ورود/ثبت‌نام

شبصیرشبصیر

آخرین معامله0%۱۲٬۹۵۰
اضافه کردن به دیده‌بان
20
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز شبصیر:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1271
4.9

ســـــــودهای واریزی تیرماه: - سپید : ۵۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۳ تیر) ‏      - آردینه : ۱۳۵۰ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۰ تیر غیرسجام: از ۱۰ شهریور امورسهام) ‏      - شهر : ۵۰ ریال/تقسیم سود: ۱۶ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ خرداد غیرسجام: از ۲۹ تیر با درخواست کتبی) ‏      -  سیستم : ۱۸۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۳۰ خرداد غیرسجام: از ۳۰ تیر ارسال مشخصات به امورسهام) ‏  - سشمال : ۳۵۳۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر نا ۳۰ تیر)    - بمولد : ۴۱۰ ریال/تقسیم سود: ۶۳ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر)    -  وملت: ۱۱ ریال/تقسیم سود: ۴ درصد/ (سجام: واریز از ۱۶ تیر غیرسجامی: از ۱۷ تیر بانک اعلام شده)    - امید : ۲۲۰ ریال/تقسیم سود: ۶۰ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ تیر غیرسجام: از ۱۳ مرداد بانک سپه)    - بایکا : ۱۲۵ ریال/تقسیم سود: ۲۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۱ تیر غیرسجام: از ۲۷ تیر بانک پاسارگاد)    - غپاذر : ۳۲۰ ریال/تقسیم سود: ۳۵ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر ۱۴۰۳)    -  اپال: ۱۶۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۶ الی ۱۰ تیر) ‏    - جم_پیلن ۲۴۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۸ خرداد غیرسجام: از ۳۱ تیر بانک ملت) ‏    - سفانو : ۱۲۵۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از نیمه دوم تیر) ‏  -  وارس : ۱۶۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام: واریز از ۵ تیر) ‏    - سنیر : ۵۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر) ‏    - گنگین : ۴۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۷۷ درصد/ (سجام: واریز از ۹ خرداد غیرسجام: از ۲ تیر پس از ارسال اطلاعات) ‏    - رانفور : ۳۸۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۴ درصد/ (سجام: واریز از ۲ تیر) ‏    - توریل : ۲۵۰ ریال/تقسیم سود: ۳۸ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر غیرسجام: از ۱ مهر تا ۳۰ آبان بانک تجارت) ‏    - شبصیر: ۲۱۱۰ ریال/تقسیم سود: ۸۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر غیرسجام: از ۲۲ مرداد بانک پارسیان) ‏    - فغدیر: ۱۰۶۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر) ‏    - شگویا : ۱۹۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر) ‏ @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۹۰
اشتراک گذاری
کارگزاری تدبیرگران فردا
کارگزاری تدبیرگران فردا
رتبه: 800
0.6

ســـــــودهای واریزی تیرماه: - سپید : ۵۵۰ ریال/تقسیم سود: ۵۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۳ تیر) ‏ - آردینه : ۱۳۵۰ ریال/تقسیم سود: ۸۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۰ تیر غیرسجام: از ۱۰ شهریور امورسهام) ‏ - شهر : ۵۰ ریال/تقسیم سود: ۱۶ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ خرداد غیرسجام: از ۲۹ تیر با درخواست کتبی) ‏ - سیستم : ۱۸۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۳۰ خرداد غیرسجام: از ۳۰ تیر ارسال مشخصات به امورسهام) ‏ - سشمال : ۳۵۳۰ ریال/تقسیم سود: ۹۹ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر نا ۳۰ تیر) - بمولد : ۴۱۰ ریال/تقسیم سود: ۶۳ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر) - وملت: ۱۱ ریال/تقسیم سود: ۴ درصد/ (سجام: واریز از ۱۶ تیر غیرسجامی: از ۱۷ تیر بانک اعلام شده) - امید : ۲۲۰ ریال/تقسیم سود: ۶۰ درصد/ (سجام: واریز از ۲۹ تیر غیرسجام: از ۱۳ مرداد بانک سپه) - بایکا : ۱۲۵ ریال/تقسیم سود: ۲۰ درصد/ (سجام: واریز از ۱۱ تیر غیرسجام: از ۲۷ تیر بانک پاسارگاد) - غپاذر : ۳۲۰ ریال/تقسیم سود: ۳۵ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر ۱۴۰۳) - اپال: ۱۶۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۶ الی ۱۰ تیر) ‏ - جم_پیلن ۲۴۳۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۰ درصد/ (سجام: واریز از ۸ خرداد غیرسجام: از ۳۱ تیر بانک ملت) ‏ - سفانو : ۱۲۵۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از نیمه دوم تیر) ‏ - وارس : ۱۶۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰ درصد/ (سجام: واریز از ۵ تیر) ‏ - سنیر : ۵۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۲۰ تیر) ‏ - گنگین : ۴۰۰۰ ریال/تقسیم سود: ۷۷ درصد/ (سجام: واریز از ۹ خرداد غیرسجام: از ۲ تیر پس از ارسال اطلاعات) ‏ - رانفور : ۳۸۰ ریال/تقسیم سود: ۱۰۴ درصد/ (سجام: واریز از ۲ تیر) ‏ - توریل : ۲۵۰ ریال/تقسیم سود: ۳۸ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر غیرسجام: از ۱ مهر تا ۳۰ آبان بانک تجارت) ‏ - شبصیر: ۲۱۱۰ ریال/تقسیم سود: ۸۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر غیرسجام: از ۲۲ مرداد بانک پارسیان) ‏ - فغدیر: ۱۰۶۰ ریال/تقسیم سود: ۹۱ درصد/ (سجام: واریز از ۱۹ تیر) ‏ - شگویا : ۱۹۰۰ ریال/تقسیم سود: ۹۷ درصد/ (سجام: واریز از ۴ تیر) ‏ 🆔️@Tadbirgaran_farda

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۹۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از شبصیر بهتر است؟
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1037
2.3

🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فسوژ، #فنورد، #فرزین 💢شیمیایی:#شاراک، #پترول، #شبصیر، #بوعلی 💢صندوق: #دارایکم، #خودران 💢بیمه: #پارسیان 💢رایانه: #توسن، #سپیدار 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس 💢بانک: #دی، #ونوین 💢حمل‌ونقل: #توریل، #حپارسا، #حکشتی، #حآفرین 💢انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #وساخت، #ثباغ 💢سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وسپهر، #وکبهمن، #پردیس 💢سیمان:#سیدکو، #سیتا، #سبزوا 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی 💢غذایی: #آردینه، #غویتا 💢دارویی: #دکپسول، #برکت، #پخش 💢قند:#قصفها، #قهکمت 💢خودرو: #خودرو،  #خاور، #خساپا، #خگستر، #خموتور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد 💢لاستیک: #پتایر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۹۰
اشتراک گذاری
سبدگردان الگوریتم
سبدگردان الگوریتم
رتبه: 255
1.1
شبصیر،بنیادی،سبدگردان الگوریتم

تحلیل سه شنبه این هفته الگوریتم با ◀️جناب آقای امیرحسین محمدی▶️ 🔍 بررسی شرکت پتروشیمی قائد بصیر - ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ◀️ پتروشیمی قائد بصیر، به عنوان یکی از واحدهای تابعه گروه توسعه انرژی تدبیر و زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، در شهر گلپایگان، کیلومتر ۱۰ جاده خمین واقع شده است. شرکت پتروشیمی قائد بصیر در سال ۱۳۷۶ تأسیس شده و در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسیده است. این شرکت در سال ۱۳۹۲ تبدیل به سهامی عام شده و در سال ۱۳۹۷ در فرابورس عرضه عمومی شده است. فعالیت اصلی این شرکت تولید انواع پلیمرهای ABS می‌باشد و با ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن در سال، به عنوان تولیدکننده تخصصی گریدهای رنگی ABS شناخته می‌شود. #تحلیل #شبصیر همپای هم رشد می‌کنیم 💰   💬💬💬💬💬💬💬💬💬 🌐 www.algocm.com        ☎️۰۲۱-۶۶۹۷۲۶۵۵ 📱۰۹۹۴۱۶۸۴۱۱۰ 🌐🌐 @algorithmcapital

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۹۰
اشتراک گذاری

🟥 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ⭕️فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فسوژ، #فنورد، #فرزین ⭕️شیمیایی:#شاراک، #پترول، #شبصیر، #بوعلی ⭕️صندوق: #دارایکم، #خودران ⭕️بیمه: #پارسیان ⭕️رایانه: #توسن، #سپیدار ⭕️فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس ⭕️بانک: #دی، #ونوین ⭕️حمل‌ونقل: #توریل، #حپارسا، #حکشتی، #حآفرین ⭕️انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #وساخت، #ثباغ ⭕️سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وسپهر، #وکبهمن، #پردیس ⭕️سیمان:#سیدکو، #سیتا، #سبزوا ⭕️سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی ⭕️غذایی: #آردینه، #غویتا ⭕️دارویی: #دکپسول، #برکت، #پخش ⭕️قند:#قصفها، #قهکمت ⭕️خودرو: #خودرو،  #خاور، #خساپا، #خگستر، #خموتور ⭕️ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب ⭕️عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد ⭕️لاستیک: #پتایر ⭕️ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک ⭕️استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/29

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۹۰
اشتراک گذاری

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #ذوب، #فملی، #فسوژ، #فنورد، #فرزین 💢شیمیایی:#شاراک، #پترول، #شبصیر، #بوعلی 💢صندوق: #دارایکم، #خودران 💢بیمه: #پارسیان 💢رایانه: #توسن، #سپیدار 💢فراکابها: #کالا، #انرژی، #فرابورس 💢بانک: #دی، #ونوین 💢حمل‌ونقل: #توریل، #حپارسا، #حکشتی، #حآفرین 💢انبوه‌سازی: #ثبهساز، #کرمان، #ثپردیس، #وساخت، #ثباغ 💢سرمایه‌گذاری:#وهامون، #وسپهر، #وکبهمن، #پردیس 💢سیمان:#سیدکو، #سیتا، #سبزوا 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کهمدا، #کرازی 💢غذایی: #آردینه، #غویتا 💢دارویی: #دکپسول، #برکت، #پخش 💢قند:#قصفها، #قهکمت 💢خودرو: #خودرو، #خاور، #خساپا، #خگستر، #خموتور 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#انتخاب 💢عرضه‌برق‌و‌گاز: #بمولد 💢لاستیک: #پتایر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۸۹۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1087
2.5

ورود پول هوشمند 💰 #سنوین #کابگن #شرنگی #مارون #دکوثر #غدیس #غپینو #نبروج #کچاد خروج پول هوشمند 💸 #حگهر #حپارسا #وتوصا #سیدکو #تیپیکو #دسینا #دامین #خربخت #انتخاب #کاوه #فروژ #پاسا #کبافق #تاصیکو #کشرق کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #تملوند #امید #حگهر #وتجارت #ومهان #سخاش #ساوه #کساوه #شکلر #کرماشا #شتوکا #دامین #دالبر #غگلپا #غشهد #دماوند #خفنر #خاور #انتخاب #فاسمین #فروس #ارفع #فپنتا #پاسا #کبافق #تاصیکو #حفاری #کزغال #سیمرغ کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #شبصیر #مارون #غپینو #پکرمان تیک صعودی ✅ -- تیک نزولی‼️ #تبرک ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۱۳۰
اشتراک گذاری
بورسی های گیلان
بورسی های گیلان
رتبه: 167
5.0

#استایرن آسیا کاهش قیمت ها به علت کاهش قراردادهای آتی 🔹 قیمت هرتن استایرن منومر در CFR چین و فوب کره با کاهش 6 دلاری به ترتیب به 1156 و 1146 دلار رسیده است. خبرها از راه اندازی مجدد یک واحد تولیدی در شرق چین، انتظار افزایش عرضه را در پی داشته است. در بورس کالای دالیان چین قرارداد آتی استایرن منومر در روز آخر هفته گذشته با ریزش همراه بوده است. در عین حال استفاده از ظرفیت داخلی چین با افزایش 1.3.5 درصدی به 73 درصد رسیده و تولید در محدوده 320 هزارتن گزارش شده است. از طرف دیگر موجودی استایرن منومر در بنادر شرقی و جنوبی به ترتیب با کاهش 4 و 10 درصدی مواجه بوده و به 55700 و 15300 تن رسیده است. در هند موجودی انبار کافی تحرکات بازار را کم نگه داشته، به طوری که موجودی 42 هزارتنی در بندر کاندلا همچنان بالا به نظر می‌رسد. علاوه بر این آغاز فصل باران های موسمی در هند بر کاهش تقاضا موثر بوده است. هرتن استایرن در هند با صرف بدون تغییر 54 دلاری نسبت به چین معامله شده است. #پارس #شجم #شبصیر

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۹۲۰
اشتراک گذاری

نمادهایی که امروز #ورود_پول داشتند و به همراه ورود پول #کد_به_کد انجام شده است. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ✅شیمیایی:#شبصیر، #مارون ✅لاستیک:#پکرمان ✅حمل‌ونقل:#حخزر ✅غذایی: #غپینو ورود پول به همراه کد به کد در یک روز  معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 @sarmayehgozaran_fashi 1403/03/27

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۹۲۰
اشتراک گذاری
بورسی های گیلان
بورسی های گیلان
رتبه: 167
5.0

تحلیل جهانی #ABS 🔷محصول ABS با کاهش قیمت به طور متوسط، 1,466 دلار در هر تن معامله شد. 🔷 طی هفته گذشته ، قیمت CFR ABS چین و CFR آسیای جنوب شرقی به ترتیب 1445 دلار در هر تن و 1465 دلار در هر تن معامله شد. پس از کاهش 26 دلاری مواد اولیه تولید در هفته قبل تر، هزینه خوراک 28 دلار در هر تن افزایش یافت. هر دو مونومر بوتادین و استایرن در هفته به ترتیب 65 دلار در هر تن و 32 دلار در هر تن افزایش یافتند و به ترتیب به 1450 دلار در هر تن سی اف آر چین و 1183 دلار در هر تن سی اف آر چین رسیدند، در حالی که اکریلونیتریل با 5 دلار کاهش به 1280 دلار در شرق آسیای دور رسید. 🔷 یک منبع مستقر در چین گفت که حاشیه ABS در پایین ترین سطح تاریخی قرار دارد. با افزایش ظرفیت های انتظاری در آینده(افزایش عرضه)، چشم انداز ضعیف اقتصاد کلان و میانگین نرخ های عملیاتی بالاتر در چین ،قیمت های داخلی این کشور ضربه خورده است. نرخ بهره برداری برای سایت های تولیدی ABS حدود 70 درصد، حدود 5 درصد بیشتر از هفته قبل شنیده شد. در مقایسه، قیمت ها در بازار صادرات پایین تر شنیده می شود، با پیشنهادات FOB چین به قیمت 1440 دلار در هر تن. یک تاجر دیگر در چین اظهار کرد: «ما مدتی است که واردات [ABS] انجام نمی دهیم. #شبصیر

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۹۲۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار