#

غسالم

سالمین‌

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #غسالم
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
19رتبه تریدر
BourseNameh | بورسنامه

#غسالم

#تحلیل_درخواستی

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
84رتبه تریدر
شاخص کل@AkharinTahlil2
شاخص کل

#غسالم ➕فالو

‌‌‌‏✍️ روی حمایت دینامیک و استاتیک هستیم و در انتهای کنج مثلث / آماده خروج از کنج/ هدف محدوده مشخص شده app100/ نگهداری / کاهش میانگین /خرید

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
43رتبه تریدر

#بررسی_گزارش_کدال #غسالم

✅ غسالم در آذر ماه فروش حدود 58 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته 11% کاهش داشته و نسبت به میانگین 8ماه گذشته 26 درصد رشد داشته است.

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
23رتبه تریدر
کانال سهامداران بورس

روی خوش #بازار به نمادهای گروه #غذایی

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

فیلتر چکش سفید✅

#کتوکا

#پدرخش

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
64رتبه تریدر
Top Trade@Topp_Trade

فیلتر سهم های مشکوک✅

#نطرین

#غسالم

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
84رتبه تریدر
شاخص کل@AkharinTahlil2
شاخص کل

#غسالم ➕فالو

‌‌‌‏✍️ محدوده کف تعیین شده بهترین نقطه ورود بلند مدت

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
100رتبه تریدر
تحلیل سهم

بدون شرح

#غسالم

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
23رتبه تریدر
کانال سهامداران بورس

#غسالم

سیگنال دیروز نوسانی در منفی ها✅👌

امروز صف خرید هستش 💎

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#غسالم

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار