#

ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ساربیل

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#ساربیل جمع آوری شده
و سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود.


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

جذابیت خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع براساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K

✍️ #ساربیل در آستانه‌ی صف خرید!

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K

✍️ ورود پول هوشمند به #ساربیل!

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K
تفکر جانبی در بورس

✍️ تیک سبز حقوقی اصلی #ساربیل!

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
Mr Signal@Bourse_MrSignal
رتبه:30
دنبال کننده:60.7K

#سفار #ساربیل رنج مثبت شاهدیم

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K

✍️ #ساربیل آماده‌ی جهش!

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K

✍️ #ساوه، #ساربیل، #پیزد، #غزر و #فتوسا به مرحله‌ی اشباع فروش رسیده‌اند و بدجوری آماده‌ی صعود هستند.

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K
تفکر جانبی در بورس

✍️ ردپای برخی خریدهای عمده‌ی دیروز در سهم‌های #ساربیل، #سپید، #فتوسا و #مدیریت!

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K
تفکر جانبی در بورس

✍️ آخر کدام احمقی ۳ درصد پایین‌تر از صفر تابلوی روز شنبه #ساربیل ارزنده را می‌فروشد؟ یعنی هنوز خیلی‌ها فرق پایانی سهم و آخرین قیمت را نمی‌دانند!

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K

✍️ فروشندگان #ساربیل فریب نخورند. به پایانی سبز سهم نگاه کنند.

@tafakorjanbi1398

آموزش ساربیل
رتبه:100
دنبال کننده:7.7K

✍️ #ساربیل در یک قدمی صف خرید!

@tafakorjanbi1398

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ساربیل

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار