فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش زملارد
امتیاز:747
دنبال کننده:199.8K

#زملارد

⚡️ نوسان روزانه

آموزش زملارد
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:740
دنبال کننده:129.8K

#زملارد مجدد خریدار هستیم

آموزش زملارد
امتیاز:805
دنبال کننده:41.8K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند؛

✅فلزات اساسی : #فروس، #فروی، #فلوله

✅انبوه سازی : #ثنور، #ثامان، #ثرود، #ثباغ

✅شیمیایی : #شگویا، #کلر، #شاروم، #شستان

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #رتاپ

✅بیمه : #ومعلم

✅بانکداری : #وپست، #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #وآرین، #واتی

✅کانه‌غیرفلزی : #سپرمی، #کهمدا، #کگاز

✅سیمان : #سمازن، #سصوفی، #سغرب

✅کاشی : #کپارس، #کحافظ

✅دارویی : #دلقما، #کاسپین، #دشیری، #دکپسول، #دتولید، #ریشمک

✅غذایی : #غپاک، #غبشهر، #غالبر

✅قند و شکر : #قشرین

✅خودرو و قطعات : #خزامیا، #خرینگ

✅لاستیک و پلاستیک : #پلوله

✅فرآورده نفتی : #شتران

✅منسوجات : #نبروج، #نطرین

✅استخراج معادن : #کماسه

✅زراعت : #زبینا٬ #زشریف، #زملارد

📍 @Borse_Trader

آموزش زملارد
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:774
دنبال کننده:104K
اسمارت بورس

🟣 روند سودسازی مناسب #زملارد

با این روند مناسب سودسازی، فروش و شرایط تکنیکال مطلوب، انتظار رشد خوبی را داریم.

تکنیکال سهم بروزرسانی می‌شود.

@smart_investor✔️

آموزش زملارد
امتیاز:779
دنبال کننده:11.6K
کارگزاران

#زملارد :ورود پول هوشمند سنگین

نمادآخرینپایانیحجمارزش