢لاستیک: #پتایر، #پکویر 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#چدن، #فلامی 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۳۶٬۵۰۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1050
2.3

🟢 💢 نمادهایی که چهارشنبه ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسازان، #فرود، #فلوله 💢شیمیایی: #شفام، #شیران، #شدوص 💢بانک: #وبصادر،  #وبملت، #وتجارت 💢بیمه: #بساما 💢فراکابها:#تکاردان 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢صندوق:#آوند،  #افران، #همای، #لبخند 💢انبوه‌سازی: #ثشرق 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کتوکا، #کاذر 💢حمل‌ونقل:#حسینا، #حپرتو 💢سیمان:#سیتا، #سپاها، #سهگمت، #ساروم، #سفانو 💢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تپمپی 💢کاشی:#کحافظ 💢غذایی:#غپاک، #غپآذر 💢دارویی:#دابور 💢قند:#قصفها، #قهکمت 💢خودرو: #خساپا، #فنر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وامید 💢زراعت:#زماهان 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #تجلی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای پیشنهادی
نمادهای پیشنهادی
رتبه: 1237
2.1

♨️نمادهای پیشنهادی از 19 تا 23 خرداد (#وبملت #تاپیکو #فسبزوار #ارفع #کخاک #وسدید #حسینا #دانا #ونیرو #زکوثر) 1%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 0.3%- شاخص هموزن: 0.9%- میانگین صندوق های سهامی: 0.6%- بهترین پالایش 3.4% بدترین موج 4.2%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ دلار آزاد 0.7% بیت‌کوین 4.1%- بازدهی داشتند. @suggestedstock

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری
حسینا،کدال۳۶۰

#حسینا گزارش #کنترل_های_داخلی در تاریخ 1402/12/29 شرکت #توسعه_خدمات_دریایی_و_بندری_سینا 1403-03-23 16:50:44 (1199007) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری

✅ نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰 🟢فلزات‌اساسی: #فسازان، #فرود، #فلوله 🟢شیمیایی: #شفام، #شیران، #شدوص 🟢بانک: #وبصادر،  #وبملت، #وتجارت 🟢بیمه: #بساما 🟢فراکابها:#تکاردان 🟢اطلاعات:#آسیا_تک 🟢صندوق:#آوند،  #افران، #همای، #لبخند 🟢انبوه‌سازی: #ثشرق 🟢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کتوکا، #کاذر 🟢حمل‌ونقل:#حسینا، #حپرتو 🟢سیمان:#سیتا، #سپاها، #سهگمت، #ساروم، #سفانو 🟢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 🟢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تپمپی 🟢کاشی:#کحافظ 🟢غذایی:#غپاک، #غپآذر 🟢دارویی:#دابور 🟢قند:#قصفها، #قهکمت 🟢خودرو: #خساپا، #فنر 🟢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وامید 🟢زراعت:#زماهان 🟢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #تجلی ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/23

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسازان، #فرود، #فلوله 💢شیمیایی: #شفام، #شیران، #شدوص 💢بانک: #وبصادر، #وبملت، #وتجارت 💢بیمه: #بساما 💢فراکابها:#تکاردان 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢صندوق:#آوند، #افران، #همای، #لبخند 💢انبوه‌سازی: #ثشرق 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کتوکا، #کاذر 💢حمل‌ونقل:#حسینا، #حپرتو 💢سیمان:#سیتا، #سپاها، #سهگمت، #ساروم، #سفانو 💢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#تپمپی 💢کاشی:#کحافظ 💢غذایی:#غپاک، #غپآذر 💢دارویی:#دابور 💢قند:#قصفها، #قهکمت 💢خودرو: #خساپا، #فنر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وامید 💢زراعت:#زماهان 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #تجلی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای پیشنهادی
نمادهای پیشنهادی
رتبه: 1237
2.1

⬆️در نمادهای پیشنهادی: #وبملت #تاپیکو #فسبزوار #ارفع #حسینا

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۳۷٬۰۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار