ورود/ثبت‌نام

چخزرچخزر

آخرین معامله1.95%۵۴٬۸۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
93
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
33%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز چخزر:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.003 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/03/27 خریداری کرد و درحال حاضر 2.05 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
12 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1183
3.2

🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسپا، #فافق 💢شیمیایی: #شفام، #شکلر، #جم_پیلن، #مارون 💢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 💢اطلاعات:#اوان 💢صندوق:#افران، #دارایکم، #آوند، #یاقوت، #همای 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کخاک 💢انبوه‌سازی:#ثشرق 💢سیمان:#سبهان، #سخاش 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآسا، #حتاید 💢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 💢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 💢غذایی:#غزر، #غپینو، #غگل 💢دارویی:#دکوثر 💢خودرو: #خمحور، #ناما 💢لاستیک:#پکرمان 💢زراعت:#زماهان، #سیمرغ 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 💢محصولات‌چوبی:#چخزر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

نوع سیگنال: خنثی
18 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از چخزر بهتر است؟

✅ نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 🟢فلزات‌اساسی: #فسپا، #فافق 🟢شیمیایی: #شفام،  #شکلر، #جم_پیلن، #مارون 🟢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 🟢اطلاعات:#اوان 🟢صندوق:#افران،  #دارایکم، #آوند، #یاقوت، #همای 🟢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کخاک 🟢انبوه‌سازی:#ثشرق 🟢سیمان:#سبهان، #سخاش 🟢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآسا، #حتاید 🟢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 🟢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 🟢غذایی:#غزر، #غپینو، #غگل 🟢دارویی:#دکوثر 🟢خودرو: #خمحور، #ناما 🟢لاستیک:#پکرمان 🟢زراعت:#زماهان، #سیمرغ 🟢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 🟢محصولات‌چوبی:#چخزر 🟢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/27

نوع سیگنال: خنثی
21 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1278
4.9

#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌‌‌‌‌‌ ‌یک‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #غپینو #ثباغ #شپنا #وبصادر #پکرمان #شپدیس #خزامیا #پترول 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #خاور #وتجارت #فاسمین #خساپا #فملی #فولاد 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پکرمان #چخزر #وفردا #بمیلا #اردستان #خبنیان #غزر 🔴 کراس با RSI 50: #تایرا # تبرک #تپسی #پتایر #سمازن #مارون #غدیس 🟢 الگوی کندلی پوشا: #سکرد #مارون #فافق #کاذر #غگل #دالبر #مداران 🔴 کندل چکش: #چخزر #سبزوا #زدشت 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
21 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 1175
2.7

#فیلتر_یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشترین ورود پول حقیقی: #غپینو #ثباغ #شپنا #وبصادر #پکرمان #شپدیس #خزامیا #پترول بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #خاور #وتجارت #فاسمین #خساپا #فملی #فولاد برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پکرمان #چخزر #وفردا #بمیلا #اردستان #خبنیان #غزر کراس با RSI 50: #تایرا #تبرک #تپسی #پتایر #سمازن #مارون #غدیس الگوی کندلی پوشا: #سکرد #مارون #فافق #کاذر #غگل #دالبر #مداران کندل چکش: #چخزر #سبزوا #زدشت @bourse_poll

نوع سیگنال: خنثی
21 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 13
3.7

🕯 #فیلتر_آرمان ‌‌‌‌‌‌‌ ‌یک‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #غپینو #ثباغ #شپنا #وبصادر #پکرمان #شپدیس #خزامیا #پترول 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #دامین #خاور #وتجارت #فاسمین #خساپا #فملی #فولاد 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پکرمان #چخزر #وفردا #بمیلا #اردستان #خبنیان #غزر 🕯 کراس با RSI 50: #تایرا # تبرک #تپسی #پتایر #سمازن #مارون #غدیس 🕯 الگوی کندلی پوشا: #سکرد #مارون #فافق #کاذر #غگل #دالبر #مداران 🕯 کندل چکش: #چخزر #سبزوا #زدشت @Armantdbroker

نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسپا، #فافق 💢شیمیایی: #شفام، #شکلر، #جم_پیلن، #مارون 💢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 💢اطلاعات:#اوان 💢صندوق:#افران، #دارایکم، #آوند، #یاقوت، #همای 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کخاک 💢انبوه‌سازی:#ثشرق 💢سیمان:#سبهان، #سخاش 💢حمل‌ونقل:#حخزر، #حآسا، #حتاید 💢سرمایه‌گذاری:#وتوسم 💢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 💢غذایی:#غزر، #غپینو، #غگل 💢دارویی:#دکوثر 💢خودرو: #خمحور، #ناما 💢لاستیک:#پکرمان 💢زراعت:#زماهان، #سیمرغ 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 💢محصولات‌چوبی:#چخزر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

نوع سیگنال: خنثی
22 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵۴٬۸۰۰
اشتراک گذاری

شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز-سهامي خاص- 0.003 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/03/26 خریداری کرد و درحال حاضر 2.05 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵۳٬۸۰۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1050
2.3

🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسپا 💢شیمیایی: #شفام،  #شدوص 💢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢صندوق:#آوند،  #افران، #عیار، #یاقوت، #همای 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کاذر 💢انبوه‌سازی:#ثشرق 💢سیمان:#اردستان، #سآبیک، #سبزوا 💢سرمایه‌گذاری:#ومهان 💢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 💢غذایی:#غشهد، #غمینو 💢دارویی:#دابور 💢قند:#قهکمت 💢خودرو: #خمحور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لخزر 💢لاستیک:#پکرمان 💢زراعت:#زماهان 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 💢محصولات‌چوبی:#چخزر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کنور، #کچاد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۵۳٬۸۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1183
3.2

🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فسپا 💢شیمیایی: #شفام، #شدوص 💢فراکابها:#تکاردان، #تکیمیا 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢صندوق:#آوند، #افران، #عیار، #یاقوت، #همای 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی: #کاذر 💢انبوه‌سازی:#ثشرق 💢سیمان:#اردستان، #سآبیک، #سبزوا 💢سرمایه‌گذاری:#ومهان 💢بانک:#وبملت، #وتجارت، #وبصادر 💢غذایی:#غشهد، #غمینو 💢دارویی:#دابور 💢قند:#قهکمت 💢خودرو: #خمحور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لخزر 💢لاستیک:#پکرمان 💢زراعت:#زماهان 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان 💢محصولات‌چوبی:#چخزر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #کنور، #کچاد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۵۳٬۸۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار