#

حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش حپارسا
امتیاز:642
دنبال کننده:15.3K

.رنج منفی حقوقی

ارقام به میلیارد تومان

❌🏢 #کگل 👈 0.5 (آخرین معامله 1.79- %)

❌🏢 #سیدکو 👈 0.4 (صف فروش 2.93- %)

❌🏢 #پارسان 👈 0.4 (آخرین معامله 1.41- %)

❌🏢 #تاپیکو 👈 0.4 (آخرین معامله 1.38- %)

❌🏢 #شپنا 👈 0.1 (صف فروش 2.93- %)

❌🏢 #ونوین 👈 0.1 (صف فروش 2.98- %)

❌🏢 #همراه 👈 0.1 (صف فروش 2.98- %)

❌🏢 #کرماشا 👈 0 (آخرین معامله 1.84- %)

❌🏢 #وصندوق 👈 0 (صف فروش 2.94- %)

❌🏢 #تاصیکو 👈 0 (صف فروش 2.93- %)

❌🏢 #سپ 👈 0 (آخرین معامله 2.32- %)

❌🏢 #شلعابح 👈 0 (آخرین معامله 3.39- %)

❌🏢 #وخاور 👈 0 (آخرین معامله +1.28 %)

❌🏢 #فایرا 👈 0 (آخرین معامله +0.16 %)

❌🏢 #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

❌🏢 #فسا 👈 0 ()

❌🏢 #فرآور 👈 0 (صف فروش 2.99- %)

❌🏢 #سبزوا 👈 0 (صف فروش 2.98- %)

❌🏢 #ثنام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

❌🏢 #حپارسا 👈 0 (صف فروش 2.99- %)

@rezaboors

آموزش حپارسا
امتیاز:0
دنبال کننده:43.3K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #میدکو 👈 3 (آخرین معامله +0.92 %)

2. #پترولح 👈 3 (صف فروش 4- %)

3. #سپ 👈 2 (آخرین معامله +2.18 %)

4. #حتاید 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

5. #وهور 👈 1 (صف خرید +5.96 %)

6. #کفرآور 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

7. #شپارس 👈 1 (آخرین معامله +5.88 %)

8. #دشیری 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

9. #فایرا 👈 1 (آخرین معامله +2.81 %)

10. #کخاکح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #خکرمان 👈 1 (آخرین معامله +2.18 %)

12. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

13. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

14. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

15. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

16. #ثنام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

17. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

18. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.87- %)

19. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #وایران 👈 0 (صف فروش 0 %)

📍 @Borse_Trader

آموزش حپارسا
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:318
دنبال کننده:97.5K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #کسعدی با سرمایه ثبت شده 250,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,401,806 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89% رشد داشته است.

🟣 #شغدیر با سرمایه ثبت شده 1,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 25,751,093 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 157% رشد داشته است.

🟣 #دتماد با سرمایه ثبت شده 500,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 7,290,462 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105% رشد داشته است.

🟣 #شبهرن با سرمایه ثبت شده 2,600,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 61,060,788 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51% رشد داشته است.

🟣 #غگز با سرمایه ثبت شده 49,190 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 86,471 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته است.

🟣 #وبانک با سرمایه ثبت شده 16,250,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود سهام محقق شده 7,391,259 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 166% افزایش داشته است.

🟣 #حپارسا با سرمایه ثبت شده 250,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 1,484,191 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 86% رشد داشته است.

🟣 #ونیکی با سرمایه ثبت شده 17,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 از محل سود سهام محقق شده 1,756,792 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 478% افزایش داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

@smart_investor 💰

آموزش حپارسا
امتیاز:0
دنبال کننده:43.3K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #سمایه 👈 6 (آخرین معامله +1.46 %)

2. #غفارس 👈 1 (آخرین معامله +1.36 %)

3. #ودی 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

4. #شرانل 👈 1 (آخرین معامله +1.26 %)

5. #کمینا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

6. #ثباغ 👈 1 (آخرین معامله +4.16 %)

7. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

8. #فسا 👈 0 (صف فروش 3.95- %)

9. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

10. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

11. #ثنام 👈 0 (صف فروش 3.99- %)

12. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 0 %)

13. #غدام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

14. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.85- %)

15. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

16. #خزامیا 👈 0 (صف فروش 1.95- %)

17. #وایران 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

18. #شاروم 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

19. #غدیس 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #شوینده 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

📍 @Borse_Trader

آموزش حپارسا
امتیاز:0
دنبال کننده:5.3K

#گزارش_صبحگاهی

✍ کارشناس بابک تربان

- مروری بر #بازار روزکاری گذشته:

#شاخص‌کل با ۱۱،۸۲۱ واحد نزول، #شاخص‌هم‌وزن با ۹۴۴ واحد افت، به کار خود پایان دادند.

#ارزش_معاملات_خرد

تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معاملات اوراق مشارکت و معاملات بلوکی برابر ۳،۶۷۳ میلیارد تومان بود.

🔻 کاهش ۳۶ درصدی نسبت به معاملات روز کاری گذشته از نکات قابل توجه بود.

♦️ارزش معاملات در چهار نماد #وپاسار #شبندر #دارایکم #پالایش برابر ۱،۱۰۱میلیارد تومان که معادل ۳۶ درصد کل ارزش معاملات خرد بود.

🔻 خروج نقدینگی ۵۵۳ میلیارد تومان بوده است. سناریوی خروج پول تمامی ندارد.

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌

#فلزات‌اساسی #خودرو #فراورده‌نفتی #شیمیایی صنایع برتر بودند.

-برترین نسبت خریدار به فروشنده:

#بوعلی #کپشیر #زرین #ولتجار

- بدترین نسبت خریدار به فروشنده:

#مفاخر #دسینا #حپارسا #دجابر

- بورس:

#شستا #فارس #کگل #شپنا #تاپیکو #فولاد #فملی بیشترین تأثیر منفی را در شاخص داشتند.

- فرابورس:

#بپاس #آریا #صبا #میدکو #شگویا #هرمز #زاگرس بیشترین تأثیر منفی را در شاخص داشتند.

☀️روند امروز:

🔶 یا می‌دانستید که #بازار به این روز می‌افتد و خیانت کرده‌اید و یا نمی دانستید که حداقل توقع داریم دامنه نوسان را به حالت قبل برگردانید.

آموزش حپارسا
امتیاز:0
دنبال کننده:17.5K

#گزارش_صبحگاهی

✍ بابک تربان

تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

- مروری بر #بازار روزکاری گذشته:

#شاخص‌کل با ۱۱،۸۲۱ واحد نزول، #شاخص‌هم‌وزن با ۹۴۴ واحد افت، به کار خود پایان دادند.

#ارزش_معاملات_خرد

تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معاملات اوراق مشارکت و معاملات بلوکی برابر ۳،۶۷۳ میلیارد تومان بود.

🔻 کاهش ۳۶ درصدی نسبت به معاملات روز کاری گذشته از نکات قابل توجه بود.

♦️ارزش معاملات در چهار نماد #وپاسار #شبندر #دارایکم #پالایش برابر ۱،۱۰۱میلیارد تومان که معادل ۳۶ درصد کل ارزش معاملات خرد بود.

🔻 خروج نقدینگی ۵۵۳ میلیارد تومان بوده است. سناریوی خروج پول تمامی ندارد.

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌

#فلزات‌اساسی #خودرو #فراورده‌نفتی #شیمیایی صنایع برتر بودند.

-برترین نسبت خریدار به فروشنده:

#بوعلی #کپشیر #زرین #ولتجار

- بدترین نسبت خریدار به فروشنده:

#مفاخر #دسینا #حپارسا #دجابر

- سهم‌های واچ‌لیست:

در این #بازار پیشنهادی ندارم!

- بورس:

#شستا #فارس #کگل #شپنا #تاپیکو #فولاد #فملی بیشترین تأثیر منفی را در شاخص داشتند.

- فرابورس:

#بپاس #آریا #صبا #میدکو #شگویا #هرمز #زاگرس بیشترین تأثیر منفی را در شاخص داشتند.

☀️روند امروز:

🔶 یا می‌دانستید که #بازار به این روز می‌افتد و خیانت کرده‌اید و یا نمی دانستید که حداقل توقع داریم دامنه نوسان را به حالت قبل برگردانید.

انصافاً چه زمانی برای اهالی #بازار کار مثبتی انجام داده‌اید؟

کار #بازارگردان درهمه جا که ما شنیدیم روان کردن #بازار است. من که روان بودنی در این #بازار نمیبینم، البته روانی شدن سهامدار خرد را به دفعات میبینم.

🔶 وقتی #بازار آبشاری بالا میرود تحلیل جواب نمی‌دهد، وقتی آبشاری افت می‌کند جواب نمی‌دهد. آیا باعث‌وبانی این اتفاقات تحلیلگران هستند؟؟؟!

اگر شخصی بگوید حد ضرر من فعال شده، چه کار میتواند بکند؟ اگر من تحلیل کنم به علت بالارفتن #مس‌جهانی سهم #فملی عالی است، در عوض سهامدار خرد صف فروش سنگین این سهم را می‌بیند چه کسی مقصر است؟ تحلیل بنیادی چگونه پاسخ می‌دهد؟

🌟حرف آخر:

« مظلوم ‌تر از اهالی #بازار سرمایه ندیدم. لطفاً آخرین ضربه را محکم‌تر بزنید تا حداقل بدانیم تکلیفمان با خودمان چیست.»

آیدی #ادمین کانال:

@bours_admin

🌐 کارگزاری آتی ساز #بازار:

@Atisaz_Broker

آموزش حپارسا
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:1
دنبال کننده:23.1K
Meta_Technical

#حپارسا اپدیت

6 اسفند

@meta_technial

آموزش حپارسا
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:485
دنبال کننده:10.3K
آخرین تحلیل

#حپارسا ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ .

✴️ تحلیل‌گر : #Alirezaeisbr

آموزش حپارسا
امتیاز:576
دنبال کننده:10.1K

#حپارسا امروز هم عالی عمل کرد و محدوده صف خرید در حال معامله هست

نمادآخرینپایانیحجمارزش